Obsah

I NNO mohou pomoci s doučováním děti - možnost podat žádost o dotaci končí 14. dubna 2022

Typ: náš tip | ostatní
MŠMT vyhlásilo dotační výzvu na podporu doučování žáků se sociálním znevýhodněním pro nestátní neziskové organizace pro rok 2022. Na 1 doučovaného žáka bude poskytnuta dotace 6500,- Kč. Minimální výše dotace je 65 tis. Kč - tedy pro 10 žáků. Jedná se o souběžnou podporu s doučováním na školách.

Spolek, ústav, nadace, nadační fond, obecně prospěšná společnost nebo účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti, které  v hlavním předmětu činnosti ve zřizovacích listinách mají činnost v oblasti vzdělávání nebo výchovy, trávení volného času dětí a mládeže, sociálně právní ochrany dětí nebo navazujících činností v sociálních službách se mohou  zapojit do uvedené výzvy.

Účelem dotace je podpořit zájem sociálně znevýhodněných žáků  o vzdělávání a ve spolupráci se školami kompenzovat výpadky vzniklé covidovou pandemií. Každému zapojenému žákovi musí být během roku 2022 poskytnuto doučování v minimálním rozsahu 13 vyučovacích hodin v prezenčním nebo online formě  a to individuálně nebo formou  výuky ve skupině do 5 žáků. Nedílnou součástí je i podpůrná komunikace s rodinami v rozsahu minimálně 2 hodin  u nezletilých žáků a samozřejmě komunikace se školou, kterou daný žák navštěvuje.

 

Podrobnější informace naleznete zde Vyhlášení dotační výzvy na podporu doučování žáků se sociálním znevýhodněním pro nestátní neziskové organizace na rok 2022 (reforma 3.2.3 Národního plánu obnovy), MŠMT ČR (msmt.cz)

 


Vytvořeno: 9. 4. 2022
Poslední aktualizace: 10. 4. 2022 0:35
Autor: Ing. Marie Kaufnerová