Navigace

Obsah

Promoce absolventů Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity

V reprezentativních prostorách Jízdárny státního zámku v Českém Krumlově tradičně pořádá Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity promoce svých absolventů bakalářského i magisterského studia.

V letošním roce se koncem června opět sešli akademičtí funkcionáři fakulty, aby předali  studentům diplomy, které stvrzují úspěšné absolvování náročného studia. Je zvykem, že do promočního kolegia s nimi zasednou i lidé z praxe, jejichž podniky a organizace se podílely na pomoci studentům při zpracování jejich kvalifikačních prací nebo jsou možnými zaměstnavateli absolventů.

Místní akční skupina Pošumaví z.s má tu čest, že její zástupce pravidelně v promočním kolegiu zasedá. Spolupráci s akademickým prostředím je v MAS Pošumaví věnována velká pozornost po celou dobu její existence a i neformální výměna zkušeností je přínosem pro obě strany.