Navigace

Obsah

Informace z pracovních skupin projektu MAP II

Typ: ostatní
V závěru projektu MAP II je nutno vytvořit nové akční plány na dalších 18 měsíců. Proto se sešly pracovní skupiny projektu, aby se zamyslely nad příčinami problémů, které stále přetrvávají ve vzděláváním dětí do 15 let, a novými společnými aktivitami se pokusily tyto problémy co nejvíce omezit.

Vznikl "Návrh priorit rozvoje vzdělávání", který byl vytvořen Pracovní skupinou pro podporu
rozvoje čtenářské gramotnosti a matematické gramotnosti a Pracovní skupinou
pro rovné příležitosti projektu MAP II.
 Podkladem k návrhu priorit jsou  SWOT3 analýzy na téma
➢ podpory čtenářské gramotnosti a rozvoje potenciálu každého žáka,
➢ podpory matematické gramotnosti a rozvoje potenciálu každého žáka,
➢ podpory rozvoje kvalitního inkluzivního vzdělávání (viz. přílohy).

Na tyto analýzy navazovaly diskuse o příčinách existence slabých stránek a hrozeb a možnostech a způsobech podpory slabých stránek a odvrácení hrozeb. Výsledkem je výše uvedený návrh, který bude jedním z podkladů na doplnění aktivit do akční plánů na dalších 18 měsíců.


Přílohy

Vytvořeno: 13. 12. 2021
Poslední aktualizace: 13. 12. 2021 15:22
Autor: Ing. Marie Kaufnerová