Navigace

Obsah

Ustavující zasedání Řídicího výboru projektu MAP II

Typ: ostatní
Ustavení Řídícího výboru projektu MAP II Ustavující zasedání Řídicího výboru projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na spojeném území a ORP Sušice a ORP Horažďovice“ - MAP II proběhlo dne 27. 11. 2018 v zasedací místnosti MěÚ v Sušici. Co se zde dělo a kdo byl do něj zvolen?

 

 

S dotazem, zda chtějí pokračovat  ve své práci v Řídícím výboru i v projektu MAP II,  byli osloveni všichni členové Řídících výborů z obou území -- tedy ORP Sušice i ORP Horažďovice -  z ukončených projektů "Zpracování místních akčních plánů rozvoje vzdělávání".  Na ustavujícím zasedání Řídicího výboru MAP II (dále jen ŘV) se sešlo celkem 17 zájemců o členství. Hlavní manažer projektu MAP II Mgr. Jindřich Haišman přivítal přítomné a společně s kolegyní představil hlavní cíle a mechanismy fungování projektu, způsob práce pracovních skupin a jejich spolupráci s ŘV a dále některé projekty, které s projektem MAP II souvisejí (projekt SRP, KAP a IROP).

Nejdůležitějším  bodem jednání bylo ustavení ŘV, který nově bude pouze jeden pro území těchto dvou ORP, a to z důvodu sloučení těchto území pro snazší realizaci, administraci a hlavně splnění podmínek výzvy OP VVV. Jednohlasně bylo odhlasováno složení výboru, Statut a Jednací řád.

 

Předsedou ŘV se stal Ing. Jaromír Kolář  (zástupce MAS Pošumaví)  a místopředkyní  Ing. Hana Kalná (zástupkyně města Horažďovice) - tedy hlavní zástupci z bývalých ŘV obou území.

 

Dalším bodem bylo představení a schválení komunikačního plánu projektu a seznámení přítomných s činností nového volnočasového klubu Oblastní charity Sušice provedla paní Lenka Píšová.

 


Přílohy

Vytvořeno: 20. 12. 2018
Poslední aktualizace: 20. 12. 2018 14:42
Autor: Ing. Marie Kaufnerová