Navigace

Obsah

logorop

Základní informace

Místní akční skupina Pošumaví, zájmové sdružení právnických osob (zkráceně: MAS Pošumaví) bylo založeno jako právnický subjekt dne 18.3.2004. Hlavním počátečním motivem vzniku MAS bylo otevření programů na podporu rozvoje venkova LEADER ČR a následně LEADER+, prostřednictvím kterých bylo možné získat dotace pro rozvoj daného venkovského regionu. 

Dnes MAS Pošumaví představuje jednu z desítek zavedených akčních skkupin působících na území České republiky, které svojí účastí ve výše uvedených programech a zejména realizací konkrétních projektů prokázaly, že filosofie LEADERu představuje více než plnohodnotnou alternativu systému centrálního přerozdělování prostředků státního rozpočtu nebo prostředků Evropské unie.

V roce 2008 byla Místní akční skupina Pošumaví vybrána v prvním kole jako jedna ze 48 skupin, které byly podpořeny z osy 4 progranu rozvoje venkova.

Koncem roku 2014 se sdružení transformovalo na zapsaný spolek a v roce 2015 získalo certifikát kvality služeb ministerstva pro místní rozvoj. 

V roce 2015 proběhla úspěšně standardizace spolku ministerstvem zemědělství a tím se otevřela MAS Pošumaví cesta ke zpracování strategie CLLD (komunitního rozvoje) a jejímu předložení k hodnocení na ministerstvo pro místní rozvoj. Úspěšné hodnocení strategie ministerstvem je předpokladem, aby se MAS mohla i v období 2014 -2020 podílet na rozdělování alokovaných  finančních prostředků v regionu své působnosti. Hodnocení strategie bylo úspěšně ukončeno na konci roku 2016. 

Na základě obdržených akceptačních dopisů může MAS Pošumaví od roku 2017 vyhlašovat výzvy z Programu rozvoje venkova, Integrovaného regionálního operačního programu a Operačního programu Zaměstnanost.

Informaci o většině aktivit Místní akční skupiny Pošumaví z.s. je zachycena na videozáznamu, který najdte na https://youtu.be/n0krxK56EWU

Aktuality

08.12.2017

Pracovní setkání vedení MŠ a pracovnic KÚPK

Pomáháme školkám

Uspořádali jsme pracovní setkání pro vedení mateřských škol v našem regionu.

Detail

08.12.2017

Pracovní setkání vedení škol

Ve svém nabitém programu si ředitelé škol ze Sušicka a Horažďovicka našli čas, aby získali nové praktické informace a konzultovali s kolegy.

Detail

08.12.2017

Pracovní skupina ke čtenářské gramotnosti v ZŠ

Rozvíjíme gramotnosti, tentokrát čtenářskou

Pracovní setkání pedagogů základní a mateřské školy hostila Městská knihovna v Sušici.

Detail

08.12.2017

Pracovní skupina k matematické gramotnosti

Rozvíjíme gramotnosti, tentokrát matematickou

Základní škola v Lerchově ulici hostila setkání učitelek matematiky.

Detail

08.12.2017

Pracovní skupina k inkluzi v ZŠ

Sešli jsme se nad inkluzí

V prostorách sušické pobočky pedagogicko-psychologické poradny jsme uspořádali setkání profesionálů k výměně zkušeností

Detail

05.12.2017

Zápis z jednání Výkonné rady 9.11.2017

Zápis z jednání naleznete v příloze.

Detail

24.11.2017

Oslavy 145 let Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech

145 let zemědělského školství v Klatovech.

V pátek 24.11.2017 se v areálu Střední zemědělské a potravinářské školy v Klatovech uskutečnila oslava jejích 145 narozenin.

Detail

24.11.2017

IROP - 7.výzva - Bezpečnost osob v dopravě

MAS Pošumaví vyhlašuje 7. výzvu v rámci programového rámce pro IROP na podporu zvýšení bezpečnosti osob v dopravě.

Detail

23.11.2017

Tématické setkání Horažďovice MAP 2017

Pracovní schůzka MAP v Horažďovicích

Ve čtvrtek 23.11.2017 se v Městské knihovně v Horažďovicích uskutečnila pracovní schůzka, jejímž hlavním účelem bylo připravit náměty na akce určené dětem a mládeži především za účelem rozvoje čtenářství.

Detail

06.11.2017

Řeznický cop

Pojďte si uvařit s vítězi soutěže Regionální potravina Plzeňského kraje 2017

Máte rádi regionální potraviny? Hledáte inspiraci, jak je využít ve vaší kuchyni?

Detail

Fotogalerie

01.12.2017

Výkonná rada MAS Pošumaví 30.11.2017

Ve čtvrtek 30.11.2017 se sešla výkonná rada MAS Pošumaví z.s. Ke svému jednání, především o rozpočtu, přizvala i členy dozorčí rady.

Detail

30.11.2017

Zasedání výběrové komise MAS Pošumaví

Ve středu 29.11.2017 se sešla ke svému jednání výběrová komise MAS Pošumaví z.s., aby posoudila další projekty předložené do IROP prostřednictvím MAS.

Detail

10.11.2017

Výkonná rada MAS Pošumaví z.s. 9.11.2017

Foto z výkonné rady konané v sídle spolku.

Detail

01.09.2017

Valná hromada MAS Pošumaví z.s. 30.8.2017

Druhá valná hromada MAS Pošumaví z.s. v roce 2017 se sešla 30.8.2017, aby posoudila žádosti předložené místní akční skupině v rámci výzev do PRV a OP Zaměstnanost

Detail

20.07.2017

Zasedání hodnotitelské komise k rozlosování projektů podaných do 1. výzvy PRV

19.7.2017 se v sídle MAS Pošumaví z.s. sešli hodnotitelská komise, aby si její členové rozdělili losem projekty, které prošly administrativní kontrolou MAS.

Detail