Navigace

Obsah

Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) pro SO ORP Sušice (číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022909) je produktem spolupráce partnerů v území, stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území. Toto třetí pokračování projektu začalo 1.1.2022 a bude probíhat do 30.6.2023. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.Logolink OP VVV

Pro území byl ustanoven 10.3. 2022 Řídící výbor , který má celkem 18 členů - viz. seznam (674.81 kB).

ŘV odsouhlasil per rollam doplnění Strategických rámců a seznamu investičních priorit území k datu 20.7.2022  a jsou vyvěšeny na webu Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Strategické rámce MAP 2021+ (mmr.cz) 

 

V území pracují celkem 4 pracovní skupiny:

- pro  čtenářskou  gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka

- pro  mtematickou  gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka

- pro rové příležitosti

- pro financování.

Jejich úlohu zobrazuje a vysvětluje  přiložené schéma Organizační struktura (315.83 kB)

 

 

Zprávy

Rokování v Krutěnicích

V krásném prostředí zrekonstruovaného poplužního dvora v Krutěnicích, který je v současné době hotelovým areálem s nejmodernější jezdeckou halou a širokou možností venkovních aktivit, proběhla 19. a 20. května setkání 2 pracovních skupin s experty z různých oblastí a s vedoucími pracovníky škol. celý text

ostatní | 16. 6. 2022 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová
Neposlouchá? Řekni to tak, aby ti rozumělo! - akce pro rodiče rodiči malých dětí dětí -  1

Neposlouchá? Řekni to tak, aby ti rozumělo! - akce pro rodiče malých dětí

Vychováte dítě mladší 6 let? Pokud ano, je tato akce určena právě vám. MAS Pošumaví pro vás připravilo setkání s odbornicí na rozvoj komunikačních schopností dětí raného věku. Akce je zdarma. Další podrobnosti a pokyny jsou v přiložené pozvánce. Doporučujeme se na akci předem přihlásit. celý text

ostatní, náš tip | 23. 5. 2022 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová
školská rada

"Informatorium" pro členy školských rad - Jindřichovice 3.5.2022 od 16:00 hod.

Jste členkou/ členem školské rady, zastupujete rodiče nebo zřizovatele a rozumíte všem pojmům školského zákona? Znáte práva a povinnosti/možnosti členů školských rad?
Pokud jste si na nějakou otázku odpověděli NE, pak je tato bezplatná akce určena právě vám.
celý text

ostatní | 26. 4. 2022 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová