Navigace

Obsah

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014–2020

Typ: ostatní
V současné době je se v tisku objevuje celá řada informací o přípravě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014–2020 na území působnosti MAS Pošumaví mnohdy uváděná pod anglickou zkratkou SCLLD.

Čelní představitelé a manažeři Místní akční skupiny Pošumaví z.s.p.o. se průběžně zúčastňují schůzí mikroregionů a regionálních neziskových organizací, na kterých vysvětlují potřebu vytvoření Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014–2020 pro region Pošumaví.

Účel sepsání této Strategie je mnohými zužován pouze na získávání finančních prostředků z fondů Evropské Unie. Jistě, je to jeden z důležitých momentů, pro který má být Strategie sepsána. Neméně důležité ale je, si ujasnit, kam má region dále směrovat, jaké jsou jeho cíle a priority. Je třeba realisticky vidět skutečnost, že v České republice je podobných regionů a mikroregionů celá řada a všechny mají zájem získat finanční zdroje z různých národních i mezinárodních zdrojů. Proto je neméně důležité nejen říkat co chceme dosáhnout, ale i proč toho chceme dosáhnout. V opačném případě budeme zase jen remcat, že se veřejných prostředků dělají zbytečné věci, které nejsou potřebné a dělají se jen proto, že na ně v současné době se někde objevily peníze.

Z tohoto a z celé řady dalších důvodů nevzniká Strategie jen v úzkém autorském kolektivu, ale je snahou oslovit co nejvíce z z téměř 87 000 místních obyvatel v 99 městech a vesnicích, kterých se budoucnost regionu přímo dotýká, aby vyjádřili své názory, představy a ideje o dalším rozvoji Pošumaví. Představitelé MAS Pošumaví, jak bylo uvedeno, se zúčastňují nejen jednání mikroregionů, ale také různých neziskových organizací a to jak tradičních, mezi které se řadí třeba myslivci, hasiči, zahrádkáři, včelaři a další, tak i nově vzniklých za účelem rozvoje občanské společnosti. 

V této fázi Vás žádáme podle Vašeho zaměření o vyplnění některého z našich průzkumných dotazníků (pro zastupitele, neziskový sektor a podnikatele). V další fázi budou nad získanými údaji probíhat komunitní projednávání, na které je již nyní zvána široká veřejnost.

Dotazníky zasílejte, prosím, na emailovou adresu:

strategie@posumavi.jz.cz

nebo na adresu

Místní akční skupina Pošumaví z.s.p.o., nám. E. Beneše 38, 340 12 Švihov.

Informace o postupu prací na Strategii a o datumech komunitního projednávání budou průběžně zveřejňovány na těchto stránkách nebo je možno na požádání z nich celou řadu sdílet z centrálního úložiště koordinačního týmu MAS Pošumaví pro tvorbu Strategie.
 


Přílohy

Vytvořeno: 8. 4. 2016
Poslední aktualizace: 5. 9. 2016 8:48
Autor: admin prevod