Navigace

Obsah

POZVÁNKA na setkání odborné veřejnosti a rodičů, zaměřené na rozvoj vzdělávání dětí a žáků do 15 let na Sušicku a Horažďovicku - 30. ledna 2019 od 16:00 hod - kulturní centrum „Prostor v Sušici“.

Typ: náš tip | ostatní
Cílem setkání je zahájit společnou debatu o současném stavu, možnostech rozvoje a plánech nebo možná zatím jen přáních organizací nebo jednotlivců, zasahujících nějakým způsobem do života této věkové skupiny. Jedná se o ojedinělou příležitost, jak se účastnit posouvání vzdělávání v našem regionu, kterou přináší projekt Místní akční plány rozvoje vzdělávání II (MAP II).

Tento projekt realizuje Místní akční skupina Pošumaví, a to v rámci Operačního programu Vývoj výzkum vzdělávání. Projekt je zaměřen především na vytváření takových podmínek ve vzdělávání, které pomohou k maximálnímu úspěchu každého žáka i učitele.

Kromě vzájemného seznámení účastníků Vám nabídneme krátké představení projektu MAP II. Hlavním posláním našeho setkání je založení pracovních skupin, které v průběhu 3 let budou řešit aktuální problémy, vyměňovat si zkušenosti, společně plánovat a definovat směry dalšího vývoje a potřeby území. Zakládat budeme 4 pracovní skupiny (viz text níže), k účasti v nichž Vás zveme, nicméně účast na tomto prvním veřejném setkání vás nezavazuje k práci v žádné z nich. Práce v pracovní skupině bude odměňována na základě dohody o provedení práce.

Setkání se koná 30. ledna 2019 v prostorách kulturního centra "Prostor" v Sušici, Lerchova 926, a to od 16:00 do cca 18:00 – 18:30  - mapa zde

Přihlásit se můžete na této adrese:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdikH4Fd82xIvyopQz-ydKMt2vSpeu4gnCdvJOUMGZoZfQdpg/viewform?vc=0&c=0&w=1
Pokud se setkání nemůžete zúčastnit, ale máte zájem o účast v pracovních skupinách nebo o další informace, otevřete prosím též přihlašovací formulář a zanechte nám v něm svůj kontakt.
Budeme též rádi, pokud pozvánku přetlumočíte dalším lidem, kteří by o setkání mohli mít zájem.

Na zahajovacím setkání vytvoříme tyto PRACOVNÍ SKUPINY:

PS ke čtenářské gramotnosti a rozvoji potenciálu každého žáka
Práce PS je zaměřena na návrhy aktivit škol a aktivit spolupráce mezi školami a dalšími institucemi, které vedou k rozvoji čtenářské gramotnosti a s tím související pregramotnosti. Cílem je též výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech. PS bude provádět analýzu stavu v území a aktualizovat akční plán projektu MAP II.
Hledáme alespoň 3 osoby (především zkušené učitele nebo odborníky na začleňování IT do procesu vzdělávání, odborníky ze škol fungujících jako centra kolegiální podpory z projektů výzvy Budování kapacit pro rozvoj škol, speciální pedagogy).

PS k matematické gramotnosti a rozvoji potenciálu každého žáka
Práce PS bude stejně jako PS ke čtenářské gramotnosti provádět analýzu stavu a potřeb území pomocí dat MŠMT nebo získaných z šetření provedených týmem MAP a  následně navrhovat aktivity škol a aktivity spolupráce mezi školami a dalšími institucemi, vedoucí k rozvoji matematické gramotnosti a pregramotnosti.  Cílem je též výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech.
Hledáme alespoň 3 osoby (především zkušené učitele nebo odborníky na začleňování IT do procesu vzdělávání, odborníky ze škol fungujících jako centra kolegiální podpory z projektů výzvy Budování kapacit pro rozvoj škol, speciální pedagogy).

PS pro rovné příležitosti
Práce PS je zaměřena na vzájemnou výměnu zkušeností a informací a odborná diskuse o problematice nastavení rovných příležitostí ve vzdělávání. PS posuzuje aktivity, navržené v akčním plánu projektu, a to s ohledem na soulad se zásadami rovného přístupu ke vzdělávání, navrhuje aktivity, které povedou ke zlepšení současného stavu. Dále PS může iniciovat a podpořit spolupráci vzdělávacích, sociálních a zdravotnických služeb v zájmu dětí a žáků s potřebou podpůrných opatření.
Hledáme alespoň 7 osob (především ředitele a zřizovatele škol, romské rodiče).

PS pro financování
Aktivity, které naplánují výše uvedené PS je potřeba financovat i po ukončení projektu MAP II. Plánování nákladů a zejména identifikace finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit, je úkolem PS pro financování. Dále se skupina může zabývat podporou škol v oblasti poradenství a administrativně správního servisu s cílem navrhnout systémová opatření, která povedou ke snížení administrativní zátěže vedení škol.
Hledáme alespoň 5 osob (především zřizovatele a odborníky na administrativně správní činnosti škol).

 

Na setkání vás srdečně zve realizační tým projektu MAP II

MAS Pošumaví
Plánická 174, 339 01, Klatovy
tel: 720 982 171
 

 


Vytvořeno: 26. 1. 2019
Poslední aktualizace: 26. 1. 2019 23:05
Autor: Ing. Marie Kaufnerová