Navigace

Obsah

Místní akční plány rozvoje vzdělávání (MAP) pro obce s rozšířenou působností (ORP) Klatovy, Horažďovice a Sušice se tvořili v rámci dvouletých projektů realizovaných MAS Pošumaví od poloviny roku 2016 do června až července 2018.

V rámci každého projektu byl za širokého zapojení partnerů působících ve vzdělávání na území ORP  zpracován Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro toto území (viz, jednotlivé záložky). MAP identifikuje klíčové problémy a stanoví rozvojové priority tak, aby s ohledem na konkrétní potřeby území, přispívaly k naplnění dlouhodobých záměrů vzdělávání (přehled najdete zde)a zlepšení kvality vzdělávání.

Zprávy

Hledejte s námi cesty vzdělávání

V měsíčníku Rozhled, který mají k dispozici zdarma všichni občané ORP Klatovy, ORP Sušice a ORP Horažďovice vyšel v dubnu článek o průběhu projektu Místního akčního plánu vzdělávání dětí do 15let. Více informací naleznete v příloze celý text

ostatní | 20. 4. 2018 | Autor:
Jednání k projektu MAP II v Klatovech

Setkání ředitelů a zřizovatelů mateřských, základních a uměleckých škol ORP Klatovy, Horažďovice a Sušice

Setkání se týkalo klíčového rozhodnutí pro realizaci Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání II (MAP II), tedy možnosti získat poměrně vysokou finanční podporu na společné aktivity v regionálním vzdělávání. celý text

ostatní | 23. 1. 2018 | Autor: Ing. Ivo Šašek
Jednání k MAP II v Sušici

Jednání s představiteli ORP o projektu MAP II na území MAS Pošumaví z.s.

Ve středu 10.1.2018 se na Městském úřadě v Sušici uskutečnilo jednání managementu MAS Pošumaví z.s. s představiteli ORP Horažďovice, Klatovy a Sušice zaměřené na přípravu MAP II na území působnosti MAS Pošumaví celý text

ostatní | 12. 1. 2018 | Autor: Ing. Ivo Šašek
Seminář Kritické myšlení

Seminář Kritické myšlení, aneb my všichni v roli žáků

Seminář, přesto že byl určen především učitelům, zaujal i celou řadu nepedagogické veřejnosti. Seminář se uskutečnil 30.10.2017 v Centru sociální integrace a celoživotního vzdělávání v Klatovech. celý text

ostatní | 31. 10. 2017 | Autor: Ing. Ivo Šašek
Setkání Platformy rozvoje NNO

Setkání Platformy rozvoje NNO

V kulturním domě v Praze v Kyjích se uskutečnilo letošní druhé setkání Platformy rozvoje NNO. Zástupci MAS i dalších neziskových organizací diskutovali s přednášejícími na téma EET, GDPR a dalších zkratek, které nyní jsou aktuální i pro neziskový sektor. Za Plzeňský kraj se jednání zúčastňují zástupci MAS Pošumaví. celý text

ostatní | 29. 10. 2017 | Autor: Ing. Ivo Šašek
Konference Společnost 4.0 a její vliv na střední školství

Konference Společnost 4.0 a její vliv na střední školství

Odbor školství, mládeže a sportu v rámci projektu „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Plzeňského kraje“ (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000156) a ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy České republiky uspořádal dne 16. října 2017 v Techmania Science Center konferenci „Společnost 4.0 a její vliv na střední školství“. celý text

ostatní | 16. 10. 2017 | Autor: Ing. Ivo Šašek
#

Setkání s ředitelem Krajského inspektorátu ČŠI

Místní akční skupiny Pošumaví, MAS Svatého Jana z Nepomuku a MAS Aktivios uspořádaly pro vedení škol, školských zařízení a jejich zřizovatele informační setkání s ředitelem Krajského inspektorátu České školní inspekce Ing. Pavlem Honzíkem. celý text

ostatní | 3. 10. 2017 | Autor: Ing. Ivo Šašek
Tisková konference 10.5.2017

Tisková konference k celoživotnímu vzdělávání v Pošumaví

Na Krajském úřadě Plzeňského kraje se ve středu 10.5.2017 uskutečnila tisková konference k možnostem celoživotního vzdělávání v Pošumaví. celý text

ostatní | 11. 5. 2017 | Autor: Ing. Ivo Šašek
Konference Senát

Odborná konference Moudrým lidem škola nikdy nekončí, aneb aktuální problémy celoživotního vzdělávání na venkově

Místní akční skupina Pošumaví z.s. byla jedním z partnerů odborné konference, kterou pořádala Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova dne 24.4.2017 v prostorách Valdštejnského paláce v Praze. celý text

ostatní | 25. 4. 2017 | Autor: Ing. Ivo Šašek
Konference v aule Univerzity Pardubice

Vystoupení na konferenci Inovacemi a vzděláváním k rozvoji regionů

Místní akční skupina Pošumaví z.s. dostala pozvání od partnerské MAS Železnohorský region z.s. k aktivní účasti na odborné konferenci Inovacemi a vzděláváním k rozvoji regionů. Konference spolu exkurzí zaměřenou na problematiku MAP byla pořádána ve dnech 5.4. a 6.4.2017 ve spolupráci s Univerzitou Pardubice. celý text

ostatní | 7. 4. 2017 | Autor: Ing. Ivo Šašek
Lektor Josef Kubeš a účastníci semináře k Bakalářům

Bakaláři - projekt MAP pomáhá školám

Koordinátoři Místních akčních plánů dělají vše pro to, aby podporovali rozvoj škol a poskytovali jim co nejlepší služby. Proto vyslyšeli jejich přání a zorganizovali skolení k administrativnímu systému Bakaláři. celý text

ostatní | 20. 2. 2017 | Autor: Mgr. Jindřich Haišman
Konference v zasedacím sále Kr. úřadu Plzeňského kraje

Projekt SRP uspořádal místní konference v Karlových Varech a Plzni

26. ledna 2017 se v prostorách Krajského úřadu Plzeňského kraje uskutečnila konference projektu SRP, která účastníkům představila aktuální stav a cíle projektu. Konference se zúčastnil i celý tým MAP z MAS Pošumaví. celý text

náš tip, ostatní | 30. 1. 2017 | Autor: Mgr. Jindřich Haišman
Řídící výbor MAP ORP Nepomuk

Na Nepomucku schválili strategický rámec MAP pro ORP Nepomuk

Dne 23.11.2016 schválil Řídící výbor MAP ORP Nepomuk strategický rámec MAP do roku 2023. celý text

ostatní | 30. 11. 2016 | Autor:

Rozhodujte o vzdělávání a budoucnosti dětí

Podrobnější informace k MAP a pozvánka na první společné veřejné akce celý text

náš tip | 5. 11. 2016 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová