Navigace

Obsah

 „Animace škol a školských zařízení v OP VVV“ je jednou z aktivit projektu  MAS Pošumaví, z. s. schváleného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Týká se metodické pomoci ZŠ a MŠ při přípravě projektů se zjednodušeným vykazováním tzv. šablon. Školy tedy mohou požádat o:

 • metodickou pomoc a konzultační činnost při 
  • realizaci projektu,
  • zpracování zpráv o realizaci a udržitelnosti projektu,
  • vypořádání připomínek k těmto zprávám,
  • zadávání dat do monitorovacího systému,
  • kontrole na místě,
  • ukončování realizace projektu a při přípravě závěrečné zprávy o realizaci projektu.

Metodickou pomoc s výběrem vhodných šablon z hlediska věcného obsahu a vhodnosti pro školy v návaznosti na dotazníkové šetření MŠMT poskytuje NPI ČR pobočka Plzeň – Mgr. Lucie Holacká (holacka@npicr.cz, tel.: 377 473 606).

MAS Pošumaví bude poskytovat bezplatnou metodickou pomoc při administraci projektů dle zájmu škol a kapacitních možností pracovníků MAS (Ing. Kaufnerová - tel.  720 982 170 - kaufnerova@masposumavi.cz).

Šablony

Se šablonami mají školy zkušenosti již z OP VK. . „Šablony“ jsou centrálně definované aktivity, které si škola zvolí a na MŠMT již zasílá jen dokumenty dokazující, že vybraná aktivita byla uskutečněna dle předem stanovených kritérií. Odpadá tedy zdlouhavý popis projektu a náročné vymýšlení rozpočtu, protože jednotlivé aktivity jsou naceněny z Řídícího orgánu operačního programu ( tedy z MŠMT).

Šablony III

Poslední vlna zjednodušených projektů pro ZŠ a MŠ  "ŠABLONY III" je právě v realizaci. Novinkou u této výzvy byla možnost zahraniční stáže pedagogických pracovníků MŠ a ZŠ. Cílem této podporované aktivity má být zvýšení kvalifikace pedagogů a přenesení příkladů dobré praxe do českých škol.  Šablony III umožňují mateřským a základním školám podpořit širokou škálu dalších aktivit. Bohužel již opět nejsou určeny ZUŠ ani SVČ, družinám a školním klubům, jak tomu bylo u Šablon II.

Každá škola mohla podle pravidel požádat o finanční podporu ve výši 200 000 Kč na subjekt + počet dětí/žáků x 1 500 Kč. Zapojila se přibližně pouze polovina škol. Projekty musí být dokončeny do 30.6.2023.

Podrobnější informace k této problematice najdete ve zprávách níže pod názvem Poslední vlna zjednodušených projektů pro ZŠ a MŠ - ŠABLONY III 

.................................................................................................................................................

Nyní již skončila druhá vlna tzv. Šablon II. Jejich kladem měla být především jednoduchost, malá administrativní náročnost a také možnost dobře reflektovat potřeby škol a školských zařízení.

Šablony měly podpořit jednak osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů, pomoci školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to případným personálním posílením o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole, ale nově i kariérového poradce nebo zapojením odborníka z praxe.

Důležitou oblastí podpory bylo také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků. Žákům měly pomoci také extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a nově projektové dny, posílení využívání ICT na školách).

NOVINKY:

 • Rozšířil se počet oprávněných žadatelů - nově určeny také pro základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (družiny, školní kluby).
 • Minimální výše celkových výdajů je snížena z 200 000 Kč na 100 000 Kč
 • Došlo k navýšení částek pro výpočet maximální výše finanční podpory pro MŠ a ZŠ.

 V rámci této výzvy MŠMT spolupracuje s Národním institutem dalšího vzdělávání a Místními akčními skupinami, které mohou vedle samotného MŠMT školám poskytnout pomoc.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O PODPORU skončil 28. 6. 2019 a projekty musely být realizovány nejpozději  do srpna 2021. Podrobnější informace čtěte ve zprávách zde

..........................

Výzva  ŠABLONY PRO ZŚ A MŠ I. skončila 30.6.2017, realizace 2 letých projektů musí být ukončena do 31 . 8. 2019. Jaké je skutečné zapojení škol na našem území čtěte ve zprávách.

.........................................................................................................................................

logorop

Zprávy

Poslední vlna zjednodušených projektů pro ZŠ a MŠ - ŠABLONY III

V červnu roku 2021 byl ukončen příjem žádostí ve výzvě Šablony III, vyhlášené v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání patřící do gesce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Projekty jsou dvouleté, v současné době probíhají a musí být zrealizovány nejpozději do 30.6.2023. celý text

náš tip | 17. 1. 2022 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová

Šablony II – zjednodušené projekty pro školy a školská zařízení

Ve Zpravodaji číslo 21 jsme vás informovali o možnostech, které nabízí Operační program Vývoj, výzkum a vzdělávání (OP VVV) základním, mateřským a základním uměleckým školám, školním družinám, školním klubům a domům dětí a mládeže formou tzv. ŠABLON II. Nyní nabízíme výsledná čísla o zapojení. celý text

ostatní | 31. 5. 2020 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová

ANIMACE ŠKOL aneb POMÁHÁME S ADMINISTRACÍ TZV. ZJEDNODUŠENÝCH PROJEKTŮ (ŠABLON)

MAS Pošumaví má možnost pomáhat bezplatně školám a školským zařízením s administrací zjednodušených projektů realizovaných v rámci Operačního programu Vývoj, výzkum a vzdělávání. Pokud vás tato oblast zajímá - čtěte dále..... celý text

ostatní | 18. 2. 2019 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová

Výzva Šablony II

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásil v únoru 2018 výzvu č.02_18_063 s názvem Šablony II. Jedná se o výzvu nesoutěžního typu určenou všem MŠ, ZŠ, ZUŠ, školním družinám, školním klubům a střediskům volného času. Podávat žádosti o projekty lze až do 28. 6.2019. Realizace je určena na 2 roky. celý text

ostatní | 15. 6. 2018 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová

ŠABLONY PRO MŠ a ZŠ I - zhodnocení ukončené výzvy

Poslední den měsíce června nebyl nejen posledním školním dnem ale i poslední možností podání žádosti do výzvy č. 22 ŠABLONY PRO MŠ a ZŠ I vyhlášenou v rámci Operačního programu Vývoj, výzkum a vzdělávání. Jak "naše" školy této šance využili najdete v následujícím článku. celý text

ostatní | 9. 8. 2017 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová

Rozvoj škol v Pošumaví – NEZAHOĎME ŠANCI - MAPy a Šablony

Blíží se termín 30. 6. 2017, což je poslední den na podání žádostí o podporu na projekty zjednodušeného financování tzv. šablony pro MŠ a ZŠ. Na dva roky si tak školy mohou zajistit financování personální podpory, potřebných školení pro pedagogické pracovníky či podpůrné aktivity pro žáky ohrožené školním neúspěchem. Více se dočtete v následujícím článku. celý text

ostatní | 12. 6. 2017 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová

Seznam mateřských a základních škol pro animaci v rámci MAS Pošumaví z.s.

V přiloženém souboru je přehled všech škol a školských zařízení zřizovaných obcemi na území MAS Pošumaví z.s., včetně kontaktních údajů. Tyto školy mohou být zahrnuty do čerpání finančních prostředků na animace v případě úspěšného schválení strategie CLLD. celý text

ostatní | 13. 7. 2016 | Autor: Ing. Ivo Šašek