Obsah

Návštěva kolegů z Regenu

Typ: ostatní
V úterý 3.11. 2015 přijal předseda MAS Pošumaví z.s. v sídle MAS delegaci z bavorského Regenu, kterou vedla prezidentka MAS Arberland REGio paní Zellner.

Za MAS Pošumaví z.s. se jednání kromě předsedy zúčastnili manažeři MAS a poradce pro strategii CLLD. Obě strany se shodly na tom, že dosavadní spolupráce neodpovídá možnostem, které příhraniční území obou regionů nabízí.
Na řešení tohoto stavu byl vypracován návrh memoranda o spolupráci, který bude po schválení výkonnými orgány obou místních akčních skupin podepsán. Na základě tohoto memoranda předpokládájí obě MAS realizovat projekty spolupráce v období do roku 2020 a další aktivity, které by přispěly k rozvoji obou regionů. Zároveň bylo domluveno, že projekty příhraniční spolupráce budou zaneseny do fichí ve strategii CLLD, kterou MAS Pošumaví z.s. v současné době zpracovává. 


Vytvořeno: 8. 4. 2016
Poslední aktualizace: 5. 9. 2016 8:48
Autor: admin prevod