Navigace

Obsah

Generátor nástrojů povinné publicity evropských strukturálních a investičních fondů se nachází na internetových stránkách Dotace EU provozovaných Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky. 

Aplikace pro snadnější dodržování publicity fondů EU je k dispozici na:

https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1

Vytvořené dokumenty doporučujeme konzultovat s patřičným řídícím orgánem nebo je ověřit prostřednictvím metodických přírůček k jednotlivým programům.