Navigace

Obsah

DOPLNĚNÉ STRATEGICKÉ RÁMCE ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ZEMÍ HORAŽĎOVICKA A SUŠICKA

Typ: ostatní
K datu 26. dubna 2019 byly Řídícím výborem území ORP Horažďovice a ORP Sušice schváleny úpravy a doplnění seznamů investičních priorit, které jsou potřebné k rozvoji vzdělávání dětí a žáků do 15 let.
Aktuální verze Strategických rámců MAP najdete v přílohách.


Každé území velikosti ORP musí mít zpracován Strategický rámec MAP jako strategickou část Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání.

Ve výzvách IROP, OP PPR a OP VVV (ale i v některých  výzvách MŠMT) se sleduje, zda projekt je v souladu s prioritami území. Každý projektový záměr musí mít vazbu na některý z cílů MAP.  Strategický rámec MAP má tedy  dočasný charakter a je možné jej aktualizovat při dalším ujasnění priorit a jejich změn v procesu plánování. Poslední úpravy Strategických rámců MAP pro ORP Horažďovice a ORP Sušice a jejich investičních priorit proběhly k datu 26.4.2019. Postupné změny a aktuání stavy strategických rámců celé ČR můžete sledovat na webu www.uzemnidimenze.cz .

 


Přílohy

Vytvořeno: 2. 5. 2019
Poslední aktualizace: 2. 5. 2019 14:05
Autor: Ing. Marie Kaufnerová