Navigace

Obsah

II. zasedání řídícího výboru MAP v ORP Klatovy

Typ: ostatní
Řídící výbor MAP ORP Klatovy 9.1.2017 se v budově bývalého dominikánského kláštera v Klatovech sešel ke svému druhému zasedání Řídící výbor MAP v ORP Klatovy.

Řídící výbor na svém zasedání projednal a schválil strategický rámec MAP a aktivity v rámci projektu MAP na další období. S ohledem na informaci o zrušení připravovaných výzev IROP pro školy v roce 2017 bylo navrženo umožnit do 25. ledna t. r. ještě doplnění dalších  případných  změn či přidání investičních akcí pro již vyhlášené výzvy. Poté členové ŘV schválili celý dokument  per rollam a je vyvěšen na stránkách územní dimenze: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/uzemni-dimenze/MAP-KAP/Strategicke-ramce-MAP. Zároveň je k dispozici v přiloženém souboru.

Příští zasedání Řídícího výboru proběhne 19. června 2017.  V jarním období se rozběhne činnost čtyř platforem (pracovních skupin) 1. pro mateřské školy; 2. pro základní školy; 3. kariérové poradenství; 4. čtenářská, matematická gramotnost, finanční a IT gramotnost. Dalším úkolem je šíření dobré praxe mezi školami - zajistit pro vedení škol návštěvu ZŠ, Klatovy, Hálkova. Dále pak je předjednána návštěva ZŠ Čapkova, která využívá Program Škola podporující zdraví. NIDV nabízí společná školení pro školy v ORP Klatovy. Po celou dobu trvání projektu MAP je možné tento plán činností připomínkovat a měnit.

K dalším změnám - aktualizaci Strategického rámce a navržení Akčního plánu  - dojde v červnu 2017 při příštím zasedání Řídícího výboru.


Příloha

Vytvořeno: 18. 1. 2017
Poslední aktualizace: 7. 3. 2022 10:10
Autor: Ing. Ivo Šašek