Obsah

ANIMACE ŠKOL aneb POMÁHÁME S ADMINISTRACÍ TZV. ZJEDNODUŠENÝCH PROJEKTŮ (ŠABLON)

Typ: ostatní
MAS Pošumaví má možnost pomáhat bezplatně školám a školským zařízením s administrací zjednodušených projektů realizovaných v rámci Operačního programu Vývoj, výzkum a vzdělávání. Pokud vás tato oblast zajímá - čtěte dále.....

ANIMACE ŠKOL  aneb POMÁHÁME S ADMINISTRACÍ TZV. ZJEDNODUŠENÝCH PROJEKTŮ (ŠABLON)

Slovo „animace“ znamená dle slovníku cizích slov dvě věci a to za 1. oživování, oživení a za 2. vyvolání iluze pohybu postupným zachycením statických obrázků jdoucích za sebou - animování. Ve slangu projektů financovaných z Evropského sociálního fondu je tak označována činnost podporující subjekty v území v zavádění nějakých „novinek“.

Jednou takovou staronovou novinkou jsou tzv. Šablony, které MŠMT v rámci operačních programů jemu svěřených nabízí v různých obměnách již od roku 2013. „Šablonou“ je označován určitý záměr s definovaným výstupem a popisem postupu organizace při realizaci daného záměru. Sestavit projekt z takto definovaných „šablon“ (tzv. zjednodušených projektů) již není potom tak složitou záležitostí jako je tomu u ostatních projektů.

Školy a školská zařízení z území MAS Pošumaví mají možnost využít tzv. animačních služeb MAS Pošumaví, tj. bezplatných pomocných poradenských služeb pracovníků MAS při podávání žádostí o podporu nebo další administraci projektu týkající se tzv. ŠABLON II.  Z označení výzvy vyplývá, že se jedná již o 2. výzvu v pořadí v rámci Operačního programu Vývoj, výzkum a vzdělávání (OP VVV) vyhlášenou touto formou.

Z celkového počtu 61 školských subjektů (mateřských a základních škol) na území MAS Pošumaví využilo možnost získat další finanční prostředky z této první vlny šablon pouze 19 subjektů tj. cca 31 %.

Podrobnější údaje viz. tabulka:

Území ORP

Počet škol na území MAS Pošumaví

Počet škol, které podali žádost do výzvy č. 22 Šablony I

Procento zapojení škol na území MAS Pošumaví v rámci jednotlivých ORP

ORP KLATOVY

19

6

32

ORP SUŠICE

15

6

40

ORP HORAŽĎOVICE

10

4

40

ORP DOMAŽLICE

15

2

13

ORP NEPOMUK

2

1

50

 

Podle informací z MŠMT, které jsou z listopadu 2018, byly podané žádosti na MŠMT v těchto objemech: ORP Klatovy – 6 škol (ZUŠ, ZŠ a MŠ); ORP Sušice – 1 ZŠ; ORP Horažďovice – 2 ZŠ.

Šablony II jsou určeny pro všechny typy školských zařízení (ZŠ a MŠ, družiny, kluby, DDM a ZUŠ). Možnost podat žádost je do 28. června 2019 do 14:00 hod. Projekty jsou dvouleté a musí být ukončeny do srpna 2021.

Jaké aktivity je možno v rámci ŠABLON II financovat?

 • Personální podpora -  z projektu lze financovat práci těchto osob: školní asistent, speciální pedagog, školní psycholog, sociální pedagog, chůva, školní kariérový poradce, koordinátor spolupráce ZUŠ a příbuzných organizací.
 • Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů – financování tzv. DVPP v těchto okruzích: Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Cizí jazyky, Osobnostně sociální rozvoj, Inkluze, Kariérové vzdělávání, Polytechnické vzdělávání, ICT, Projektová výuka, Kulturní povědomí a vyjádření; dále využívat supervizi, mentoring a koučing, sdílet zkušenosti prostřednictvím vzájemné spolupráce pedagogů na jedné škole nebo pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv, využít na školách zapojení odborníků z praxe, využít tandemovou výuku nebo zavádět metodu CLIL (tj. jazykové vzdělávání v běžných přemětech) na ZŠ
 • Aktivity rozvíjející ICT  - nejedná se pouze o možnost nákupu mobilních ICT zařízení ale i o možnost zaplatit zapojení ICT technika do výuky
 • Extrakurikulární a rozvojové aktivity  -  je možnost zřídit a financovat různé kluby na školách např. čtenářský klub, klub zábavné logiky a deskových her;  klub komunikace v cizím jazyce;

  badatelský klub;  klub občanského vzdělávání a demokratického myšlení. Dále je podporováno doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a realizace projektových dnů na školách nebo odjet mimo školu s využitím odborníků z praxe

 • Spolupráce s rodiči žáků ZŠ a veřejností – finančně jsou podporována odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ nebo komunitně osvětová setkávání.

A jak velké finanční prostředky může škola získat?

 • pro MŠ a ZŠ: 300 000 Kč na subjekt + (počet dětí/žáků x 2 500 Kč);
 • pro ZUŠ a školská zařízení: 100 000 Kč na subjekt + (počet dětí/žáků/účastníků x 1 800 Kč)
 • organizace může žádat min. o 100 tis. Kč a max. o 5 mil. Kč
 • Možnost podat žádost do 28. června 2019 do 14:00 hod

  Pomoc s realizací šablon nabízejí různé firmy. Vzhledem k tomu, že tyto firmy současně poradí s výběrem ICT techniky ale i dodají právě školené techniky do hodin nebo zajistí školení pedagogických sborů přímo na míru, je jejich využití pro jinak vytížené vedení škol dobrou volbou. Zřizovatel musí v těchto případech počítat s tím, že peníze na zprostředkování těchto služeb musí jít z jeho rozpočtu a není možno je platit z projektu. Nicméně i takto investované peníze se zřizovateli vyplatí v podobě zlepšení výuky, posílení pedagogického sboru či získání nových výukových pomůcek.

  Poradenství v oblasti výkladu profesních záležitostí a případně i vhodného výběru šablon poskytuje NIDV – Mgr. Holacká, tel. 377 473 606, e-mail: holacka@nidv.cz . Pokud se vedoucí pracovníci školských zařízení rozhodnou podat žádost sami, mohou požádat o spolupráci naši animační pracovnici – Ing. Marii Kaufnerovou, email: kaufnerova@masposumavi,cz, tel. 720 982 170.

  Podrobnosti k výzvě naleznete na https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-063-sablony-ii-mimo-hlavni-mesto-praha-verze-1.htm

  PS: Obdobná výzva byla 12. prosince 2019 vyhlášena i pro střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy a pro školská výchovná a ubytovací zařízení – domovy mládeže a internáty- více viz. https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-065-sablony-pro-ss-a-vos-ii-mrr.htm .

 


Vytvořeno: 1. 3. 2019
Poslední aktualizace: 1. 3. 2019 15:38
Autor: Ing. Marie Kaufnerová