Navigace

Obsah

Veřejné připomínkování Akčních plánů rozvoje vzdělávání pro území Horažďovicka a Sušicka

Typ: ostatní
Projekt MAP II končí a v jeho závěru jsme připravili akční plány pro území ORP Horažďovice a ORP Sušice na příštích 18 měsíců. Připomínkovat jej mohou všechny organizace podílející se na formálním či neformálním vzdělávání dětí a žáků z těchto území, rodiče, zřizovatelé či členové školských rad.

Zveme tedy všechny organizace, které nějakým způsobem participují na formálním či neformálním vzdělávání  dětí a žáků do 15 let, k připomínkování současného stavu akčních plánů - viz. přiložené dokumenty (jak jsme je připravili na základě jednání pracovních komisí, tematických setkání s učiteli a získávání zpětných vazeb od účastníků akcí projektu MAP II). Možné je též doplněnit akce, které jsou společnými aktivitami více aktérů a bylo by vhodné je v tomto dokumentu zveřejnit.

Úpravám akčních plánů jednotlivých území předcházela jednání pracovních skupin projektu, které provedly tzv. SWOT analýzy a doporučily doplnění některých aktivit do akčních plánů - viz. předcházející zpráva  "Informace z pracovních komisí projektu MAP".

Akční plány včetně jejich analytických a strategických částí se budou projednávat na setkání Řídicího výboru MAP ve čtvrtek 16.12.2021. Připomínky a doplnění můžete uvádět i k těmto strategickým a analytickým částem, a to do připomínkového formuláře zde nebo zasílejte na adresu map@masposumavi.cz do středy 15.12. do 12:00 hodin vyplněný připomínkový list.

Děkujeme, přejeme klidný advent a těšíme se s Vámi nashledanou v příštím roce a projektu MAP III.

Realizační tým projektu MAP II


Přílohy

Vytvořeno: 13. 12. 2021
Poslední aktualizace: 13. 12. 2021 15:51
Autor: Ing. Marie Kaufnerová