Navigace

Obsah

Dotazníkové šetření v obcích

Typ: ostatní
Dotazníkové šetření v obcích 1 Síťování a navazování spolupráce probíhalo koncem roku 2021 a začátkem roku 2022.

Vzhledem k tomu, že starostové nejlépe znají situaci v jejich obcích, obrátili jsme se na ně s prosbou o vyplnění krátkého dotazníku. Výsledky dotazníku slouží pro účely určení potřebnosti v daném území, jako podklad pro zpracování Akčního plánu.

Dotazník byl rozeslán 2x – 15.3. 2022 a 30.3.2022.

Cílem bylo zjistit, zda jsou v obcích nějaké konkrétní cílové skupiny, které se ocitly na okraji sociálního vyloučení. Může se jednat o osamělé seniory, hendikepované osoby, osoby potýkající se s dluhy, osoby pečující o děti s hendikepem, o seniory, ale může jít i o rodiny s dětmi, matky samoživitelky. Nebo naopak zda se v obcích nachází aktivní občané, kteří by se sami rádi do projektu zapojili a zda by také v obcích uvítali někoho, na koho se lze v sociální problematice s důvěrou obrátit o pomoc (např. sdílený sociální pracovník, sdílený komunitní pracovník, koordninátor apod.).

Právě díky těmto informacím můžeme v rámci projektu nastavit vhodné a účelné aktivity, které pomohou dané cílové skupině.


Příloha

Vytvořeno: 6. 9. 2022
Poslední aktualizace: 8. 9. 2022 13:05
Autor: Věra Dvořáková