Navigace

Obsah

Realizované projekty

Zprávy

Metodika pro hodnocení přidané hodnoty spolupráce

V příloze je k dispozici metodika, která vznikla spoluprací pěti místních akčních skupin v rámci NUTS II Jihozápad řešním společného projektu Spolupráce. celý text

ostatní | 13. 4. 2016 | Autor: admin prevod

Leader projekty z Programu rozvoje venkovava pomáhají v Pošumaví všem

V minulém roce byla vydána papírová skládačka, která informuje o některých úspěšných projektech realizovaných v minulém období. Skládačka slouží nejen jako inspirace pro další zájemce o rozvoj Pošumaví, ale i jako připomenutí práce všech v minulých letech. celý text

ostatní | 17. 2. 2015 | Autor: admin prevod

Zaznamenejte krásy Pošumaví

Spolek podnikatelů ve venkovské turistice - jihozápad, o.s. pořádá fotografické a filmové kurzy pro pracovníky obcí, kronikáře, pracovníky informačních center, pracovníky v cestovním ruchu a osoby podnikající na venkově na území MAS Pošumaví celý text

ostatní | 14. 8. 2013 | Autor: admin prevod

Slavnostní otevření nové expozice Národního obrození a farnosti ve Starém zámku v Chudenicích

Dne 6.4.2013 byla v prostorách Starého Czerninského zámku v Chudenicích slavnostně otevřena nová expozice Národního obrození a farnosti Chudenice. celý text

ostatní | 12. 4. 2013 | Autor: admin prevod

Vyhodnocení projektů 1 - 9 výzvy MAS Pošumaví

V příloze najdete přehled podaných a vyhodnocení vybraných projektů 1 - 9 výzvy MAS Pošumaví k 31.12.2012 celý text

ostatní | 25. 1. 2013 | Autor: admin prevod

Otevření Víceúčelového společenského zařízení ve Staněticích

V pátek 9.11.2012 bylo symbolicky ve Staněticích předáno obcí Zahořany místnímu SDH do užívání Víceúčelové společenské zařízení, které vzniklo rekonstrukcí bývalé prodejny celý text

ostatní | 9. 11. 2012 | Autor: admin prevod

Naučná stezka a muzejní expozice v Kolinci zpřístupněna veřejnosti

Městys Kolinec v roce 2011 uspěl v rámci 6. výzvy Místní akční skupiny Pošumaví, z.s.p.o. se svým projektem s názvem "Stálá expozice k dějinám Kolince a okolí a naučná stezka v parku", který byl vybrán k podpoře z Programu rozvoje venkova, opatření IV.1.2. Zároveň městys připravil projekt na revitalizaci parku, který byl podpořen ze Státního fondu životního prostředí - z Operačního programu Životní prostředí. celý text

ostatní | 8. 7. 2012 | Autor: admin prevod

Kontrolní den v Předslavi

Manažerka MAS Pošumaví se zúčastnila kontrolního dne projektu, v rámci kterého probíhá rekonstrukce krovu kostela sv. Jakuba Většího v Předslavi. celý text

ostatní | 22. 9. 2009 | Autor: admin prevod

Předání staveniště v rámci projektu dokončení opravy krovu a střechy kostela sv. Jakuba Většího

V Předslavi se za přítomnosti manažerky MAS Pošumaví Ing. Radany Šaškové uskutečnilo předání staveniště, v rámci kterého dojde k opravě krovu a střechy místního kostela. celý text

ostatní | 16. 7. 2009 | Autor: admin prevod

Kontrolní den projektu Rekonstrukce budovy sokolovny v Předslavi

Ve úterý 14.7.2009 se v Předslavi uskutečnil kontrolní den k průběhu projektu rekonstrukce budovy místní sokolovny. celý text

ostatní | 15. 7. 2009 | Autor: admin prevod

Projekty spolufinancované z programu LEADER ČR v roce 2006

V roce 2006 získala místní akční skupina Pošumaví dotaci 3 mil. Kč z prostředků Ministerstva zemědělství ČR v rámci programu LEADER ČR. Z této částky bylo použito 300 tis. Kč na financování činností sekretariátu MAS spojených příjmem, výběrem a s administrací úspěšných projektů. Zbývajících 2,7 mil. Kč bylo členy výběrové komise MAS Pošumaví rozděleno mezi úspěšné žadatele na realizaci konkrétních investiční akcí. Do konce loňského roku všech 7 úspěšných žadatelů dokončilo své projekty a prostřednictvím tzv. limitek vyčerpaly i všechny přidělené finanční prostředky programu. Dohled nad kontrolou čerpání prostředků prováděli sami pracovníci sekretariátu a členové předsednictva Místní akční skupiny Pošumaví ve spolupráci se zástupcem Zemědělské agentury a pozemkového úřadu v Klatovech (detašovaného pracoviště Ministerstva zemědělství ČR). celý text

ostatní | 1. 2. 2007 | Autor: admin prevod

Projekty spolufinancované z Programu LEADER ČR v roce 2005

Podobně jako v roce 2004 byla Místní akční skupina Pošumaví z. s. p. o. vybrána a finančně podpořena Ministerstvem zemědělství ČR k realizaci projektů v rámci programu LEADER ČR. Na území MAS Pošumaví bude v roce 2005 podpořeno celkem 7 investičních akcí. Celková dotace na tyto akce činí stejně jako v minulém roce 4,5 mil. Kč. Všechny projekty musí být ukončeny a vyúčtovány do konce roku 2005. celý text

ostatní | 24. 8. 2005 | Autor: admin prevod
#

Projekty spolufinancované z Programu LEADER ČR v roce 2004

Již v první polovině roku 2004 byla nově založená MAS Pošumaví z. s. p. o. a vybrána Ministerstvem zemědělství ČR mezi pilotní místní akční skupiny, jež se brzy na to zapojily do realizace Programu LEADER ČR. Na území MAS Pošumaví byly pro rok 2004 vybrány a následně ministerstvem k financování schváleny čtyři investiční akce. Celková dotace na tyto akce činila 4,5 mil. Kč. celý text

ostatní | 24. 8. 2005 | Autor: admin prevod