Navigace

Obsah

PRV - VÝZVA č. 5 - Program rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Typ: ostatní
PRV - VÝZVA č. 5 - Program rozvoje venkova na období 2014 – 2020 1 MAS Pošumaví, z.s. vyhlašuje dne 16. 4. 2021 výzvu č. 5
- č. 15/000/00000/232/000110/V005
- k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

logorop

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI

SEZNAM VYBRANÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI

 

Celková výše dotace pro 5. Výzvu je 12 358 365,- Kč

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 2, 3, 4, 6 a 8.

Termín příjmu žádostí: od 20. 4. do 20. 5. 2021

Upozorňujeme, že žádosti  (včetně příloh) je nutné podat výhradně v elektronické podobě prostřednictvím Portálu Farmáře. Přílohy v listinné podobě (pouze ty příliš velké - např. projektové dokumentace) lze doložit fyzicky do kanceláře MAS a to nejdéle do čtvrtka 20. 5. 2021 do 16:00 hod. (v termínech uvedených jako úřední dny, vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat)- nutné popsat při elektronickém podání, že bude příloha doložena v listinné podobě na MAS do 20.5.2021

Pozvánka na webinář

Prezentace na webinář

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele webinář k přípravě projektů:

Webinář pro žadatele

19.4.2021 10:00 hodin

s ohledem na nařízení Vlády bude webinář uskutečněn online - odkaz:https://zoom.us/j/92386601790?pwd=SERMNm9OUi9tYWN3UFVJV2xNSEswZz09

 

Kromě webináře je možné své záměry konzultovat telefonicky.            

Kontaktní osoba: 

Eva Kyrálová

Telefon: 720 982 178

Email: kyralova@masposumavi.cz

 

DOKUMENTY K VÝZVĚ:

 

VÝZVA č. 5

 

FICHE:

Pokud Vám nepůjde otevřít příloha Fiche, je nutné jí nejprve stáhnout a uložit do PC a až poté otevřít.

Fiche č. 2 - Zpracování zemědělské produkce a její uplatnění na trhu

Fiche č. 3 - Podpora lesního hospodaření a šetrných technologií včetně zpracování lesnických produktů

Fiche č. 4 - Diverzifikace nezemědělských činností pro posilování venkovské ekonomiky podporou drobného podnikání, venkovské turistiky a služeb na venkově

Fiche č. 6 - Podpořit původní krajinný ráz obnovou polních cest

Fiche č. 8 - Podpora rekonstrukce a výstavby lesnické infrastruktury

 

Interní předpisy a transparentní postupy MAS Pošumaví, z.s. pro administraci a výběr projektů pro Programový rámec PRV

 

Upozornění při vyplňování žádosti: 

Vyplnit je nutné pouze  E1 Preferenční kriteria - žadatel (včetně odůvodnění žadatele ke každému kritériu)

část E2 Preferenční kriteria přidělená MAS vyplňují hodnotitelé  Výběrové komise MAS Pošumaví, z.s. - při ukládání žádosti Vám bude žádost hlásit chybu E2 - tak je to v této fázi správně

Také prosím využívejte v horní části první strany žádosti "rozklikávací " pole Menu, naleznete zde Instruktážní list pro vyplnění žádosti a Kontrolu po vyplnění žádosti

 

UŽITEČNÉ ODKAZY PRO ŽADATELE:

Postup ŽOD od podání na MAS k podání na RO SZIF

Pravidla 19.2.1. 

Žádost o dotaci lze vygenerovat a stáhnout pouze z uživatelského účtu žadatele z Portálu farmáře.  Žadatelům, kteří zatím nemají účet v Portálu farmáře doporučujeme prostudovat  Informace k přístupu do Portálu farmáře a vyplnit Žádost o přístup

Postup pro nastavení zasílání zpráv z Portálu Farmáře

Klasifikace ekonomických činností (CZ NACE)

 

Průřezové přílohy - instrukce

Prohlášení o zařazení podniků

Upřesnění dokládání majetkové struktury žadatele

Metodika výpočtu finančního zdraví

 

Doplnění žádosti o dotaci na výzvu SZIF

 

Pravidla pro publicitu

Jednací řád výběrové komise

 

DOKUMENTY K VÝBĚROVÉMU/ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ:

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM

Zjednodušený postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci přes Portál farmáře - výběrové řízení

 Příručka pro zadávání veřejných zakázek  verze č. 5

logorop


Přílohy

Vytvořeno: 24. 3. 2021
Poslední aktualizace: 6. 12. 2023 11:26
Autor: Eva Kyrálová