Navigace

Obsah

Jak začít s novou informatikou na ZŠ

Typ: ostatní
Štěpánka Baierlová postoupila v roce 2021 do světového finále top 50 ceny Global Teacher Prize z více než 8000 kandidátů ze 121 zemí. Jméno Štěpánka Baierlová je neodmyslitelně spojeno s projektem MAP, kdy jako učitelka informatiky na ZŠ Lerchova a propagátorka robotiky vedla mnohé semináře pro učitele.  V současné době sice učí matematiku a informatiku na ZŠ  Labyrinth v Brně , ale přesto nám zůstává věrnou oporou.

 

 

 Na společném setkání pracovních skupin čtenářské a matematické gramotnosti konaném dne 19. září 2022 na ZŠ  T. G. Masaryka v Sušici se snažila p. Baierlová přiblížit přítomným jednotlivé oblasti „nové informatiky“ definované Rámcovými vzdělávacími programy pro základní vzdělávání (Digitální technologie; Data, informace a modelování; Informační systémy; Algoritmizace a programování). Dochází totiž k začlenění nové klíčové kompetence – digitální – a vzdělávací obor informatika se zaměřuje především na rozvoj informatického myšlení a na porozumění základním principům digitálních technologií. Na některých školách již změny školních vzdělávacích programů proběhly, jinde je teprve připravují. Na 1. stupni ZŠ musí být změny povinně zavedeny od 1.9. 2023 a na 2. stupni pak od 1. 9. 2024.  

  Protože setkání bylo otevřené pro všechny učitele 1. i 2. stupňů ZŠ, věříme že i díky následným on-line setkáním získali představu o tom, co je obsahem jednotlivých oblastí a jakým způsobem tyto informace přiblížit žákům.

PS: Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. 


Vytvořeno: 8. 3. 2023
Poslední aktualizace: 8. 3. 2023 12:11
Autor: Ing. Marie Kaufnerová