Navigace

Obsah

Konference Společnost 4.0 a její vliv na střední školství

Typ: ostatní
Konference Společnost 4.0 a její vliv na střední školství Odbor školství, mládeže a sportu v rámci projektu „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Plzeňského kraje“ (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000156) a ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy České republiky uspořádal dne 16. října 2017 v Techmania Science Center konferenci „Společnost 4.0 a její vliv na střední školství“.

V úvodu vystoupil hejtman Plzeňského kraje Mgr. Josef Bernard, náměstkyně hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu Mgr. Ivana Bartošová a prorektor pro studijní a pedagogickou činnost Fakulty pedagogické ZČU doc. Ladislav Čepička, Ph.D. a dále byly na programu následující příspěvky odborných lektorů:

  • Představy zaměstnavatelů o dovednostech a schopnostech nastupujících absolventů (Ing. Jiří Holoubek, člen představenstva Svazu průmyslu ČR a prezident Elektrotechnické asociace ČR)
  • Digitalizace jako další výzva pro vzdělávací systém (PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D., konzultant vzdělávání)
  • Průmysl 4.0 jako výzva pro rozvoj celoživotního vzdělávání (PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D., ZČU)
  • Vliv technologií na budoucnost školství (Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D., PedF UK)
  • Problematika ICT v kurikulu (Mgr. Daniela Růžičková, NÚV)
  • Role vzdělávání v digitálním věku (Ing. Dagmar Divišová, konzultantka vzdělávání)

 

Za MAS Pošumaví se konference zúčastnili pracovníci podílející se na projektu MAP: Soubory s prezentaceni jednotlivých lektorů jsou k dispozici na http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/konference-spolecnost-40-a-jeji-vliv-na-stredni-skolstvi-0


Vytvořeno: 26. 10. 2017
Poslední aktualizace: 26. 10. 2017 10:21
Autor: Ing. Ivo Šašek