Navigace

Obsah

logorop

Základní informace

Místní akční skupina Pošumaví, zájmové sdružení právnických osob (zkráceně: MAS Pošumaví) bylo založeno jako právnický subjekt dne 18.3.2004. Hlavním počátečním motivem vzniku MAS bylo otevření programů na podporu rozvoje venkova LEADER ČR a následně LEADER+, prostřednictvím kterých bylo možné získat dotace pro rozvoj daného venkovského regionu. 

Dnes MAS Pošumaví představuje jednu z desítek zavedených akčních skkupin působících na území České republiky, které svojí účastí ve výše uvedených programech a zejména realizací konkrétních projektů prokázaly, že filosofie LEADERu představuje více než plnohodnotnou alternativu systému centrálního přerozdělování prostředků státního rozpočtu nebo prostředků Evropské unie.

V roce 2008 byla Místní akční skupina Pošumaví vybrána v prvním kole jako jedna ze 48 skupin, které byly podpořeny z osy 4 progranu rozvoje venkova.

Koncem roku 2014 se sdružení transformovalo na zapsaný spolek a v roce 2015 získalo certifikát kvality služeb ministerstva pro místní rozvoj. 

V roce 2015 proběhla úspěšně standardizace spolku ministerstvem zemědělství a tím se otevřela MAS Pošumaví cesta ke zpracování strategie CLLD (komunitního rozvoje) a jejímu předložení k hodnocení na ministerstvo pro místní rozvoj. Úspěšné hodnocení strategie ministerstvem je předpokladem, aby se MAS mohla i v období 2014 -2020 podílet na rozdělování alokovaných  finančních prostředků v regionu své působnosti. Hodnocení strategie bylo úspěšně ukončeno na konci roku 2016. 

Na základě obdržených akceptačních dopisů může MAS Pošumaví od roku 2017 vyhlašovat výzvy z Programu rozvoje venkova, Integrovaného regionálního operačního programu a Operačního programu Zaměstnanost.

Informaci o většině aktivit Místní akční skupiny Pošumaví z.s. je zachycena na videozáznamu, který najdte na https://youtu.be/n0krxK56EWU

Aktuality

19.08.2017

Krajské dožínky a Farmářské trhy v Sušici

Dožínky Plzeňského kraje a Farmářské trhy v Sušici

V sobotu 19.8.2017 v Sušici proběhly Dožínky Plzeňského kraje, které v letošním roce byly spojeny s tamními známými farmářskými trhy.

Detail

13.08.2017

Synagoga Podmokly

Židovské památky v Česku se otevřely veřejnosti

Židovské obce v Praze, Brně i dalších městech na den otevřely více než pět desítek židovských památek – synagog či hřbitovů. Den židovských památek se sice konal i dříve, letos šlo ale o první oficiální celostátní ročník. Lidé při něm mohli nahlédnout i na místa, která nejsou obvykle přístupná nebo prošla v posledních letech nákladnou rekonstrukcí.

Detail

13.08.2017

Staročeský jarmark Plasy

Představení vítězů soutěže Regionální potravina Plzeňského kraje v Plasích

12.8.2017 se v Plasích uskutečnila první letošní ochutnávka vítězných výrobků soutěže Regionální potravina Plzeňského kraje.

Detail

09.08.2017

IROP - semináře pro žadatele

Zveme Vás na semináře pro žadatele k předkládání žádostí o podporu v rámci programového rámce IROP

Detail

09.08.2017

Aktuální dotační možnosti - PRÁZDNINY 2017

Aktuální dotační možnosti pro školské organizace a další subjekty zabývající se především vzděláváním dětí a žáků do 15 let jsou zaměřené na: rozvoj sportovní základny pro všechny, polyfunkčních komunitních center, infrastruktury škol, školních zahrad včetně lesních školek, podporu volnočasových, ekovýchovných a preventivních aktivit, ale také na propojování formálního vzdělávání s neformálním včetně vzdělávání pracovníků a jiné. Uvedené výzvy mají termíny ukončení příjmu žádostí od poloviny srpna do listopadu 2017 !!!

Detail

09.08.2017

ŠABLONY PRO MŠ a ZŠ I - zhodnocení ukončené výzvy

Poslední den měsíce června nebyl nejen posledním školním dnem ale i poslední možností podání žádosti do výzvy č. 22 ŠABLONY PRO MŠ a ZŠ I vyhlášenou v rámci Operačního programu Vývoj, výzkum a vzdělávání. Jak "naše" školy této šance využili najdete v následujícím článku.

Detail

08.08.2017

IROP - 4. výzva - Územní studie

MAS Pošumaví vyhlašuje 4. výzvu v rámci programového rámce pro IROP na podporu územních studií a regulačních plánů.

Detail

08.08.2017

IROP - 3. výzva - Školy

MAS Pošumaví vyhlašuje 3. výzvu v rámci programového rámce pro IROP na investiční podporu základních a středních škol.

Detail

08.08.2017

IROP - 2. výzva - Kulturní památky

MAS Pošumaví vyhlašuje 2. výzvu v rámci programového rámce pro IROP na podporu kulturních památek.

Detail

02.08.2017

IROP - 1. výzva - Požární zbrojnice

MAS Pošumaví vyhlašuje 1. výzvu v rámci programového rámce pro IROP na podporu požárních zbrojnic kategorie JPO II a III.

Detail

Fotogalerie

20.07.2017

Zasedání hodnotitelské komise k rozlosování projektů podaných do 1. výzvy PRV

19.7.2017 se v sídle MAS Pošumaví z.s. sešli hodnotitelská komise, aby si její členové rozdělili losem projekty, které prošly administrativní kontrolou MAS.

Detail

27.06.2017

Promoce absolventů Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity

V reprezentativních prostorách Jízdárny státního zámku v Českém Krumlově tradičně pořádá Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity promoce svých absolventů bakalářského i magisterského studia.

Detail

23.06.2017

Zasedání hodnotitelské komise k projektům podaným do OP Zaměstnanost

21.6.2017 proběhlo v sídle MAS Pošumaví z.s. zasedání hodnotitelské komise k projednání projektů podaných do OP Zaměstnanost prostřednictvím MAS.

Detail

21.06.2017

Administrativní kontrola žadateli podaných projektů do PRV

Fotografie z administrativní kontroly projektů podaných žadateli do PRV v 1. výzvě.

Detail

18.05.2017

Slavnostní ukončení semestru VU3V

V reprezentačních prostorách Měšťanské besedy v Plzni se uskutečnilo slavnostní zasedání k ukončení letního semestru akademického roku 20116/17 virtuální univerzity třetího věku, kterou pořádá Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze v konzultačních střediscích po celé republice.

Detail