Navigace

Obsah

Setkání s veřejností u kulatého stolu k problematice školství

Typ: ostatní
Setkání u kulatého stolu MAP Klatovy Navečer 22.11.2016 uspořádala MAS Pošumaví v bývalém dominikánském klášteře v Klatovech v Plánické ulici kulatý stůl na téma předškolního a základního vzdělávání.

Cílem bylo zahájit postupná společná setkání realizačního týmu Místního akčního plánu rozvoje vzdělání pro ORP Klatovy se všemi, kdo se o vzdělávání dětí zajímají a je pro ně důležité, s učiteli, řediteli škol, zástupci neformálního vzdělávání i zřizovateli. Šlo o diskusní večer, kde probleskla kritika rostoucí byrokracie a papírování, stesky nad nutností dostávat se k financím pro školy zejména přes projekty. Skupina přítomných rodičů by si přála zřetelněji vidět, zda jsou mezi vzděláváním v klatovských školách významnější rozdíly – a jaké. Zaznělo i to, že integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami funguje, avšak může být za určitých okolností poměrně obtížná, a i v tomto případě míra administrativy prudce vzrostla. Se ctí a pochvalou ze setkání vyšly menší školy z okolních obcí, pro něž není snadné konkurovat relativně blízkým Klatovům a zejména daleko bohatší městské nabídce činností pro volný čas dětí. Vytížení rodiče ale postrádají pomoc s bezpečnými přesuny menších dětí mezi školou a kroužky.

Realizační tým hodlá dále spolupracovat se všemi, kdo projeví zájem, a podrobněji se věnovat zejména otázkám motivace dětí pro technické obory středního vzdělávání, podpoře matematické, čtenářské i jazykové gramotnosti, prevenci školního neúspěchu, otázkám doučování.

Stranou nezůstane ani další vzdělávání učitelů, jeho přiblížení do regionu a hledání řešení vzdělávání „.na míru“ . Námětů bylo daleko více, rádi bychom je v rámci projektu i za spolupráce s NIDV (Národním institutem pro další vzdělávání) a dalšími odborníky rozvíjeli.


Přílohy

Vytvořeno: 9. 11. 2016
Poslední aktualizace: 7. 3. 2022 10:10
Autor: