Navigace

Obsah

Analýzy k aktivitám  MAP II:

Přehled akcí projektu MAP II na spojeném území ORP Horažďovice a ORP Sušice VII 2020

Průběžné vyhodnocení implementačních aktivit

Agregovaný popis potřeb škol 2019

Aktivity škol - Šablony II (zjednodušené projekty) stav 2019

Aktivity škol - Šablony I (zjednodušené projekty) - stav 2017

 

Zjišťování ČŠI:

Úroveň gramotností žáků na ZŠ a SŠ ve školním roce 2018/2019 - shrnutí hlavních zjištění

Tématické zprávy

 

Zjištění z mezinárodních šetření:

PISA 2018  (po třech letech se opakující šetření 15letých žáků, které zjišťuje, do jaké míry získali klíčové dovednosti a znalosti nezbytné pro plnohodnotné zapojení do společnosti - zaměřuje se  na funkční gramotnosti v oblasti čtení, matematiky, přírodních věd a na zjišťování individuální spokojenosti žáků)

PIRLS (po 5 letech opakující se testování čtenářské gramotnosti žáků 4. ročníku základních škol)

TIMSS (vždy po 4 letech se zjišťuje úroveň znalostí a dovedností žáků 4. a/nebo 8. ročníku základní školy v matematice a v přírodovědných předmětech)