Navigace

Obsah

Místní akční plán rozvoje vzdělávání dětí a žáků do 15 let (MAP)

pro obec s rozšířenou působností (ORP) Klatovy byl vytvářen v rámci projektu ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORP KLATOVY  - registrační  č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000383 –  od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2018. 

MAP byl zpracován za širokého zapojení partnerů působících ve vzdělávání na území ORP. MAP přináší analýzu území, identifikuje klíčové problémy a stanoví rozvojové priority s ohledem na konkrétní potřeby území.

MAP ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORP KLATOVY schválený Řídícím výborem složeným ze zástupců složek formálního i neformálního vzdělávání v území  (viz. zpráva Ustavující zasedání Řídícího výboru) dne 14. 6. 2018 je ke stažení zde.

 

Navazující projekt, který pokračuje ve společném plánování a realizaci aktivit, již nebude v režii MAS Pošumaví. Realizátorem projektu MAP II se po dohodě všech možných žadatelů stala MAS Ekoregion Úhlava.  Další pokračování "příběhu" tedy hledejte na webových stránkách

http://www.ekoregion-uhlava.cz/   -   http://www.ekoregion-uhlava.cz/mistni-akcni-skupina/strategie-uzemi-2014-2020/map-ii-so-orp-klatovy    a  jeho realizace  bude probíhat od 1.3.2019 do 31.8. 2022.

Zprávy

Zasedání Řídícího výboru MAP ORP Klatovy

Schválení Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro ORP Klatovy

Na závěrečném zasedání Řídícího výboru MAP ORP Klatovy byly 14.6.2018 aktualizovány a schváleny všechny části dokumentu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Klatovy. celý text

ostatní | 20. 6. 2018 | Autor: Ing. Ivo Šašek

INFORATORIUM PRO ČLENY ŠKOLSKÝCH RAD

Jste člene/členkou školské rady při základní škole a chcete se více dozvědět o školství a o činnosti ŠKOLSKÉ RADY? Právě pro vás organizujeme tuto sobotu 16. ČERVNA 2018 seminář s názvem INFORMATORIUM PRO ČLENY ŠKOLSKÝCH RAD ZÁKLADNÍCH ŠKOL. Seminář je zdarma a začíná v 9:00 hodin v dominikánském klášteře v Klatovech. Podrobný program je zde ke stažení. celý text

ostatní | 14. 6. 2018 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová
ZŠ Čapkova Klatovy

Návrh MAP rozvoje vzdělávání v ORP Klatovy - připomínkování, doplnění

Návrh Ročního plánu aktivit "Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání" pro období září 2018 - prosinec 2019 je připraven k připomínkování pro veřejnost do 12.6.2018 celý text

ostatní | 5. 6. 2018 | Autor: Ing. Ivo Šašek
Den Země 20.4.2018

Druhá etapa Dne Země na "Zemědělce".

20.4.2018 se uskutečnilo pokračovaní vzdělávací akce ke Dni Země pro další základní školy z ORP Klatovy. celý text

ostatní | 20. 4. 2018 | Autor: Ing. Ivo Šašek
Den Země 16.4.2018

Den Země na "Zemědělce"

Místní akční skupina Pošumaví z.s. ve spolupráci s Úhlavou o.p.s. a Střední školou zemědělskou a potravinářskou v Klatovech uspořádala pro žáky základních škol v ORP Klatovy vzdělávací akci ke Dni Země celý text

ostatní | 17. 4. 2018 | Autor: Ing. Ivo Šašek
Seminář GDPR v Klatovech

Seminář k nové legislativě o ochraně osobních dat

15.2.2018 se v Centru sociální integrace a celoživotního vzdělávání v Klatovech uskutečnil seminář GDPR pro vedení škol a školských zařízení. celý text

ostatní | 16. 3. 2018 | Autor: Ing. Ivo Šašek
Příprava memoranda v Klatovech

Memorandum o spolupráci s Odborem pro sociální začleňování Úřadu vlády České republiky

Předseda MAS Pošumaví z.s. a zároveň předseda řídícího výboru projektu MAP v ORP Klatovy Ing. Martin Kříž podepsal s Ing. Radkou Soukupovou pověřenou řízením odboru pro sociální začleňování memorandum o spolupráci mezi oběma subjekty. celý text

ostatní | 16. 1. 2018 | Autor: Ing. Ivo Šašek
Seminář Podporujeme nadané děti pro budoucnost

Seminář Podporujeme nadané děti pro budoucnost

V sídle spolku MAS Pošumaví proběhl 10.10.2017 seminář pořádaný Mensou ČR v rámci projektu Supporting Gifted Children for the Future, jehož generálním partnerem je společnost Verder. Partnerem projektu pro seminář v Klatovech byl i spolek MAS Pošumaví v rámci projektu MAP v ORP Klatovy. celý text

ostatní | 10. 10. 2017 | Autor: Ing. Ivo Šašek
Dětská vědecká konference Klatovy

Dětská vědecká konference v Klatovech

V sobotu 24.6.2017 se v kulturním domě v Klatovech uskutečnila Dětská vědecká konference. celý text

ostatní | 27. 6. 2017 | Autor:
3. zasedání řídícího výboru ORP Klatovy

3. zasedání řídícího výboru MAP v ORP Klatovy

19.6.2017 se v Centru sociální integrace a celoživotního vzdělávání v Klatovech uskutečnilo třetí zasedání řídícího výboru MAP v ORP Klatovy. celý text

ostatní | 21. 6. 2017 | Autor:
Odborná konference Žijeme školou

Konference Žijeme školou

6.6.2017 se v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Klatovy uskutečnila v sále Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech konference pro pedagogické pracovníky Žijeme školou. celý text

ostatní | 11. 6. 2017 | Autor: Ing. Ivo Šašek
Miniroboti v ZŠ Bezděkov

Projektový den s roboty pro učitele základních škol.

V základní škole v Bezděkově se uskutečnila v pátek 7.4.2017 v rámci projektu MAP ukázka využití malých robotů ve výuce na 1. stupni základních škol. celý text

ostatní | 8. 4. 2017 | Autor: Ing. Ivo Šašek
Setkání platformy MAP

Setkání Platformy Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Klatovy

1.3.2017 se v Klatovech konalo Setkání Platformy Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Klatovy - podpora diskuse o dalším vývoji formálního a neformálního vzdělávání a prohlubování spolupráce v území, na které se dostavili první aktivní zájemci o zapojení do pracovních skupin. celý text

ostatní | 2. 3. 2017 | Autor:
Školení MAP Klatovy

Školení zájemců o administrativní systémy

17.2. a 24.2.2017 proběhla v Klatovech školení zájemců o administrativní systémy Bakaláři a DM software. celý text

ostatní | 27. 2. 2017 | Autor:
Krajská konference k MAP

Krajská konference pro realizátory MAP

26.1. 2017 proběhla v Plzni krajská konference SRP - příležitost pro všechny realizátory Místních akčních plánů v Plzeňském kraji setkat se a s pracovníky MŠMT, kraje a institucí důležitých pro vzdělávání dětí a žáků. celý text

ostatní | 27. 1. 2017 | Autor: Ing. Ivo Šašek
Řídící výbor MAP ORP Klatovy

II. zasedání řídícího výboru MAP v ORP Klatovy

9.1.2017 se v budově bývalého dominikánského kláštera v Klatovech sešel ke svému druhému zasedání Řídící výbor MAP v ORP Klatovy. celý text

ostatní | 11. 1. 2017 | Autor: Ing. Ivo Šašek

Návrh strategického rámce MAP pro ORP Klatovy

V přiložených souborech je k připomínkování veřejností text rámcového dokumentu, který bude předložen Řídícímu výboru MAP pro ORP Klatovy k projednání. celý text

ostatní | 5. 1. 2017 | Autor:
Setkání u kulatého stolu MAP Klatovy

Setkání s veřejností u kulatého stolu k problematice školství

Navečer 22.11.2016 uspořádala MAS Pošumaví v bývalém dominikánském klášteře v Klatovech v Plánické ulici kulatý stůl na téma předškolního a základního vzdělávání. celý text

ostatní | 24. 11. 2016 | Autor:
Založení Řídícího výboru MAP v ORP Klatovy.

Ustanovení Řídícího výboru projektu MAP v území ORP Klatovy

29.9.2016 se sešli v budově Městského úřadu Klatovy zástupci veřejné správy, zřizovatelů škol, zástupci škol, rodičů dětí a žáků a některých neziskových organizací, aby založili Řídící výbor projektu MAP v ORP Klatovy. celý text

ostatní | 24. 10. 2016 | Autor: Ing. Ivo Šašek