Obsah

Prioritizace potřeb škol

Typ: ostatní
V průběhu roku 2019 proběhla setkání realizačního týmu MAP II a zástupci všech škol v území za účelem zjištění jejich potřeb. Výstupem těchto dialogů byl agregovaný popis potřeb škol. Protože potřeb škol je velké množství a není možné se na všechna témata zaměřit současně, byla prostřednictvím pracovních skupin projektu vytipována témata, která by měla být akcentována v dalším plánovacím období projektu MAP II, tj. na období od od května 2020 do října 2021.

V příloze najdete Agregovaný popis potřeb škol a zápis z Pracovní skupiny rovné příležitosti, která po priotizaci potřeb pracovní skupinou pro čtenářskou a matematickou gramotnost schválila či rozšířila potřebu témat, kterou je třeba zapracovat do následujícího akčního plánu.

Přílohy:

Agregovaný popis potřeb škol pro další rozvoj

Zápis z PS RP o finální dohodě ohledně prioritizace témat v dalším plánovacím období


Přílohy

Vytvořeno: 31. 8. 2020
Poslední aktualizace: 31. 8. 2020 9:20
Autor: Ing. Marie Kaufnerová