Navigace

Obsah

Program rozvoje venkova 2007 – 2013

Zprávy

Vzdělávací workshop pro členy MAS Pošumaví

Místní akční skupina Pošumaví ve spolupráci s Informačním a poradenským centrem Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity uspořádala dvoudenní vzdělávací workshop pro vlastní členy a členy místních akčních skupin spolupracujících s ČZU. Workshop se konal ve dnech 4.12. - 5. 12. 2008 v Eurocampu Běšiny a v Centru sociální integrace a celoživotního vzdělávání v Klatovech. celý text

ostatní | 8. 12. 2008 | Autor: admin prevod

Navázána spolupráce s dalšími místními akčními skupinami

MAS Pošumaví v minulých dnech podepsala deklaraci o spolupráci s MAS Brána do Českého lesa a LAG Cham, která do budoucna předpokládá podávání společných projektů v rámci PRV opatření IV. 2.1. Realizace projektů spolupráce celý text

ostatní | 11. 11. 2008 | Autor: admin prevod

Strategický plán MAS Pošumaví

Strategický plán MAS Pošumaví, na jehož základě byl vybrán k financování z Programu rozvoje venkova byl schválen pod názvem Zlepšení života v Pošumaví. celý text

ostatní | 1. 8. 2008 | Autor: admin prevod

Seznam doporučených žadatelů o podporu z PRV v rámci opatření MAS je na zveřejněn na webových stránkách MZe

Dne 8. dubna 2008 se uskutečnilo na Ministerstvu zemědělství ČR závěrečné jednání Hodnotitelské komise MAS pro Program rozvoje venkova (PRV) v rámci opatření IV. 1.1 Místní akční skupina. Z tohoto jednání Hodnotitelské komise vzešel seznam žádostí (MAS) doporučených, navržených jako náhradníci a nedoporučených k financování z PRV. Tyto seznamy jsou zveřejněny na webových stránkách ministerstva zemědělství www.mze.cz. celý text

ostatní | 1. 7. 2008 | Autor: admin prevod