Obsah

Projekt Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Pošumaví z.s.

Typ: ostatní
Projekt přispívá k posílení a zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Pošumaví v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pošumaví.

V rámci realizace projektu dochází k zajištění chodu kanceláře MAS, administraci vyhlášených výzev v rámci OP IROP, PRV, OPZ, sběru projektových žádostí subjektů z území MAS, jejich administraci po celou dobu procesu projektu. Realizace projektu přispívá i k animacím školských zařízení a jejich metodické pomoci při realizaci šablon.


Doba realizace projektu je od 1.7.2015  do 30.6.2019.

 

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z EU.


Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001724

logolink

 

Povinná publicita projektu


Příloha

Vytvořeno: 30. 1. 2017
Poslední aktualizace: 25. 7. 2019 13:20
Autor: Ing. Ivo Šašek