Navigace

Obsah

Odkazy na stránky zabývající se problematikou EU a CLLD

 

Oficiální stránky Evropské unie  
 
 
Oficiální informace o EU
 
Internetové stránky Evropské komise k problematice zemědělství a venkova
 
Stránky provozované ministerstvem pro místní rozvoj ke všem strukturálním fondům. Na stránkách jsou nejen informace o jednotlivých programech, ale i zprávy o výzvách k podávání projektů  a  o pořádaných školeních k nim. 

 

Informace z ministerstva zemědělství ve všech oblastech na portálu e-agri, který samo provozuje.

 

Stránky Státního zemědělského intervenčního fondu, na kterých jsou informace nejen o programu rozvoje venkova, ale o všech aktivitách pořádaných tímto fondem. 

 

Informace o Programu rozvoje venkova na stránkách ministerstva zemědělství. 

 

Informace o Programu rozvoje venkova na stránkách Státního intervenčního fondu

 

Hlavním účelem Portálu farmáře je zpřístupnění aplikací registrů Ministerstva zemědělství a podřízených organizačních složek státu (ÚKZÚZ, SVS, ÚHUL), a to jak pro přihlášené, tak pro nepřihlášené uživatele. Kromě toho s portálem farmáře pracují všichni žadatelé o podporu z PRV.

 

Oficiální internetové stránky ministerstva pro místní rozvoj

 

Centrum Centrum pro regionální rozvoj České republiky (Centrum) je státní příspěvková organizace zřízená Zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, a řízená Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Založena byla na konci roku 1996 pod názvem Regionální rozvojová agentura ČR, v letech 1997-2015 působila pod názvem Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR ČR). Centrála sídlí na adrese U Nákladového nádraží 3144/4, Praha 3, organizace má dále pobočky v každém krajském městě pro program IROP a v každém regionu NUTS II pro programy přeshraniční spolupráce. Aktuálně má Centrum kolem dvou set zaměstnanců. Centrum mimo jiné provádí implementaci programů a iniciativ EU.

 

 
Informace o Integrovaném regionálním operačním programu na stránkách www.strukturalni fondy.cz provozovaných ministerstvem pro místní rozvoj.   

 

Vše o operačním programu Zaměstnanost

 

 
Informace o Operačním programu Zaměstnanost na stránkách www.strukturalni fondy.cz provozovaných ministerstvem pro místní rozvoj.