Navigace

Obsah

Komunitní projednání dalšího postupu prací na Strategii CLLD

Typ: ostatní
Pokračují práce na standardizaci MAS a na dokončení Strategie CLLD, které jsou nezbytné k získání možnosti čerpání finančních prostředků z různých fondů EU do roku 2020 prostřednictvím Místní akční skupiny Pošumaví. Zde je nezbytná součinnost všech členů MAS jednak při formálních záležitostech (jako je například shromažďování podpisů pod jednotlivé dokumenty - MAS Pošumaví má v současnosti 56 členů apod.) a jednak s upřesněním výstupů jednotlivých operačních programů i s dokončovacími prácemi na Strategii CLLD pro Pošumaví.

V současné době, přesto že nejsou definitivně schváleny jednotlivé operační programy, je již možno téměř s jistotou stanovit, jaké oblasti budou prioritně podporovány a jací budou oprávnění žadatelé. Zpracovatelé strategie pořádají diskuse k této problematice nejen pro členy, ale i další zájemce z regionu působnosti Místní akční skupiny Pošumaví, kteří mají zájem se jednotlivých jednání zúčastnit. Cílem všech jednání je, shromáždit argumenty, najít pokud možno soulad mezi potřebami regionu, který většina z Vás deklarovala vyplněním projektových karet a možnostmi jednotlivých OP.  Výstupy z těchto a případně dalších diskusí by měly být rozhodujícími podklady při dokončování Strategie CLLD tak, aby mohla být zpracována racionálně a realisticky pro potřeby čerpání finančních prostředků z jednotlivých OP. Diskuse jsou naplánovány zatím ke třem oblastem v následujících termínech:

 o   27.1.2015 ve 13,30 hod. problematika zemědělství a jeho diverzifikace. Místo konání: bývalý dominikánský klášter, Plánická 174, Klatovy

o   28.1.2015 v 9,30 hod. problematika lesního hospodářství (jedna z mála možností, kde mohou obce čerpat prostředky z PRV). Místo konání: bývalý dominikánský klášter, Plánická 174, Klatovy

o   28.1.2015 ve 13,30 hod. problematika týkající se IROPu. Místo konání: bývalý dominikánský klášter, Plánická 174, Klatovy.

Z organizačních důvodů prosíme o potvrzení Vaší účasti na některé z uvedených diskusí do pondělí 26.1.2015 do 10,00 hodin na email strategie@posumavi.jz.cz .

Rozesláno emailem všem členům a na další adresy v databázi MAS, od kterých má MAS souhlas k zasílání zpráv. 


Vytvořeno: 8. 4. 2016
Poslední aktualizace: 5. 9. 2016 08:48
Autor: admin prevod