Obsah

Projekt Spolupráce Prácheňsko všemi smysly

Typ: ostatní
Místní akční skupina Pošumaví z.s.p.o. je partnerem projektu Spolupráce pěti jihočeských místních akčních skupin nazvaného Prácheňsko všemi smysly.

Místní akční skupiny LAG Strakonicko, Svazek obcí Blatenska, Střední Povltaví, Vodňanská ryba a Brána Písecka si kladou za úkol ještě více přiblížit návštěvníkům historickou krajinu Prácheňska, posílit marketing území a tak cíleně podporovat rozvoj venkovského cestovního ruchu na území pěti MAS jako jednu z příležitostí rozvoje venkovské ekonomiky.  Vzhledem k tomu, že vlastní Prácheň leží na území působnosti MAS Pošumaví, konkrétně na katastrálním území obce Velké Hydčice, byla Místní akční skupina Pošumaví zahrnuta do projektu jako partner bez finanční účasti.  12.7.2012 se v rámci tohoto projektu uskutečnila exkurze jihočeských místních akčních skupin do Pošumaví. Zahájení exkurze proběhlo, jak jinak, než na starobylé Práchni, potom následovala návštěva Hejné, krátká zastávka u sochy Jana Nepomuckého v Čepicích a u hradu Rabí a prohlídka projektu na hříšti v Hradešicích. Druhá část exkurze proběhla na Klatovsku návštěvou karafiátové zahrádky, sídla MAS Pošumaví ve Švihově a zakončením exkurze na vrchu Bolfánek u Chudenic. 

Fotogalerie


Vytvořeno: 13. 4. 2016
Poslední aktualizace: 30. 1. 2017 10:47
Autor: admin prevod