Navigace

Obsah

STRATEGIE CLLD 2014 – 2020

Pánové Oldřich Čepelka ze společnosti TIMA Liberec a Roman Haken z Centra pro komunitní práci se pokusili srozumitelně vysvětlit, co je to CLLD. Jejich text si vám zde dovolujeme předložit.k přečtení: Na konci tohoto textu pod jednotlivými záložkami naleznete průběh realizace v naší MAS.

V  uplynulých 23 letech prokázala v zemích EU životaschopnost metoda LEADER. Venkovským regionům pomohla aktivizovat jejich vlastní rozvojový potenciál, především v aktivních obcích, firmách a neziskových organizacích, a řešit tak typické problémy venkova (odchod mladých lidí do měst, nedostatečné soc. služby, vzhled obcí, skomírající místní ekonomika aj.). Iniciátorem úspěšného programu byla Evropská komise. LEADER byl a je postaven na mezisektorové spolupráci a na financování potřeb a cílů, které si stanovují sami místní subjekty. V minulém období se touto metodou řídila Místní akční skupina Pošumaví z.s.

Z pozitivních zkušeností této metody vznikl komunitně vedený místní rozvoj (KVMR, i u nás známý více pod anglickou zkratkou CLLD). CLLD je zobecněním metody LEADER pro vícefondové financování (EFRR, ESF) a pro všechny typy území (městské, příměstské, venkovské).

Hlavním aktérem a nositelem CLLD na venkově je místní akční skupina (MAS), ve městech by se mohlo hovořit např. o městských partnerstvích. MAS/MP je sdružení zástupců veřejné správy (zejména pak samosprávy), místních podniků a podnikatelů a místních neziskových organizací. Toto sdružení společně vypracuje strategii rozvoje území, v němž bude působit, a pro financování svých záměrů žádá o podporu operační programy ČR/EU, krajské grantové programy a využívá vlastní zdroje.

CLLD není alternativou působnosti veřejné správy – její poslání a základní aktivity se nahradit nedají. CLLD však práci jednotlivých, vzájemně izolovaných subjektů doplňuje o aktivity, které v území mohou dělat společně a koordinovaně státní správa a samospráva, soukromé subjekty (podniky, neziskovky) a další aktéři.

CLLD není nový zdroj peněz, není to dotační program. Je to metoda řešení problémů na venkově i ve městech.