Navigace

Obsah

Změny seznamu investičních priorit a prioritizace cílů do dalších let

Typ: ostatní
Dne 4. dubna 2023 se sešel Řídící výbor MAP rozvoje vzdělávání Horažďovicka a schválil upravený "Seznam investičních priorit do roku 2025". Dále se zabýval výsledky externí uvaluace projektu a prioritizací témat/aktivit, která by měla být více akcentována v navazujícím projektu MAP IV.

"Seznam investičních priorit" je dokument, ve kterém musí být zaneseny všechny potřebné investice do vzdělávání v území, pokud jejich realizátor bude na danou výstavbu chtít využívat veřejných dotací (především z operačního programu IROP). Vyžadovat toto všeobecné odsouhlasení potřebnosti investic širokým spektrem organizací, které zastupují jednolivý členové ŘV, mohou i jiní poskytovatelé dotací. Tento seznam bude možné doplňovat dalšími požadavky  až po uplynutí 6 měsíců. Schválenou verzi Seznamu investičních priorit do r. 2025 najdete v příloze (790.84 kB).

Dalším bodem jednání bylo seznámení s výsledky externí evaluace minulých projektů MAP (prováděla org. Centrum pro komunitní práci Západní Čechy z Plzně). Hodnocení bylo provedeno na základě přímých rozhovorů s účastníky projektu a dotazníkovým šetřením mezi pedagogickými pracovníky území. Podrobná zpráva je v příloze.Evaluační zpráva MAP Horažďovice.pdf (847.25 kB)

V příloze je i zápis, ze kterého je patrné, kterým směrům/tématům navrženým jednotlivými pracovními skupinami projektu Řídící výbor dává přednost. Z 28 předložených témat bylo vybráno 15 nejdůležitějších, která by se nyní měla opětovně diskutovat v pracovních skupinách a konkrétněji promítnout do akčních plánů na roky 2024 a 2025. 

A jaká témata to jsou?

1. SETKÁVÁNÍ VEDENÍ ŠKOL , 2.NOVÉ TRENDY ve vzdělávání, 3.TALENTOVANÉ DĚTI, NADANÍ , 4. SOCIÁLNÍ SLUŽBY A PRIMÁRNÍ PREVENCE, 5. UČÍME VENKU A MÍSTNĚ ZAKOTVENÉ UČENÍ,  6. SDÍLENÍ A VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ s využíváním nových technologií ve výuce  ,7.  RODIČE X PEDAGOGOVÉ , 8.  WELLBEING DĚTÍ ,9. FORMATIVNÍ HODNOCENÍ, 10. ZŘIZOVATELÉ, 11. POHYBOVÉ AKTIVITY ŽÁKŮ , 12. KREATIVITA  a TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ , 13. WELLBEING UČITELŮ , 14. KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ ; 15. PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

 


Přílohy

Vytvořeno: 14. 4. 2023
Poslední aktualizace: 25. 4. 2023 13:16
Autor: Ing. Marie Kaufnerová