Navigace

Obsah

logorop

Základní informace

Místní akční skupina Pošumaví, zájmové sdružení právnických osob (zkráceně: MAS Pošumaví) bylo založeno jako právnický subjekt dne 18.3.2004. Hlavním počátečním motivem vzniku MAS bylo otevření programů na podporu rozvoje venkova LEADER ČR a následně LEADER+, prostřednictvím kterých bylo možné získat dotace pro rozvoj daného venkovského regionu. 

Dnes MAS Pošumaví představuje jednu z desítek zavedených akčních skkupin působících na území České republiky, které svojí účastí ve výše uvedených programech a zejména realizací konkrétních projektů prokázaly, že filosofie LEADERu představuje více než plnohodnotnou alternativu systému centrálního přerozdělování prostředků státního rozpočtu nebo prostředků Evropské unie.

V roce 2008 byla Místní akční skupina Pošumaví vybrána v prvním kole jako jedna ze 48 skupin, které byly podpořeny z osy 4 progranu rozvoje venkova.

Koncem roku 2014 se sdružení transformovalo na zapsaný spolek a v roce 2015 získalo certifikát kvality služeb ministerstva pro místní rozvoj. 

V roce 2015 proběhla úspěšně standardizace spolku ministerstvem zemědělství a tím se otevřela MAS Pošumaví cesta ke zpracování strategie CLLD (komunitního rozvoje) a jejímu předložení k hodnocení na ministerstvo pro místní rozvoj. Úspěšné hodnocení strategie ministerstvem je předpokladem, aby se MAS mohla i v období 2014 -2020 podílet na rozdělování alokovaných  finančních prostředků v regionu své působnosti. Hodnocení strategie bylo úspěšně ukončeno na konci roku 2016. 

Na základě obdržených akceptačních dopisů může MAS Pošumaví od roku 2017 vyhlašovat výzvy z Programu rozvoje venkova, Integrovaného regionálního operačního programu a Operačního programu Zaměstnanost.

Informaci o většině aktivit Místní akční skupiny Pošumaví z.s. je zachycena na videozáznamu, který najdte na https://youtu.be/n0krxK56EWU

Aktuality

25.05.2017

Soutěž Regionální potravina Plzeňského kraje 2017 vyhlášena

Vážení výrobci potravin v Plzeňském kraji, v letošním roce vyhlásilo ministerstvo zemědělství v jednotlivých krajích České republiky další ročník soutěže o značku „Regionální potravina“.

Detail

23.05.2017

PS matematická a finanční gramotnost

Pracovní skupina "Matematická a finanční gramotnost"

Dne 18. května t. r. proběhla v pořadí další pracovní skupina zaměřená na matematickou a finanční gramotnost.

Detail

17.05.2017

Průběh jednání na pracovní skupině

Pracovní skupina "Zájmové a neformální vzdělávání"

Již v pořadí druhé setkání pracovních skupin proběhlo v Envirocentru Proud v Horažďovicích

Detail

15.05.2017

Porada turistických informačních center Plzeňského kraje

Setkání informačních center Plzeňského kraje

15.5.2017 se v sále zastupitelstva Plzeňského kraje uskutečnilo tradiční setkání turistických informačních center působících v Plzeňském kraji.

Detail

13.05.2017

Seminář Klatovy

Semináře pro potenciální žadatele o podporu z PRV

Ve čtvrtek 11.5. a v pátek 12.5. se podle harmonogramu 1. výzvy uskutečnily semináře pro potenciální zájemce o podání projektu do PRV prostřednictvím MAS Pošumaví z.s.

Detail

11.05.2017

Tisková konference 10.5.2017

Tisková konference k celoživotnímu vzdělávání v Pošumaví

Na Krajském úřadě Plzeňského kraje se ve středu 10.5.2017 uskutečnila tisková konference k možnostem celoživotního vzdělávání v Pošumaví.

Detail

09.05.2017

Zpravodaj venkova 4/2017

Vyšlo nové číslo Zpravodaje 4/2017.

Detail

08.05.2017

Coronini obecní úřad

Pracovní cesta do Banátu k možným projektům Spolupráce mezi MAS

Ve dnech 2.5. - 7.5.2017 se uskutečnila pracovní cesta do rumunského Banátu.

Detail

05.05.2017

Semináře pro žadatele o dotaci - Výzva č. 1 - Program rozvoje venkova

MAS Pošumaví, z.s. Vás zve na semináře k PRV, které se budou konat od čtvrtka 11.5. do pátku 12.5.2017. Více informací naleznete níže a v přiložené pozvánce.

Detail

05.05.2017

Pracovní skupina "Čtenářská a jazyková gramotnost"

Dne 2. května 2017 proběhla v ZŠ Komenského v Horažďovicích pracovní skupina na téma čtenářská gramotnost a pregramotnost

Detail

Fotogalerie

18.05.2017

Slavnostní ukončení semestru VU3V

V reprezentačních prostorách Měšťanské besedy v Plzni se uskutečnilo slavnostní zasedání k ukončení letního semestru akademického roku 20116/17 virtuální univerzity třetího věku, kterou pořádá Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze v konzultačních střediscích po celé republice.

Detail

26.04.2017

Valná hromada MAS Pošumaví z.s. 26.4.2017

Valná hromada se konala v sídle spolku v bývalém dominikánském klášteře.

Detail

26.04.2017

Výkonná rada MAS Pošumaví z.s. 26.4.2017

Výkonná rada se konala v sídle spolku v bývalém dominikánském klášteře.

Detail

19.04.2017

Společné zasedání výkonné a dozorčí rady 19.4.2017

Společné zasedání se uskutečnilo v sídle spolku v budově bývalého dominikánského kláštera.

Detail

12.04.2017

Valná hromada turistické destinace Prácheňsko a Pošumaví z.s.

Ve Strakonicích se dne 12.4.2017 uskutečnila valná hromada turistické destinace Prácheňsko a Pošumaví z.s., ve které je MAS Pošumaví zakládajícím členem.

Detail