Navigace

Obsah

Projekt MAP III pro území SO ORP Horažďovice (registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022910) je dalším pokračováním projektů MAP a to od 1.1.2022 do 30.6.2023. Je financován Evropským sociálním fondem a SR ČR.

Logolink OP VVV

MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního (společného) vzdělávání dětí a žáků. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.  Kulturu motivující k maximálnímu úspěchu každého žáka je potřeba rozvíjet i ve spolupráci škol s organizacemi poskytujícími neformální a zájmové vzdělávání tak, aby se využil místní potenciál pro rozšíření příležitostí pro učení se žáků nebo pro sdílení a výměnu dobrých zkušeností mezi pedagogickými a dalšími pracovníky jednotlivých sektorů vzdělávání.

Plánovací procesy budou v místě realizovány opět prostřednictvím 4 pracovních skupin (PS), které se podařilo ustanovit průběhu prvních třech měsíců a schvalovány Řídícím výborem MAP.

Obsazení těchto pracovních orgánů najdete pod následujícími odkazy: ŘÍDÍCÍ VÝBOR se 16 členy (110.11 kB) a PS pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka, pro rovné příležitosti a financování najdete zde (248.78 kB)

ŘV odsouhlasil per rollam doplnění Strategických rámců a seznamu investičních priorit území k datu 16.7.2022  a jsou vyvěšeny na webu Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Strategické rámce MAP 2021+ (mmr.cz) 

 

Zprávy

Informace k otevřeným dotačním titulům Plzeňského kraje týkající se vzdělávacích aktivit pro děti a mládež

Upozorňujeme právnické i fyzické osoby na poslední možnosti podat žádosti do dotačních programů Plzeňského kraje zaměřených na vzdělávací aktivity pro děti a mládež:
• Podpora tělovýchovy a sportu
• Podpora jazykového vzdělávání středoškoláků
• MIKROGRANTY PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽE celý text

ostatní | 29. 6. 2022 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová
#

Mikrogranty Plzeňského kraje pro oblast školství a mládeže v roce 2022

POZVÁNKA pro ředitele a vedoucí pracovníky škol a školských zařízení, vedoucí NNO pracujících s dětmi a mládeží, další zájemci o téma včetně fyzických podnikajících osob na pondělí 9. května 2022 od 10:00 do 12:00 hod. - Vzdělávací sál, SOŠ a SOU SUŠICE – Poštovní 9 ( vedle pošty poblíž náměstí). celý text

ostatní, náš tip | 3. 5. 2022 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová