Navigace

Obsah

MAP II neboli Místní akční plán rozvoje vzdělávání na spojeném území ORP Horažďovice a ORP Sušice" byl 3letý projekt financovaný z OP VVV (Operační program Vývoj, Výzkum a Vzdělávání), který řídí MŠMT a realizovala MAS Pošumaví. Byl zaměřen na rozvoj a podporu školství v našem regionu, a to prostřednictvím vzájemného propojování škol, prohlubováním spolupráce mezi školami, zřizovateli, státními orgány vztahujícími se k výchově a vzdělávání a mezi nestátními neziskovými organizacemi, které se tématu věnují.

Začal 1. 11. 2018 a navazoval na projekty MAP realizované pro jednotlivá území ORP Horažďovice, ORP Sušice (MAP ORP Klatovy převzala MAS Ekoregion Úhlava). V tomto projektu šlo o prohlubování a zkvalitnění systému plánování v území a také o implementaci některých aktivit tzn. projekt poskytuje finanční podporu pro realizaci většiny naplánovaných aktivit.  Pro školy tedy zajišťoval nejrůznější vzdělávací aktivity pro pedagogy, ale i pro žáky, snažil se podporovat vzájemnou výměnu zkušeností mezi pedagogy a dalšími odborníky, zajišťovat školám exkurze a půjčovat školám také řadu nákladných pomůcek.  Z dlouhodobého hlediska vytvořil plány dalšího rozvoje školství v našem území a hledal cesty, jak potřeby území zajistit finančně. Výstupem projektu byly aktulizované MAPy ve své analytické, strategické i akční části pro ORP Horažďovice (7.59 MB) a pro ORP Sušice (15.9 MB). Akční plány uveřejněné na těchto odkazech budou platné po dalších 18 měsíců tj. do 30.6.2023 a  podle potřeby aktualizovány v průběhu projektu MAP III (viz. samostatná záložka).

Realizační tým byl při své práci povinen dodržovat "Postupy MAP II" stanovené MŠMT. Dále je podřízen Řídícímu výboru (ŘV), který je složen z povinných zástupců všech druhů organizací zapojených do práce s dětmi v území (viz. zpráva Ustavující zasedání ŘV), seznam členů ŘV též zde. ŘV se schází cca 2 x ročně a schvaluje změny a doplnění MAP či jiné strategické aktivity (jednání ŘV: 27.11.2018, 26.4.2019, 28.11.2019, 10.12.20) . Strategické rámce MAP včetně seznamů investičních priorit jsou pak vyvěšeny na www.uzemnidimenze.cz a jsou pro různé operační programy a ministerstva podkladem pro schvalování žádostí o dotace. Je tak naplňována myšlenka, že by do území měly jít takové investice, na nichž se jejich obyvatelé společně domluví.

V území působí 4 pracovní skupiny, které se scházejí minimálně 4x ročně  - Pracovní skupina (PS) pro čtenářskou gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka , Pracovní skupina pro matematickou  gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka, PS pro rovné příležitosti a PS pro financování. Seznam osob, které se dobrovolně  přihlásili k činnosti v těchto PS najdete  zde (157.83 kB). Jedním z podkladů pro řešení problematiky území bylo velké dotazníkové šetření Typ: PDF dokument, Velikost: 691.78 kB realizované samostatně pro území Horažďovicka i Sušicka a ještě ve členění na městské školy a vesnické školy v březnu roku 2021.

Zápisy z uzavřených nebo otevřených setkání pracovních skupin najdete pod datumy konání jednotlivých akcí (pokud bylo jednání společné pro více PS, najdete zápis pod stejným datumem v PS uvedené v textu výše):

PS pro čtenářskou gramotnost:

30.1. 2019; 22.7.2019; 12.6. 2019; 4.11.2019; 20.11.2019; 4.12.2019; 7.1.2019; 4.3.2020; 17.4.2020 (1.24 MB);3.6.2020 (753.65 kB); 8.12.2020 (700.31 kB); 10.3.2021 (1.42 MB);  6.4.2021 (1 MB); 26.10.2021;  3.11. 2021 (109.85 kB); 1.12.2021 (180.54 kB)

PS pro matematickou gramotnost:

30.1.2019; 22.7.2019; 12.6. 2019; 4.11.2019; 20.11.2019; 4.12.20194.3.2020, 17.4.2020; 3.6.2020; 8.12.2020; 10.3.2021; 6.4.2021; 26.10.2021 (740.44 kB); 1.12.2021

PS pro rovné příležitosti:

30.1. 2019; 13.3.2019; 7.11.2019; 21.11.20194.3.2020; 17.4.2020, 3.6.2020; 22.6.2020 (461.29 kB);  21.10.2020 (1.55 MB); 2.12.2020 (554.53 kB)10.3.2021;  17.3.2021 (115.31 kB); 18.3.2021 (218.88 kB); 6.4.2021; 26.10.2021; 2.12.2021 (2.58 MB)

PS pro financování:

30.1. 2019; 27.3.2019; 25.6.2019; 2.8.2019; 26.11.2019; 20.1.2020; 4.3.2020; 27.4.2020; (773.65 kB); 28.5.2020 (2.4 MB); 5.6.2020 (2.78 MB);  21.10.2020;30.3.  (396.99 kB); 31.3.2021 (435.05 kB); 25.10.2021 (1.06 MB); 3.12.2021 (3.26 MB)

Kompletní akční plány pro území projektu, tak jak vypadaly po provedené aktualizaci, která navazovala na zjišťování potřeb škol v roce 2019, najdete pro ORP Horažďovice zde a pro ORP Sušice zde (3.6 MB).

Zprávy

první
ze 2
další poslední

Spolupráce učitele a asistenta pedagoga - semínář pro pedagogy

Dne 6.5.2019 se uskutečnil seminář s cílem zopakovat vymezení kompetencí jednotlivých pracovníků a zásady jejich spolupráce a zopakovat určité zásadní pojmy pod vedením lektorky Mgr. Jany Vavřincové. celý text

ostatní | 6. 5. 2019 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová

DOPLNĚNÉ STRATEGICKÉ RÁMCE ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ZEMÍ HORAŽĎOVICKA A SUŠICKA

K datu 26. dubna 2019 byly Řídícím výborem území ORP Horažďovice a ORP Sušice schváleny úpravy a doplnění seznamů investičních priorit, které jsou potřebné k rozvoji vzdělávání dětí a žáků do 15 let.
Aktuální verze Strategických rámců MAP najdete v přílohách.

celý text

ostatní | 26. 4. 2019 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová
"Matematika je zábavná" - seminář pro učitele 1

"Matematika je zábavná" - seminář pro učitele

Dne 9.4. 2019 proběhl v Sušici seminář pro pedagogy na téma Zábavná matematika pod vedením Mgr.Štěpánky Baierlové. celý text

ostatní | 9. 4. 2019 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová
Čtenářská gramotnost a její rozvoj

Představujeme program aktivit rozvoje vzdělávání

Projekt MAP II jede. Připravili jsme pro školy, děti i rodiče ze Sušicka a Horažďovicka celou řadu aktivit, jako jsou vzdělávací semináře pro pedagogy, exkurze pro děti nebo informační setkání rodičů. Jednotlivé akce naleznete v příloze tohoto článku. celý text

ostatní | 3. 4. 2019 | Autor: Mgr. Jindřich Haišman
Titulní stránka katalogu

Pošumavský katalog školních exkurzí a výletů vyletěl v novém vydání!

Pro školy, spolupracující na projektu MAP II, jsme připravili novou verzi Pošumavského katalogu exkurzí a výletů. celý text

ostatní | 18. 3. 2019 | Autor: Mgr. Jindřich Haišman

Seminář k robotice v ZŠ - OZOBOT

Seznámení se s prací s robotem, jeho programováním a dovednostmi se mohli zástupci 6 škol, celkem 9 osob seznámit na semináři, který se konal dne 12.3.2019. celý text

ostatní | 12. 3. 2019 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová
Seminář k robotice v MŠ a na 1. stupni ZŠ – BEE BOT 1

Seminář k robotice v MŠ a na 1. stupni ZŠ – BEE BOT

Seznámení se s malými programovatelnými roboty, využitelnými ve výuce v MŠ a na 1. stupni ZŠ pod vedením odbornice na tuto problematiku, paní Ing. Evy Fanfulové se konalo 27.2.2019. celý text

ostatní | 27. 2. 2019 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová
Setkání vedoucích pracovníků škol  1

Setkání vedoucích pracovníků škol

Ve dnech 21.2.2019 - 22.2.2019 bylo uskutečněno tradiční setkání vedení škol v Envincentru PROUD Podbranský mlýn v Horažďovicích, zaměřené na výměnu zkušeností mezi řediteli a zástupci ředitelů a na vzdělávání a získávání manažerských dovedností. Součástí akce tedy byla i prohlídka Envicentra a představení jeho programů. celý text

ostatní | 22. 2. 2019 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová

Týden pro zdraví

V týdnu od 11. 2. do 15. 2. 2019 pořádala Střední zdravotnická škola akci Týden po zdraví.
Žáci školy si připravili přednášky pro žáky základních nebo mateřských škol na různá témata a pod dohledem svých vyučujících je prezentovali svým mladším "kolegům". MAS Pošumaví podpořila využití této možnosti zajištěním dopravy pro žáky z odlehlejších oblastí v rámci projektu MAP II.
celý text

ostatní | 18. 2. 2019 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová
Historie stavebnice MERKUR 1

Historie stavebnice MERKUR

V klatovském muzeu bylo možno až do začátku února letošního roku možno shlédnout fascinující díla sestavěná z dá se říci již legendární stavebnice MERKUR. Protože i dnes je pro děti jistě zajímavá a inspirující uspořádala MAS Pošumaví exkurzi pro děti na tuto výstavu spojenou z možností si z ní něco vyrobit. celý text

ostatní | 30. 1. 2019 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová
Podporujeme volnočasový klub Velryba 1

Podporujeme volnočasový klub Velryba

V Sušici běží volnočasový klub pro děti, který MAS Pošumaví podporuje prostřednictvím projektu MAP II. celý text

ostatní | 30. 1. 2019 | Autor: Mgr. Jindřich Haišman

POZVÁNKA na setkání odborné veřejnosti a rodičů, zaměřené na rozvoj vzdělávání dětí a žáků do 15 let na Sušicku a Horažďovicku - 30. ledna 2019 od 16:00 hod - kulturní centrum „Prostor v Sušici“.

Cílem setkání je zahájit společnou debatu o současném stavu, možnostech rozvoje a plánech nebo možná zatím jen přáních organizací nebo jednotlivců, zasahujících nějakým způsobem do života této věkové skupiny. Jedná se o ojedinělou příležitost, jak se účastnit posouvání vzdělávání v našem regionu, kterou přináší projekt Místní akční plány rozvoje vzdělávání II (MAP II). celý text

náš tip, ostatní | 26. 1. 2019 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová

PODPORA LOGOPEDICKÉ PÉČE NA ÚZEMÍ ORP HORAŽĎOVICE


Aktivita Místního akčního plánu ORP Horažďovice: "sdílení logopedických pracovníků" - odstartována. celý text

ostatní | 21. 12. 2018 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová
Ustavení Řídícího výboru projektu MAP II

Ustavující zasedání Řídicího výboru projektu MAP II

Ustavující zasedání Řídicího výboru projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na spojeném území a ORP Sušice a ORP Horažďovice“ - MAP II proběhlo dne 27. 11. 2018 v zasedací místnosti MěÚ v Sušici. Co se zde dělo a kdo byl do něj zvolen? celý text

ostatní | 3. 12. 2018 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová
první
ze 2
další poslední