Navigace

Obsah

Iniciativa LEADER a projekty spolupráce

Zprávy

Závěrečný workshop projektu Spolupráce Strakonice

Závěrečný workshop projektu Spolupráce ve Strakonicích

Na strakonickém hradě se uskutečnil ve čtvrtek 11.6.2015 závěrečný workshop projektů spolupráce PS – PŘIDANÁ HODNOTA SPOLUPRÁCE celý text

ostatní | 12. 6. 2015 | Autor: admin prevod
Setkání projekt Spolupráce Klatovy

Workshop projektu Spolupráce

Pracovní setkání k projektu PS – PŘIDANÁ HODNOTA SPOLUPRÁCE v Klatovech. celý text

ostatní | 28. 5. 2015 | Autor: admin prevod
Setkání projekt Spolupráce Velešín

Setkání k projektu Spolupráce ve Velešíně

Na území MAS Pomalší došlo 15.5.2015 k dalšímu setkání místních akčních skupin v rámci projektu Spolupráce. celý text

ostatní | 15. 5. 2015 | Autor: Ing. Ivo Šašek
Projekt Spolupráce Jindřichův Hradec

Workshop k projektu Spolupráce v Jindřichově Hradci

V kanceláři MAS Česká Kanada o.p.s v Jindřichově Hradci se uskutečnilo další zasedání k projektu Spolupráce Metodika pro hodnocení přidané hodnoty Spolupráce. celý text

ostatní | 11. 4. 2015 | Autor: Ing. Ivo Šašek
Konference Venkov 2014 jednání o projektu Spolupráce

Na konferenci Venkov byl odstartován nový projekt Spolupráce

Na konferenci Venkov v Konstantinových Lázních byl odstartován další projekt spolupráce. celý text

ostatní | 20. 10. 2014 | Autor: Ing. Ivo Šašek

Divadelní festival v areálu na Hůrce v Klatovech

22.6.2013 se v areálu upravené zříceniny kostela sv. Anny na Hůrce v Klatovech uskuteční v rámci projektu Spolupráce: „Oživme společně památky a pověsti z míst tajemných i kouzelných“ putovní divadelní festival. celý text

ostatní | 12. 6. 2013 | Autor: admin prevod

Májová pěna v Nebílovech

25.5.2013 se v Nebílovech uskutečnil v rámci projektu Spolupráce divadelní festival Májová pěna. celý text

ostatní | 25. 5. 2013 | Autor: admin prevod

Odhalení sochy sv. Jana Nepomuckého v Klatovech

Ve čtvrtek 16.5.2013 od 17 hodin proběhlo v průjezdu jezuitské koleje v Klatovech slavnostní odhalení zrestaurované sochy sv. Jana Nepomuckého. celý text

ostatní | 17. 5. 2013 | Autor: admin prevod

Monitorovací zpráva za III.etapu 2012

V příloze najdete monitorovací zprávu aktivit MAS Pošumaví předanou na SZIF za období září až prosinec 2012. celý text

ostatní | 13. 3. 2013 | Autor: admin prevod

Školení potencionálních žadatelů Domažličky

V hasičské zbrojnici v Domažličkách, která byla v minulosti zrekonstruována v rámci podpory z osy IV LEADER prostřednictvím MAS Pošumaví se uskutečnil seminář pro potencionální žadatele v 10. výzvě celý text

ostatní | 20. 12. 2012 | Autor: admin prevod

Zasedání Pracovní skupiny pro rozvoj místního hospodářství a cestovního ruchu

V Krutěnicích se 12.září sešla pracovní skupina MAS Pošumaví pro rozvoj místního hospodářství a cestovního ruchu celý text

ostatní | 13. 9. 2012 | Autor: admin prevod

Projekt Spolupráce Prácheňsko všemi smysly

Místní akční skupina Pošumaví z.s.p.o. je partnerem projektu Spolupráce pěti jihočeských místních akčních skupin nazvaného Prácheňsko všemi smysly. celý text

ostatní | 13. 7. 2012 | Autor: admin prevod

Zasedání valné hromady MAS Pošumaví

25.6.2012 se v bývalém Dominikánském klášteře v Klatovech uskutečnilo zasedání výkonné rady a valné hromady MAS Pošumaví z.s.p.o. celý text

ostatní | 26. 6. 2012 | Autor: admin prevod

Zasedání výběrové komise

5.6.2012 zasedala výběrová komise Místní akční skupiny Pošumaví. z.s.p.o. celý text

ostatní | 7. 6. 2012 | Autor: admin prevod

Zasedání programového výboru MAS Pošumaví

V zasedací místnosti Úhlava o.p.s. se uskutečnilo zasedání programového výboru Místní akční skupiny Pošumaví z.s.p.o. celý text

ostatní | 12. 3. 2012 | Autor: admin prevod

Projekt Spolupráce Místní dědictví - bohatství, na které zapomínáme

Místní akční skupina Pošumaví z.s.p.o. a Místní akční skupina Brána do Českého ráje podaly projekt Spolupráce, který byl vybrán k financování. V rámci projektu dojde k mapování staveb lidové architektury na území obou místních akčních skupin. celý text

ostatní | 16. 2. 2012 | Autor: admin prevod

Křest publikace Lidová architektura na území MAS Pošumaví

29.3.2011 byla v penzionu U Jandů v Úborsku pravým šumivým kefírem pokřtěna publikace Lidová architektura na území MAS Pošumaví. celý text

ostatní | 29. 3. 2011 | Autor: admin prevod

Závěrečný workshop projektu Spolupráce

11.3.2011 se konal ve Švihově závěrečný workshop projektu Spolupráce Místní dědictví - bohatství, na které zapomínáme. celý text

ostatní | 12. 3. 2011 | Autor: admin prevod

Program LEADER ČR

Program LEADER ČR je koncipován podle iniciativy EU LEADER+, ale zahrnuje i prvky předcházejících iniciativ LEADER I a LEADER II. Je financován výhradně ze státního rozpočtu. celý text

ostatní | 1. 8. 2008 | Autor: admin prevod

Projekt Poznej sveho souseda byl oceněn.

Úhlava o.p.s. obdržela za projekt Poznej svého souseda cenu za výběr nejlepšího řešení Living Labs na venkově podporující spolupráci založenou na ICT s ohledem na udržitelný regionální rozvoj a budování znalostní společnosti na venkově. celý text

ostatní | 15. 5. 2008 | Autor: admin prevod

Podopatření LEADER +

(podopatření Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství 2.1.4. Rozvoj venkova) celý text

ostatní | 2. 5. 2006 | Autor: admin prevod

První rozdělování finančních prostředků

První schvalování přidělení finančních prostředků na podané projekty v rámci Místní akční skupiny Pošumaví proběhlo v červenci roku 2004. celý text

ostatní | 1. 11. 2005 | Autor: admin prevod

Iniciativa LEADER

LEADER je jedna ze čtyř iniciativ Evropské unie. 14. dubna 2000 schválila Evropská komise zásady určené členským zemím EU pro iniciativu Evropského společenství LEADER+. Finanční příspěvek pro LEADER se poskytuje z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF – EAGGF), jeho orientační sekce. Zkratka „LEADER“ znamená „Liaison entre les actions economic rural – Propojování akcí hospodářského rozvoje venkova“. celý text

ostatní | 10. 2. 2005 | Autor: admin prevod