Navigace

Obsah

Členové

V MAS Pošumaví, z. s., jsou sdruženy následující obce, členěné podle jednotlivých mikroregionů.

Podrobné informace o jednotlivých obcích získáte na jejich vlastních internetových stránkách, které jsou dostupné kliknutím na název obce. Informace o obcích, lze získat i z interaktivní mapy, která se nachází v pravém sloupci těchto stránek.

Město Klatovy

Město Kasejovice
Město Sušice

Běleč
Biřkov, Červené Poříčí, Dolany, Chocomyšl, Chudenice, Ježovy, Kaničky, Křenice, Mezihoří, Němčice, Poleň, Švihov, Úboč, Únějovice, Všepadly, Vřeskovice

Plánicko z.s.p.o. 
Bolešiny, Číhaň, Hnačov, Mlýnské Struhadlo, Myslovice, Nehodív, Obytce, Plánice, Újezd u Plánice, Zavlekov, Zborovy

Pošumaví  (člen prostřednictvím Prácheňsko z.s.p.o.)
Budětice, Bukovník, Čímice, Dobršín, Domoraz, DražoviceFrymburk, Nezamyslice, Nezdice na Šumavě, Podmokly, Soběšice, Strašín, Žihobce  

Slavník  (člen prostřednictvím Prácheňsko z.s.p.o.)
Břežany, Hradešice, Kovčín, Kvášňovice, Malý Bor, Maňovice, Myslív, Nalžovské HoryOlšany, Pačejov

Střední Pošumaví
Běšiny, Dlouhá VesHartmanice, Hlavňovice, Hrádek u Sušice, ChlistovKolinec, Mochtín, Mokrosuky, Petrovice u Sušice, TýnecVelhartice, Vrhaveč

DSO Měčínsko    
Měčín, Ostřetice, Předslav

Svazek obcí Kdyňsko
Běhařov, Brnířov, Černíkov, DlažovChodská Lhota, Kdyně, Kout na Šumavě, Libkov, Loučim, Mezholezy, Mrákov, Nová Ves, Pocinovice, Spáňov, Úsilov, Všeruby, Zahořany,

Prácheňsko (zastřešuje členství mikroregonů Pošumaví a Slavník)
Hejná, Horažďovice, HradištěChanovice, Kejnice, Nezdřev, Oselce, Rabí, SlatinaSvéradice, Velké Hydčice, Velký Bor, Žichovice,

Ve sdružení je zastoupeno 99 obcí v rámci mikroregionů Běleč, Střední Pošumaví, Kdyňsko, Měčínsko, Plánicko, Prácheňsko (zahrnuje mikroregiony Slavník a Pošumaví), Města Kasejovice, Klatovy a Sušice jsou zastoupena samostatně. 

MAS Pošumaví, z. s., se rozkládá na 1 489 km², počet obyvatel žijících v zájmovém území je cca 85 tisíc. 

Samotný princip partnerství bez ohledu na národní i evropské směrnice vyžaduje, aby v daném území úzce spolupracovala místní samospráva s podnikateli a občanskými iniciativami. Pouze spolupráce na široké platformě umožňuje skutečně účelné využití získaných finančních prostředků.  V regionu tvořeném výše uvedenými obcemi se do činnosti MAS Pošumaví zapojily následující podnikatelské subjekty a neziskové organizace:

 

Specializuje se na zpracování odpadů živočišného původu v asanačním podniku ve spádovém území MAS Pošumaví, spoluprácuje se zemědělskými podniky v regionu. Zájem podniku na snížení zátěže životního prostředí pro obec Biřkov a okolní obce mikroregionu Běleč.
 

Firma byla založena 1993 a dnes patří mezi přední dodavatele montovaných nízkoenergetických a pasivních dřevostaveb v České republice a od roku 2006 také na Slovensku. Více než 50 kvalifikovaných spolupracovníků navrhuje a zpracovává více než 80 domů za rok. Firma také nabízí unikátní difuzně otevřené konstrukce DifuTech umožňující průchod vodních par stěnou.

 

Spolek byl založen v roce 2021 za účelem iniciovat a podporovat jednotlivce i skupiny při vytváření a zakládání přírodních a ukázkových přírodních zahrad a zároveň koordinuje jejich certifikace v Plzeňském kraji. Dále se věnuje vzdělávací, osvětové a poradenské činnosti udržitelného zahradničení nejen soukromých, ale i školních zahrad a osvětě v udržitelné péči o veřejná prostranství měst a obcí. Snaží se o rozvoj zahradní turistiky v našem kraji.

 

ČZS vznikl v roce 1957 na základech předchozí organizace "Jednota zahrádkářů" nejprve pod názvem Československý svaz zahrádkářů a ovocnářů a nyní sdružuje téměř 170 tisíc členů se společným zájmem o pěstování rostlin v 2700 základních a 17 specializovaných organizacích. ČZS je plně demokratické sdružení složené ze základních a specializovaných organizací, které mají svou právní subjektivitu. Klatovská základní organizace, která je členem MAS Pošumaví, je známá mezi veřejností především svojí moštárnou ve Šmilovského ulici. 
 

Družstevní cestovní kancelář byla založena v roce 2013 a nabízí mimo jiné cestovatelské balíčky pro zájemce o turistiku všeho druhu v našem regionu i v zahraničí. Umí však zajistit i cestovatelské zážitky přímo na míru.

 

 • EPIN, s. r. o.

Působí jako poradenská firma pro zemědělskou prvovýrobu. Od roku 1999 se orientuje také na komunální sféru. Zajišťuje metodickou pomoc obcím zejména v oblasti přeshraniční spolupráce, poskytuje technickou pomoc při přípravě rozvojových projektů pro obce a zemědělce. 

 

Zemědělská výrova živočišná a rostlinná. Firma  se sídlem v obci Číhaň byla založena v roce 2002.

 

 • Hálek Vlastimil

OSVČ, Klatovy

 

 • Helíšek Jan

kovářství a podkovářství, Strašín

 

 • Hlinka Vladislav

soukromý zemědělec, Červené Poříčí
 

 • Hynčík Zdeněk, Ing.

soukromý zemědělec, Nová Ves

 

Rodinná farma situovaná do šumavské vesničky Keply je zaměřená nejen na chov hospodářských zvířat, ale i na agroturistiku s vlastním penzionem. Na farmě ve spolupráci s dalšími organizacemi probíhají i vzdělávací a animační programy zaměřené na zemědělství, životní prostředí a regionální rozvoj.

 

Náplní činnosti tohoto občanského sdružení je především monitorování, výzkum a propagace kulturně-historických a přírodních turistických cílů na Klatovsku. Aktivity jsou směřovány zejména na zapomenuté památky a jejich obnovu minulých tradic. Cílem sdružení je upozornit na tyto lokality a přispět tak k jejich znovuobjevení a zatraktivnění z hlediska cestovního ruchu.

 

Občanské sdružení Klatovské katakomby je založeno za účelem zachování, udržování a propagace starobylého pohřebiště nacházejícího se v podzemí kostela Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce v Klatovech – katakomb. Občanské sdružení hodlá svými aktivitami též propagovat a podporovat kulturní, historický a duchovní odkaz doby, ve které vznikly klatovské katakomby. Považuje si za čest připomenout významné části klatovské historie spjaté s barokem a působením jezuitského řádu ve městě a okolí.  Při naplňování svých cílů sdružení spolupracuje zejména s Městem Klatovy, římskokatolickou farností Klatovy, Městskou knihovnou v Klatovech, Kolegiem pro duchovní hudbu, Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše v Klatovech aj. 
 

Komunitní škola Švihov o.s. je nejdéle působící komunitní školou na území MAS Pošumaví z.s.p.o. Kromě standardních vzdělávacích aktivit občany, které provozují i ostatní komunitní školy v regionu úzce spolupracuje s provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze na provozování virtuální univerzity třetího věku.

 

Občanské sdružení Lamberská stezka vzniklo spojením obcí Strašín, Žihobce, Žichovice, Nezamyslice a Rabí za účelem propagace památek bývalého panství Lamberků. Podnět k založení tohoto sdružení dodalo rakouské město Steyr, odkud pochází tento starobylý šlechtický rod. Hlavním programem sdružení je propagace našeho regionu, rozvoj turistického ruchu a kulturních akcí v jednotlivých obcích.  
 

Historie firmy MASO WEST s. r. o. sahá do roku 2000, kdy zakladatelé a dnešní jednatelé společnosti manželé Kopáčkovi zrekonstruovali a znovuotevřeli známé klatovské řeznictví U Šedlbauerů (ul. kpt. Jaroše). Na podzim roku 2003 přibyla pod hlavičku společnosti MASO WEST s. r. o. jatka v Dehtíně (okres Klatovy), která pokrývají potřeby vstupní suroviny klatovské výrobny pro výrobu vepřového a hovězího masa a uzenin, nabízejí možnost domácích porážek a zajišťují distribuci jatečných polotovarů. Na podzim roku 2005 došlo k zásadnímu obratu ve vývoji společnosti. Veškerá výroba opracovaného vepřového a hovězího masa a uzenin se přesunula do výrobny v Gorkého ulici v Klatovech. O tom, že a provoz MASO WESTu splňuje náročné požadavky Evropské unie, svědčí přidělení exportního čís/a_blank href=la CZ 32940086, které umožňuje vývoz do zemí Evropské unie. 
 

 • Mašková  Eva

Účetní OSVČ, Sušice
 

hospodaří v podhůří Šumavy na okrese Klatovy. Byla založena v roce 1999 jediným zakladatelem Zemědělským družstvem Měcholupy, od kterého převzala veškerou činnost. Sídlo firmy a zároveň největší středisko je v zemědělském areálu nedaleko Předslavi. Další velká střediska převážně s živočišnou výrobou se nachází v obcích Bolešiny a v Újezdě u Plánice. Kromě toho společnost hospodaří ještě na území obcí Slavošovice u Klatov, Myslovice, Kroměždice, Pečetín, Domažličky, Ostřetice, Makalovy, Měcholupy, Makov, Petrovičky, Trebíšov, Němčice, Mlynářovice, Mlýnské Struhadlo a Bližanovy. Organizačně je výroba dělena na odvětví rostlinné výroby, odvětví živočišné výroby a tecfont-family: Arial;font-size: 10pt;hnické služby.  
 

Modelklub č. 186 Bolešiny vlastní jediný modelářský areál v Plzeňském kraji, který je zkolaudovaný pro účely leteckého modelaření. Členy klubu jsou nejen dospělí, ale velkou část tvoří i děti, pro které je pořádán dětský modelářský kroužek, kde se mohou vzdělávat a učit trpělivosti při zhotovování leteckých modelů. Každý rok je pořádáno několik akcí včetně největší třídenní akce RC model show, na kterou se sjíždějí lidé z celé republiky a i okolních států.     
 

je aktivní oblasti Chudenicka, kde se již několik stará o Americkou zahradu a rozhlednu a její okolí na známém vrchu Bolfánek. Sdružení již dotáhlo do konce několik úspěšných projektů zaměřených na oživení a revitalizaci daných území.

 

Spolek pro venkov na pomezí jižních a západních Čech (dále jen Sdružení) je dobrovolným občanským sdružením, jehož cílem je osvětová a kulturní činnost v prostoru venkova v zájmovém území ohraničeném městy Nepomuk, Blatná a Horažďovice. Již od roku 1998 vydává noviny, Panoráma'', které si kladou za cíl informovat, pobavit a potěšit čtenáře z regionu chanovického a slatinského. Sdružení iniciovalo i výstavbu rozhledny na Chlumu u Chanovic a je organizátorem nebo spoluorganizátorem celé řady kulturních a společenských akcí v Chanovicích. Pravidelně pořádá i fotografickou soutěž pro amatéry zaměřenou na společenské události a přírodní krásy výše uvedeného území.

 

 • Pikhart Kamil, Mgr.

Poradce a projektový manažer, OSVČ, Klatovy-Luby  
 

Možná si říkáte, že to musí být omyl, že už Pionýr neexistuje. Pionýr stále existuje a je hned po organizaci Junák největší organizací pracující s dětmi. S politikou nemá současné sdružení nic společného. Již od roku 1990 pracuje skupina v různém složení s dětmi z Klatov a okolí. Práce byla dříve zaměřena spíše turisticko-tábornickým směrem. To se s postupem doby lehce změnilo, přestože to i nadále zůstává významnou částí činnosti skupiny. Děti se učí, jak mají rozdělávat oheň, aby si na něm mohly uvařit, jak vázat uzly, ošetřit drobná zranění nebo jak zašifrovat různá sdělení. Kromě toho se ale děti také učí orientovat v přírodě nejen za pomoci mapy a buzoly, ale i za pomoci GPS přístrojů. Kromě těchto činností věnuje skupina hodně času sportovním aktivitám, převážně těm, ve kterých se trénuje spolupráce. Hlavním cílem pionýrské skupiny je vytvářet mezi dětmi různého věku pozitivní vztahy.  
 

zastupuje Tělovýchovné jednoty a Sportovní kluby okresu Klatovy okresu Klatovy. V rámci MAS Pošumaví zajišťuje zapojení aktivních Tělovýchovných jednot a Sportovních klubů okresu Klatovy do přípravy místního partnerství. 
 

 • Princ Pavel, Mgr.

soukromý zemědělec, Ujčín

 

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením.

 

 • Spolek přátel Muzea Dr. Šimona Adlera  

Sdružení se zabývá rozvojem regionu Hartmanicka.
 

Církevní organizace spolupracující kromě duchovní sféry i v oblasti oprav kulturních památek
 

 • Spolek pro rozvoj zemědělského podnikání - jihozápad 

zajišťuje poradenskou a vzdělávací činnost pro zemědělce.  Poskytuje nabídku nových dovedností a schopností souvisejících s zefektivněním zemědělské výroby, možností čerpání finanční pomoci a využíváním nových technologií v zemědělství.

V rámci MAS Pošumaví zprostředkovává aktivní zapojení malých a středních zemědělců do přípravy místního partnerství a přípravy konkrétních projektů zemědělských subjektů pro programy typu LEADER.
 

Sportovní klub Bolešiny patří k úspěšným tělovýchovným spolkům v okrese Klatovy. Může se pochlubit celou řadou úspěchů nejen na sportovním, ale i společenském poli. Počátek aktivního sportovního dění se datuje k roku 1997, kdy byl založen sportovní klub Bolešiny – SK Bolešiny. Dnes sdružuje mladé lidi z Bolešin. Reprezentuje obec v hokeji a v kopané. V roce 1997 byl založen oddíl žen v malé kopané pod názvem Kobra. 

 

 • Statek Sobětice s.r.o.

zemědělská výrova. V důsledku realizace fúze sloučením došlo k zániku společnosti AGROMACHINE, s.r.o. se sídlem Švihov s přechodem veškerého jejího jmění na nástupnickou společnost STATEK SOBĚTICE, jak je uvedeno v projektu fúze ze dne 22.08.2016.

 

je významným poskytovatelem středního vzdělání v podhůří Šumavy. Škola má dlouholetou tradici vzdělání v oborech s výučním listem a v oborech s maturitní zkouškou v regionu sušicka. Ne náhodou oslavila škola v roce 2013 120 let trvání. Současná podoba školy vznikla v roce 2004 spojením dvou samostatných škol v jeden subjekt, který pokračuje ve výuce tradičních oborů a zavádí výuku oborů nových, jejichž zaměření je jedinečné v ČR.
 

technicky a částečně i organizačně zajišťuje v Klatovech provoz střediska distančního vzdělávání České zemědělské univerzity v Praze. Škola dále zajišťuje celoživotní vzdělávání dospělých, neboť je zařazena do stálé vzdělávací základny Ministerstva zemědělství ČR.  
Pro činnost v rámci MAS Pošumaví poskytuje lektorské služby a prostory pro konání vzdělávacích kurzů, seminářů, workshopů a pracovních setkání členů, které souvisejí s agroturistikou a zemědělským podnikáním.
 

je klatovská firma zajišťující ochranu a ostrahu objektů, připojení na pult centrální ochrany, fyzickou osobní ostrahu, převozy peněz a cenností. Dále podniká v oblasti daňového a finančního poradenství, grafických prací, prezentace, odborných profesních a rekondičních školení. Spolupráci s obcemi MAS Pošumaví spatřuje zejména při zajištění veřejných prostranství kamerovým systémem, prvků požární signalizace a integrovaného záchranného systému (např. při povodních).
 

Tělovýchovná jednota v Chanovicích je zaměřena především na kopanou. Kromě sportovních aktivit provozuje také ubytovnu na stadionu. 
 

má 16 zakládajících členů - právnických a fyzických osob, jež jsou aktivně zapojeny do realizace rozvojové strategie. Zajišťuje propojení některých činností na neziskový sektor. Je schopna svými zaměstnanci zajistit technickou pomoc při přípravě projektů vhodných pro programy typu LEADER+.  
Společnost se podílí na významných vzdělávacích aktivitách v regionu. Organizačně  zajišťuje provoz Klatovského konzultačního střediska Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity Praha (PEF ČZU). Úhlava, o. p. s. je zároveň provozovatelem Regionálního evropského informačního centra EU v Klatovech.
 

Kliniku založil v roce 2001 MVDr. Jiří Zelený, kde pokračuje ve své dlouholeté a úspěšné veterinární praxi. Objekt kliniky se kompletně zrekonstruoval do nynější podoby v letech 1998-2002 a stále prochází změnami a modernizací, které jsou v současné době nutné k zajištění co nejkvalitnější péče o domácí zvířata.Klinika je vybavena podle současných měřítek na tato zařízení a nechybí zde přístroje jako rentgen, sonograf, ultrazvuk, EKG, biochemický analyzátor na rozbor krve, analyzátor na rozbor moče a další přístroje, které jsou na veterinárních klinikách standardem. Společnost provozuje i specializované prodejny krmiv a chovatelských potřeb se psím salonem v Sušici a Klatovech. 
 

Vlastivědná společnost REGIO v Klatovech je muzejní spolek založený několika aktivními regionálními vlastivědnými pracovníky v dubnu roku 1996 na pomoc dobrovolné vlastivědné práci v regionu jihozápadních Čech. Jejím hlavním posláním je podporovat, organizovat a koordinovat činnost vlastivědných pracovníků, kteří mají zájem o regionální historické a vlastivědné bádání, jeho výsledky, využívání a šíření historických poznatků a o rozvíjení vlastivědné práce v jihozápadních Čechách.
 

vyvíjí kromě zemědělské činnosti aktivity i v oblasti agroturistiky. Provozuje ubytovací zařízení a truhlářskou výrobu. V rámci dotačních programů se chce zaměřit na rozvoj diverzifikace svých doplňkových činností – rozšíření truhlářské výroby. 
 

 

Externí partneři:

 • Ing. Radana Šašková
 • Ing. Lucie Cihlářová
 • Ing. Jiří Hamhalter
 • Ing. Eliška Heidlerová
Členství v místní akční skupině

Členem Místní akční skupiny Pošumaví z.s. se může stát jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která má svoje sídlo nebo bydliště na území její působnosti nebo která na území působnosti místní akční skupiny vykonává v převážné míře svoji činnost.  Zájemce o členství vyplní přihlášku, která je v příloze tohoto článku a podá jí prostřednictvím kanceláře Místní akční skupiny Pošumaví valné hromadě spolku. Valná hromada na svém nejbližším zasedání rozhodne o přijetí, či nepřijetí člena.

 

Přihláška za člena MAS Pošumaví + stanovy

V rámci přihlášky podepisujete, že souhlasíte se stanovami MAS Pošumaví, které vymezují práva a povinnosti jednotlivých členů. Stanovy jsou rovněž ke stažení pod tímto článkem.
Zájmové skupiny jsou uvedeny v této rubrice pod odrážkou Zájmové skupiny. Upozorňujeme zájemce o členství, že v rámci transparentního fungování MAS musí být zachována parita jednotlivých sektorů (veřejnoprávního, podnikatelského a neziskového) i v rámci jednotlivých zájmových skupin.

Výši členských příspěvků pro daný rok stanovuje valná hromada na svém prosincovém zasedání. Členské příspěvky pro daný rok naleznete v prosincových zápisech valné hromady, které jsou uloženy v záložce Usnesení a zápisy.


Dokumenty ke stažení