Navigace

Obsah

Pracovní schůzka MAP v Horažďovicích

Typ: ostatní
Tématické setkání Horažďovice MAP 2017 Ve čtvrtek 23.11.2017 se v Městské knihovně v Horažďovicích uskutečnila pracovní schůzka, jejímž hlavním účelem bylo připravit náměty na akce určené dětem a mládeži především za účelem rozvoje čtenářství.

Účelem setkání bylo:

a) poskytnout přítomným informace Městské knihovny o probíhajících či plánovaných projektech a jejich využití školami,

b) seznámit pedagogy s knižními novinkami české literatury oceněnými v rámci knihovnických soutěží,

c) společné vytvoření námětů na akce, které by knihovna mohla pořádat v příštím kalendářním roce s využitím dotačních titulů Ministerstva kultury,

d) prohloubení spolupráce škol a dalších knihoven v místech působnosti základních a mateřských škol – především Pačejov, Nalžovské Hory; Chanovice, Svéradice

e) diskuse na téma „Podpora čtenářské pre/gramotnosti dětí a žáků“ jak v rámci jejich povinného vyučování, tak ve volném čase na území Horažďovicka – informace o využití možností projektů MAP (Místní akční plány rozvoje vzdělávání).

Z diskuse vyplynulo, že hlavním problémem tvorby nových projektů je především nedostatečná personální kapacita škol i knihoven pro jejich řešení. Tento poznatek bude s dalšími výstupy zapracován do dalších materiálů, aby bylo možno ho efektivně řešit.


Vytvořeno: 23. 11. 2017
Poslední aktualizace: 23. 11. 2017 20:51
Autor: Ing. Ivo Šašek