Navigace

Obsah

Strategie CLLD

Zprávy

první předchozí
ze 2
poslední

Změna strategie CLLD - říjen 2020

Řídící orgán dne 12.10.2020 schválil změnu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014-2020 v územní působnosti MAS Pošumaví, z.s.
celý text

ostatní | 4. 12. 2020 | Autor: Ing Jiří Kaisr

MID-TERM evaluace strategie CLLD MAS Pošumaví za roky 2016-2018

Dokument naleznete v příloze. celý text

ostatní | 1. 8. 2019 | Autor: Ing Jiří Kaisr

Změna strategie

Řídící orgán dne 9.7. schválil změnu Strategie komunitně vědeného místního rozvoje pro programové období 2014-2020 v územní působnosti MAS Pošumaví, z.s. celý text

ostatní | 10. 7. 2018 | Autor:

Strategie MAS Pošumaví z.s. prošla úspěšně věcným hodnocením

Dne 22.11.2016 přišla z MMR depeše, že Strategie Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014–2020 v územní působnosti Místní akční skupiny Pošumaví z.s. prošla úspěšně věcným hodnocením. celý text

ostatní | 24. 11. 2016 | Autor: Ing. Ivo Šašek

Strategie MAS Pošumaví, z.s.

Strategie CLLD na období 2014 - 2020 vyhotovená po komunitních projednání na území MAS Pošumavíz.s. a schválená valnou hromadou MAS k odeslání na hodnocení na MMR. celý text

náš tip, ostatní | 6. 6. 2016 | Autor: Ing. Ivo Šašek

Místní akční skupina Pošumaví z.s. obdržela z Ministerstva zemědělství ČR osvědčení o splnění standardů MAS na období 2014 - 2020.

27.11. 2015 obdržela Místní akční skupina Pošumaví z.s. z Ministerstva zemědělství ČR osvědčení o splnění standardů MAS na období 2014 - 2020. celý text

ostatní | 27. 11. 2015 | Autor: admin prevod

Komunitní projednání strategie CLLD v Pošumaví

Dne 26.11.2015 se v budově bývalého dominikánského kláštera v Klatovech v sídle MAS Pošumaví uskutečnilo komunitní projednání pracovní verze CLLD. celý text

ostatní | 26. 11. 2015 | Autor: admin prevod

Pozvánka na závěrečné projednání pracovní verze strategie CLLD

Ve čtvrtek 26.11.2015 se v budově bývalého dominikánského kláštera v Klatovech uskuteční od 10,00 hodin představení finální pracovní verze CLLD pro území působnosti MAS Pošumaví. celý text

ostatní | 16. 11. 2015 | Autor: admin prevod

Návštěva kolegů z Regenu

V úterý 3.11. 2015 přijal předseda MAS Pošumaví z.s. v sídle MAS delegaci z bavorského Regenu, kterou vedla prezidentka MAS Arberland REGio paní Zellner. celý text

ostatní | 3. 11. 2015 | Autor: admin prevod

Standardizace MAS a zpracování Strategie komunitně vedeného rozvoje (CLLD) poslední možnost doplnění projektových záměrů

Všechny místní akční skupiny v České republice procházejí v současné době procesem standardizace na Státním zemědělském a intervenčním fondu a zpracovávají strategii rozvoje území své působnosti, která musí být průběžně komunitně projednávána. Strategii následně schvaluje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Po úspěšném absolvování tohoto procesu může MAS Pošumaví z.s. vyhlašovat výzvy na finanční podpory z Programu rozvoje venkova, Integrovaného operačního programu a Operačního programu zaměstnanost. celý text

ostatní | 21. 10. 2015 | Autor: admin prevod

Konzultace k 1. kolu příjmu žádostí k PRV v Plzni

Státní zemědělský intervenční fond RO České Budějovice bude prostřednictvím pracovníků Oddělení projektových opatření zajišťovat v Plzni konzultace k 1. kolu příjmu žádostí PRV. celý text

ostatní | 3. 9. 2015 | Autor: admin prevod

Slavnostní zahájení programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko

V Regensburgu byl pátek 19.6.2015 za přítomnosti vládního prezidenta Horní Falce pana Axela Bartelta slavnostně zahájen program Česká republika - Svobodný stát Bavorsko, Cíl Evropská územní spolupráce 2014 -2020. celý text

ostatní | 22. 6. 2015 | Autor: admin prevod

Zveřejněna aktuální verze IROP z 20.4.2015

Celé aktuální znění operačního programu včetně příloh bylo zveřejněno na stránkách věnovaným strukturálním fondům. celý text

ostatní | 23. 4. 2015 | Autor: admin prevod

Zveřejněna další verze PRV 2014 - 2020

Na stránkách ministerstva zemědělství byla zveřejněna další upravená verze Programu rozvoje venkova na období 2014 -2020. celý text

ostatní | 18. 4. 2015 | Autor: admin prevod

Reakce ministra zemědělství na Společné prohlášení SMS ČR a NS MAS

Ministr zemědělství zaslal na NS MAS ČR následující dopis k opatřením v operačním programu zemědělství na léta 2014 - 2020. celý text

ostatní | 21. 2. 2015 | Autor: admin prevod

Pracovní verze IROP po připomínkování a diskuzích s EK k 11. 2. 2015

Přílohy a další podklady je možno stáhnout na stránkách MMR. celý text

ostatní | 13. 2. 2015 | Autor: admin prevod

Tématické diskuse k SCLLD (strategii rozvoje)

V rámci komunitního projednávání pokračují tématické diskuse k jednotlivým programům a tématům regionálního rozvoje a ke zpracovávané studii CLLDv rámci působnosti MAS Pošumaví celý text

ostatní | 28. 1. 2015 | Autor: admin prevod

Informace pro města a obce na území MAS Pošumaví ke strategii CLLD

Materiály předběžně rozeslané ke komunitnímu projednání 28.1.2015 na všechna města a obce v působnosti MAS Pošumaví celý text

ostatní | 22. 1. 2015 | Autor: admin prevod

Podkladové materiály pro komunitní projednání CLLD v zemědělství

Zemědělským podnikům podnikajícím v územní působnosti MAS Pošumaví byly zaslány podkladové materiály pro schůzku 27.1.2015 ke komunitnímu plánování v zemědělství. Materiály byly rozeslány elektronickou poštou včetně průvodního emailu 21.1.2015 celý text

ostatní | 21. 1. 2015 | Autor: admin prevod

Komunitní projednání dalšího postupu prací na Strategii CLLD

Pokračují práce na standardizaci MAS a na dokončení Strategie CLLD, které jsou nezbytné k získání možnosti čerpání finančních prostředků z různých fondů EU do roku 2020 prostřednictvím Místní akční skupiny Pošumaví. Zde je nezbytná součinnost všech členů MAS jednak při formálních záležitostech (jako je například shromažďování podpisů pod jednotlivé dokumenty - MAS Pošumaví má v současnosti 56 členů apod.) a jednak s upřesněním výstupů jednotlivých operačních programů i s dokončovacími prácemi na Strategii CLLD pro Pošumaví. celý text

ostatní | 20. 1. 2015 | Autor: admin prevod

Panelová diskuse k období 2014 - 2020

Místní akční skupina Pošumaví z.s. uspořádala 16.12.2004 panelovou diskusi k současnému stavu přípravy na možné čerpání finančních prostředků z evropských fondů a dalších zdrojů v období 2014 – 2020. celý text

ostatní | 16. 12. 2014 | Autor: admin prevod

Hodnocení MAS pro standardizaci - metodika

V dalším textu najdete odkaz na metodiku pro Hodnocení finančního zdraví a personální a majetkové propojenosti místních akčních skupin. celý text

ostatní | 25. 11. 2014 | Autor: admin prevod

Pracovní verze metodiky zpracování studie CLLD

Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo další pracovní verzi pro zpracování studie komunitního rozvoje. celý text

ostatní | 14. 10. 2014 | Autor: admin prevod

Připomínky ke Strategii komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014 - 2020 k připomínkování

Ke zveřejněné Strategii došly v termínu určeném pro podávání připomínek podněty od několika členů. celý text

ostatní | 13. 10. 2014 | Autor: admin prevod

Výstupy práce studentů Mezinárodní letní školy v Klatovech

V červenci letošního roku uspořádala Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze v Klatovech svoji letní školu pro zahraniční studenty a pedagogy. celý text

ostatní | 21. 9. 2014 | Autor: admin prevod

Podepsána Deklarace o spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univezity v Praze

V úterý 16.9.2014 podepsali předseda Místní akční skupiny Pošumaví z.s.p.o. Ing. Tomáš Zelený, Ph.D. a děkan Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity Ing. Martin Pelikán, Ph.D. Deklaraci o spolupráci mezi oběma subjekty. celý text

ostatní | 16. 9. 2014 | Autor: admin prevod

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014 - 2020 k připomínkování

V přílohách naleznete pracovní verzi Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014 - 2020, ke které můžete psát svoje připomínky, poznámky a náměty do 20.9.2014 celý text

ostatní | 31. 8. 2014 | Autor: admin prevod

Pozvánka na další kolo komunitního projednávání Strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

V polovině měsíce května 2014 se uskuteční další kolo komunitního projednávání Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014 - 2020. celý text

ostatní | 4. 5. 2014 | Autor: admin prevod

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014–2020

V současné době je se v tisku objevuje celá řada informací o přípravě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014–2020 na území působnosti MAS Pošumaví mnohdy uváděná pod anglickou zkratkou SCLLD. celý text

ostatní | 4. 3. 2014 | Autor: admin prevod

Návrh manuálu tvorby integrované strategie na období 2014 - 2020

Na stránkách NS MAS ČR byla zveřejněna další verze návrhu manuálu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014–2020 celý text

ostatní | 24. 2. 2014 | Autor: admin prevod
první předchozí
ze 2
poslední