Navigace

Obsah

Základní informace

Místní akční skupina Pošumaví, zájmové sdružení právnických osob (zkráceně: MAS Pošumaví) bylo založeno jako právnický subjekt dne 18.3.2004. Hlavním počátečním motivem vzniku MAS bylo otevření programů na podporu rozvoje venkova LEADER ČR a následně LEADER+, prostřednictvím kterých bylo možné získat dotace pro rozvoj daného venkovského regionu. 

Dnes MAS Pošumaví představuje jednu z desítek zavedených akčních skkupin působících na území České republiky, které svojí účastí ve výše uvedených programech a zejména realizací konkrétních projektů prokázaly, že filosofie LEADERu představuje více než plnohodnotnou alternativu systému centrálního přerozdělování prostředků státního rozpočtu nebo prostředků Evropské unie.

V roce 2008 byla Místní akční skupina Pošumaví vybrána v prvním kole jako jedna ze 48 skupin, které byly podpořeny z osy 4 progranu rozvoje venkova.

Koncem roku 2014 se sdružení transformovalo na zapsaný spolek a v roce 2015 získalo certifikát kvality služeb ministerstva pro místní rozvoj. 

V roce 2015 proběhla úspěšně standardizace spolku ministerstvem zemědělství a tím se otevřela MAS Pošumaví cesta ke zpracování strategie CLLD (komunitního rozvoje) a jejímu předložení k hodnocení na ministerstvo pro místní rozvoj. Úspěšné hodnocení strategie ministerstvem je předpokladem, aby se MAS mohla i v tomto období podílet na rozdělování a lokovaných  finančních prostředků v regionu své působnosti.Hodnocení strategie v současné době probíhá. 

 

Aktuality

24.10.2016

3.kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014-2020

Vážení zemědělci, zpracovatelé, vlastníci lesů, vážení potencionální žadatelé, rádi bychom vám připomněli, že od 11.10.2016 přijímáme žádosti 3. kola příjmu projektových opatření pro následující operace:

Detail

24.10.2016

Založení Řídícího výboru projektu MAP v území ORP Horažďovice

17.10.2016 se sešli v budově Městského úřadu Horažďovice zástupci veřejné správy, zřizovatelů škol, zástupci škol, rodičů dětí a žáků a některých neziskových organizací, aby založili Řídící výbor projektu MAP v ORP Horažďovice.

Detail

24.10.2016

Založení Řídícího výboru MAP v ORP Klatovy.

Ustanovení Řídícího výboru projektu MAP v území ORP Klatovy

29.9.2016 se sešli v budově Městského úřadu Klatovy zástupci veřejné správy, zřizovatelů škol, zástupci škol, rodičů dětí a žáků a některých neziskových organizací, aby založili Řídící výbor projektu MAP v ORP Klatovy.

Detail

24.10.2016

Konference Venkov

Národní konference Venkov 2016

V Litoměřicích proběhl ve dnech 20.10 - 21.10. 2016 letošní ročník Národní konference Venkov, na které se podílel Spolek pro obnovu venkova, Národní síť MAS České republiky, Celostátní síť pro venkov, Ministerstvo zemědělství České republiky a další partneři.

Detail

18.10.2016

Ochutnávka Regionálních potravin: Zabijačkové hody, Klatovy 4

Ochutnávka Regionálních potravin: Zabijačkové hody, Klatovy

V sobotu 15.10.2016 se konala ochutnávky Regionální potraviny Plzeňského kraje v rámci Zabijačkových hodů na náměstí Míru v Klatovech. Oceněné výrobky jste zde mohli nejen ochutnat, ale i zakoupit.

Detail

03.10.2016

Ochutnávka regionálních potravin: Slavnost Jablek, vrch Krasíkov

Ochutnávka regionálních potravin: Slavnost Jablek, vrch Krasíkov

V sobotu 1.10.2016 se konala ochutnávka Regionálních potravin Plzeňského kraje, oceněné výrobky jste zde mohli nejen ochutnat, ale i zakoupit.

Detail

03.10.2016

Ochutnávka regionálních potravin: Výstava českých a bavorských zahrádkářů Kulturní dům Šeříková, Plzeň Slovany 1

Ochutnávka regionálních potravin: Výstava českých a bavorských zahrádkářů Kulturní dům Šeříková, Plzeň Slovany

Od pátku 30.9 do soboty 1.1.0.2016 se konaly ochutnávky Regionální potraviny Plzeňského kraje v rámci Výstavy českých a bavorských zahrádkářů v Kulturním domě Šeříková, Plzeň Slovany. Oceněné výrobky jste zde mohli nejen ochutnat, ale i zakoupit.

Detail

03.10.2016

Ochutnávka regionálních potravin: Ječmen, chmel, pivo a pivovarnictví v Chanovicích (Skanzen) 4

Ochutnávka regionálních potravin: Ječmen, chmel, pivo a pivovarnictví v Chanovicích (Skanzen)

V sobotu 1.10.2016 se od 10:00 hodin konala ochutnávka regionálních potravin Plzeňského kraje v rámci akce "Ječmen, chmel, pivo a pivovarnictví v Chanovickém skanzenu. Oceněné výrobky regionální potraviny jste zde mohli nejen ochutnat, ale i zakoupit. 

Detail

03.10.2016

Karty dokončených projektů 11.výzvy MAS Pošumaví

Místní akční skupina Pošumaví zhotoví po dokončení každého projektu podpořeného jejím prostřednictvím kartu ve formátu PDF.

Detail

26.09.2016

Ochutnávka regionálních potravin: Slavnosti jablek, sady Nebílovy 1

Ochutnávka regionálních potravin: Slavnosti jablek, sady Nebílovy

V neděli 25.9.2016 se konala od 12:00 do 17:00 hodin ochutnávka Regionální potraviny Plzeňského kraje v rámci akce Slavnosti Jablek v sadech Nebílovech.

Detail

Fotogalerie

22.08.2016

Ochutnávka regionálních potravin: Liblínské slavnosti, Liblín

V sobotu 20.8.2016 od 12:00 do 17:00 hod. se konala ochutnávka Regionální potraviny v rámci Liblínských slavností na nádvoří zámku Liblín.

Detail

15.08.2016

Ochutnávka Regionálních potravin: Farma Údolíčko

V sobotu 13.8.2016 se od 10:00 do 15:00 hodin se konala ochutnávka Regionální potraviny v rámci dne otevřených dveří na Farmě Údolíčko, Přimda.

Detail

08.08.2016

Ochutnávka regionálních potravin: Tachovské historické slavnosti, Tachov

Navštivte v sobotu 6.8.2016 od 10:00 do 17:00 hodin stánek Regionální potraviny v rámci Tachovských historických slavností konaných na náměstí Republiky.

Detail

25.07.2016

Ochutnávka regionálních potravin: Chovatelská výstava, Horšovský Týn

V sobotu 23.7.2016 od 9:00 do 14:00 hodin v Horšovském Týně se konala ochutnávka na propagaci vítězných výrobků soutěže Regionálních potravin Plzeňského kraje.

Detail

28.06.2016

Ochutnávka Regionálních potravin: Slavnosti kaše Horažďovice

V sobotu 25.6.2016 od 10 hodin na nádvoří zámku v Horažďovicích se konala ochutnávka na propagaci vítězných výrobků soutěže Regionálních potravin Plzeňského kraje.

Detail