Obsah

Zprávy

CLLD IROP MAS Pošumaví 2021 – 2027

V rámci CLLD v programovém období 2021 – 2027 je součástí aktivit MAS programový rámec IROP. Podporované aktivity pro investiční projekty v IROP jsou: bezpečná doprava, cyklodoprava, veřejná prostranství, hasiči, vzdělávání, kulturní památky, cestovní ruch.
celý text

ostatní | 13. 4. 2023 | Autor: Filip Unzeitig

Přehled výzev MAS Pošumaví 2021 - 2027

2023,2024,2025, 2026 celý text

ostatní | 12. 4. 2023 | Autor: Filip Unzeitig

Přehled výzev MAS Pošumaví

2017, 2018, 2019, 2020 celý text

ostatní | 4. 7. 2017 | Autor:

Opatření 4.1.1 Školy

Bližší informace pro žadatele o opatření Podpora infrastruktury pro zvyšování kapacit a kvality předškolních zařízení, základního a středního vzdělávání.
celý text

ostatní | 9. 2. 2017 | Autor:

Opatření 3.5.1 Územní studie

Bližší informace pro žadatele o opatření Podpora pořízení regulačních opatření a územních studií pro rozhodování v území. celý text

ostatní | 9. 2. 2017 | Autor:

Opatření 3.4.1 Kulturní památky

Bližší informace pro žadatele o opatření Podpora ochrany a využití potenciálu kulturního dědictví pro turismus v území MAS Pošumaví. celý text

ostatní | 9. 2. 2017 | Autor:

Opatření 3.3.1 Hasiči

Bližší informace pro žadatele o opatření Výstavba garážových prostor k ochraně techniky a posílení vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů. celý text

ostatní | 9. 2. 2017 | Autor:

Opatření 3.2.1 Zvyšování bezpečnosti a bezbariérovosti dopravy

Bližší informace pro žadatele o opatření Zvýšení bezpečnosti osob, včetně řešení bezbariérovosti a podpory šetrných způsobů dopravy. celý text

ostatní | 9. 2. 2017 | Autor:

Opatření 1.3.1 Sociální podnikání - tvorba pracov. příležitostí pro znevýhodněnou skupinu obyvatel

Bližší informace pro žadatele o opatření Podpora vzniku a rozvoje sociálního podnikání pro znevýhodněné skupiny obyvatel celý text

ostatní | 9. 2. 2017 | Autor:

Opatření 1.2.2 Sociální služby - terénní služby, sociální prevence a poradenství

Bližší informace pro žadatele o opatření Podpora vybavení mobilního týmu pro poskytování terénních služeb sociální prevence a sociálního poradenství celý text

ostatní | 9. 2. 2017 | Autor:

Opatření 1.2.1 Sociální služby - zařízení pro sociální služby

Bližší informace pro žadatele o opatření Podpora nákupu, výstavby nebo rekonstrukce stávajících zařízení pro rozvoj sociálních služeb a pro jejich komunitní rozvoj. celý text

ostatní | 9. 2. 2017 | Autor:

Návrh programového rámce v IROP pro Pošumaví

Místní akční skupina Pošumaví na základě schváleného Integrovaného regionálního operačního programu a komunitního projednání v regionu Pošumaví navrhla do své strategie CLLD následující programový rámec. celý text

ostatní | 24. 7. 2016 | Autor: Ing. Ivo Šašek

Co je Integrovaný regionální operační program (IROP)?

Integrovaný regionální operační program (IROP) byl schválen Evropskou komisí 4. června 2015. Čeští žadatelé z něj mohou získat, započítáme-li národní spolufinancování, přibližně 144 miliard korun. celý text

ostatní | 22. 7. 2016 | Autor: Ing. Ivo Šašek