Navigace

Obsah

logorop

Základní informace

Místní akční skupina Pošumaví, zájmové sdružení právnických osob (zkráceně: MAS Pošumaví) bylo založeno jako právnický subjekt dne 18.3.2004. Bližší informace o historii MAS Pošumaví z.s. najdete zde

Aktuality

16.03.2018

Seminář GDPR v Klatovech

Seminář k nové legislativě o ochraně osobních dat

15.2.2018 se v Centru sociální integrace a celoživotního vzdělávání v Klatovech uskutečnil seminář GDPR pro vedení škol a školských zařízení.

Detail

14.03.2018

Klatovský karafiát

Výtvarná soutěž pro školy a veřejnost ve Vlastivědném muzeu Dr. Hostaše v Klatovech

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, p. o. vyhlašuje Výtvarnou soutěž pro školy a veřejnost na téma Klatovský karafiát.

Detail

09.03.2018

MAS Pošumaví podpořila obce z lokality Březový potok

Pěkný den, MAS Pošumaví vyslovila podporu obcím z tzv. lokality Březový potok v problematice úložiště radioaktivních odpadů. A to v tom, aby “… stanovení chráněného území pro zvláštní zásah do zemské kůry k ukládání radioaktivních odpadů v podzemních prostorech bylo podmíněno souhlasem dotčených obcí a jejich občanů“. Pro dotčené obce je tato podpora, a pro jejich více jak patnáctileté snažení, velkou oporou. MAS Pošumaví má 99 členských měst a obcí na území okresů Klatovy, Domažlice a Plzeň –jih. Ochránění demokratických postupů v ČR považuji za velice důležité. Děkuji výkonné radě a členům MAS Pošumaví za podporu, Petr Klásek.

Detail

28.02.2018

PRV - VÝZVA č. 2 - Program rozvoje venkova na období 2014 – 2020 1

PRV - VÝZVA č. 2 - Program rozvoje venkova na období 2014 – 2020

MAS Pošumaví, z.s. vyhlašuje dne 28. 2. 2018 výzvu č. 2 - č. 15/000/00000/232/000110/V002 - k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Detail

24.02.2018

Festival Regionálních potravin 2017

Soutěž Regionální potravina Plzeňského kraje 2018 vyhlášena

V Plzeňském kraji byl vyhlášen již 9, ročník soutěže Regionální potravina.

Detail

23.01.2018

Jednání k projektu MAP II v Klatovech

Setkání ředitelů a zřizovatelů mateřských, základních a uměleckých škol ORP Klatovy, Horažďovice a Sušice

Setkání se týkalo klíčového rozhodnutí pro realizaci Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání II (MAP II), tedy možnosti získat poměrně vysokou finanční podporu na společné aktivity v regionálním vzdělávání.

Detail

16.01.2018

Příprava memoranda v Klatovech

Memorandum o spolupráci s Odborem pro sociální začleňování Úřadu vlády České republiky

Místopředsedkyně MAS Pošumaví z.s. a zároveň předsedkyně řídícího výboru projektu MAP v ORP Horažďovice Ing. Hana Kalná podepsala s Ing. Radkou Soukupovou pověřenou řízením odboru pro sociální začleňování memorandum o spolupráci mezi oběma subjekty.

Detail

16.01.2018

Příprava memoranda v Klatovech

Memorandum o spolupráci s Odborem pro sociální začleňování Úřadu vlády České republiky

Předseda MAS Pošumaví z.s. a zároveň předseda řídícího výboru projektu MAP v ORP Klatovy Ing. Martin Kříž podepsal s Ing. Radkou Soukupovou pověřenou řízením odboru pro sociální začleňování memorandum o spolupráci mezi oběma subjekty.

Detail

12.01.2018

Jednání k MAP II v Sušici

Jednání s představiteli ORP o projektu MAP II na území MAS Pošumaví z.s.

Ve středu 10.1.2018 se na Městském úřadě v Sušici uskutečnilo jednání managementu MAS Pošumaví z.s. s představiteli ORP Horažďovice, Klatovy a Sušice zaměřené na přípravu MAP II na území působnosti MAS Pošumaví

Detail

Fotogalerie

22.02.2018

Workshop k marketingové strategii Prácheňsko a Pošumaví z.s.

Workshop k marketingové strategii Prácheňsko a Pošumaví z.s.

V Klatovech se dne 21.2.2018 konal workshop ke zpracovávané strategii turistické destinace Prácheňsko a Pošumaví z.s.

Detail

22.02.2018

Výkonná rada MAS Pošumaví z.s.

Výkonná rada MAS Pošumaví z.s.

21.2.2018 zasedala v sídle MAS Pošumaví z.s. výkonná rada spolku.

Detail

20.02.2018

Seminář pro žadatele k výzvám z OP Zaměstanost

Seminář pro žadatele k výzvám z OP Zaměstanost

V Klatovech se 19.2. 2018 konal seminář pro potenciální předkladatele projektů do operačního programu Zaměstnanost.

Detail

20.02.2018

Konference Horní Falc a Plzeňský kraj v evropském kontextu

Konference Horní Falc a Plzeňský kraj v evropském kontextu

Ve Weidenu in der Oberpfalz nedaleko českých hranic se 19.2.2018 uskutečnila konference na závěr projektu, který si dal za cíl najít možnosti dalšího rozvoje regionu. Konference na nejvyšší regionální úrovni seznámila účastníky s výsledky projektu a zároveň ukázala na dobrou praxi v dalších velkých evropských regionech. Své zastoupení na konferenci měla i MAS Pošumaví z.s.

Detail

20.02.2018

Představení konference Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost

Představení konference Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost

V Senátu Parlamentu České republiky se 18.1.2018 uskutečnilo představení konference Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost, která se uskutečnila 15.2.2018 v Mladé Boleslavi. Konference se aktivně zúčastnil i zástupce MAS Pošumaví z.s.

Detail