Obsah

MAS Pošumaví se zapojila do výzvy Operačního programu zaměstnanost plus (OPZ+), jehož cílem je posílit soběstačnost venkova a využít místní aktéry, kteří pomohou osobám v nepříznivé sociální situaci zapojit se zpátky do společnosti.

 

V průběhu roku 2021 probíhala setkání k zamýšlenému projektu OPZ+, která pokračovala i v roce 2022.

 

MAS se aktivně účastnila kulatých stolů komunitního plánování v sociálních službách v jednotlivých ORP Horažďovice, Klatovy, Sušice a Domažlice. Probíhala neformální setkání se starosty, dotazníkové šetření, na přípravu AP byly vytvořeny pracovní skupiny složené ze zástupců MAS, poskytovatelů sociálních služeb, NNO a z řad veřejnosti (senioři, pečující osoby).

 

Z těchto setkání vzešly osobní konzultace o možnostech realizace aktivit a jejich potenciálních realizátorů.

Zprávy

Setkání kulatých stolů v rámci komunitního plánování sociálních služeb 1

Setkání kulatých stolů v rámci komunitního plánování sociálních služeb

MAS Pošumaví se aktivně účastnila všech kulatých stolů komunitního plánování v sociálních službách. celý text

ostatní | 9. 8. 2022 | Autor: Věra Dvořáková
Pracovní skupiny 1

Pracovní skupiny

V rámci mapování území vznikly celkem čtyři pracovní skupiny. celý text

ostatní | 3. 6. 2022 | Autor: Věra Dvořáková
Dotazníkové šetření v obcích 1

Dotazníkové šetření v obcích

Síťování a navazování spolupráce probíhalo koncem roku 2021 a začátkem roku 2022. celý text

ostatní | 27. 5. 2022 | Autor: Věra Dvořáková
Neformální setkání se starosty 1

Neformální setkání se starosty

Neformální setkání se starosty celý text

ostatní | 29. 3. 2022 | Autor: Věra Dvořáková