Navigace

Obsah

Opatření 3.2.1 Zvyšování bezpečnosti a bezbariérovosti dopravy

Typ: ostatní
Bližší informace pro žadatele o opatření Zvýšení bezpečnosti osob, včetně řešení bezbariérovosti a podpory šetrných způsobů dopravy.

Specifický cíl strategie

3.2 SCLLD: Zvyšování bezpečnosti a bezbariérovosti dopravy

 

Název

opatření

3.2.1: Zvýšení bezpečnosti osob, včetně řešení bezbariérovosti a podpory šetrných způsobů dopravy

 

Vazba na specifický cíl IROP

4.1 Posílení CLLD za účelem zvýšení kvality života lidí ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

(vazba na SC 1.2:„Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy“)

Popis opatření

V současné době řada obcí nemá podél frekventovaných komunikací vybudované chodníky, a obyvatelům tak hrozí střet s projíždějícími vozidly. Situace je vážná zejména pro osoby se sníženou pohyblivostí nebo orientací. Z toho vyplývají cíle opatření, která by měla být zaměřena na bezpečný pohyb chodců a zejména na osoby se sníženou pohyblivostí a orientací. Řešení bezbariérovosti chodníků, zastávek autobusové dopravy, případně přechodů pro tyto osoby, včetně zvukových zařízení, přispěje k jejich lepšímu začleňování do společnosti.

Typy projektů

- budování bezpečných chodníků pro pěší dopravu osob

- doprovodnými opatřeními bude současné řešení bezbariérovosti pro pohyb osob se sníženou pohyblivostí a zvukových zařízení pro osoby se sníženou orientací

Příjemci podpory

- obce

- dobrovolné svazky obcí

- organizace zřizované nebo zakládané obcemi

- organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí

 

Minimální

 a maximální výše

MAS předpokládá stanovení limitů a bude o nich informovat až ve své výzvě

Principy preferenčních kritérií

Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS

 

Specifická pravidla pro žadatele a potřebné dokumenty:

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty-CLLD

 

Vyhlášené výzvy:

7. Bezpečnost osob v dopravě (24.11.2017 - 28.2.2018)


Vytvořeno: 9. 2. 2017
Poslední aktualizace: 3. 12. 2019 9:43
Autor: