Obsah

Setkání u kulatého stolu v Horažďovicích

Typ: náš tip | ostatní
Setkání u kulatého stolu 4 Dne 28. listopadu 2016 uspořádala MAS Pošumaví v ZŠ Komenského v Horažďovicích setkání u kulatého stolu na téma předškolního, základního a zájmového vzdělávání.

Úkolem tohoto setkání bylo zahájit postupná společná setkávání realizačního týmu Místního akčního plánu rozvoje vzdělání pro ORP Horažďovice se všemi, kdo se o vzdělávání dětí zajímají a je pro ně důležité. Mezi přítomnými byli učitelé, ředitelé škol, zástupci neformálního vzdělávání i zástupci školského a sociálního odboru MÚ a rodiče. Všichni diskutovali na téma předškolního, základního i zájmového vzdělávání.

 Přítomní společně vytvořili tři skupiny, které dávaly dohromady názory jednotlivců a vypisovaly je na flipchartové tabule. O těchto problémech se následně diskutovalo společně. Nejčastěji zazněla problematika financování škol, postavení učitelů ve společnosti a inovativní vzdělávání žáků. I přes někdy rozdílné názory, setkání proběhlo v přátelské atmosféře. Na závěr se všichni zúčastnění vyjádřili k vypracované SWOT analýze školství z veřejného dokumentu Strategie území správního obvodu ORP Horažďovice.

Realizační tým chce i do budoucnosti spolupracovat se všemi, kdo o to projeví zájem. Podrobněji se bude věnovat zejména otázkám motivace dětí pro technické obory středního vzdělávání, podpoře matematické, čtenářské i jazykové gramotnosti, prevenci školního neúspěchu a otázkám doučování.

Realizační tým připravuje i vzdělávání učitelů, jeho přiblížení do regionu a hledání řešení vzdělávání „.na míru“. Námětů bylo daleko více, rádi bychom je v rámci projektu i za spolupráce s NIDV (Národním institutem pro další vzdělávání) a dalšími odborníky rozvíjeli.


Vytvořeno: 2. 12. 2016
Poslední aktualizace: 13. 12. 2016 14:32
Autor: