Navigace

Obsah

logorop

Základní informace

Místní akční skupina Pošumaví, zájmové sdružení právnických osob (zkráceně: MAS Pošumaví) bylo založeno jako právnický subjekt dne 18.3.2004. Hlavním počátečním motivem vzniku MAS bylo otevření programů na podporu rozvoje venkova LEADER ČR a následně LEADER+, prostřednictvím kterých bylo možné získat dotace pro rozvoj daného venkovského regionu. 

Dnes MAS Pošumaví představuje jednu z desítek zavedených akčních skkupin působících na území České republiky, které svojí účastí ve výše uvedených programech a zejména realizací konkrétních projektů prokázaly, že filosofie LEADERu představuje více než plnohodnotnou alternativu systému centrálního přerozdělování prostředků státního rozpočtu nebo prostředků Evropské unie.

V roce 2008 byla Místní akční skupina Pošumaví vybrána v prvním kole jako jedna ze 48 skupin, které byly podpořeny z osy 4 progranu rozvoje venkova.

Koncem roku 2014 se sdružení transformovalo na zapsaný spolek a v roce 2015 získalo certifikát kvality služeb ministerstva pro místní rozvoj. 

V roce 2015 proběhla úspěšně standardizace spolku ministerstvem zemědělství a tím se otevřela MAS Pošumaví cesta ke zpracování strategie CLLD (komunitního rozvoje) a jejímu předložení k hodnocení na ministerstvo pro místní rozvoj. Úspěšné hodnocení strategie ministerstvem je předpokladem, aby se MAS mohla i v období 2014 -2020 podílet na rozdělování alokovaných  finančních prostředků v regionu své působnosti. Hodnocení strategie bylo úspěšně ukončeno na konci roku 2016. 

Na základě obdržených akceptačních dopisů může MAS Pošumaví od roku 2017 vyhlašovat výzvy z Programu rozvoje venkova, Integrovaného regionálního operačního programu a Operačního programu Zaměstnanost.

Informaci o většině aktivit Místní akční skupiny Pošumaví z.s. je zachycena na videozáznamu, který najdte na https://youtu.be/n0krxK56EWU

Aktuality

22.06.2017

Setkání spolupracovníků časopisu IRIS v ZOO a BZ Plzeň

Znáte IRIS ?

IRIS, kromě toho, že je latinským pojmenováním kosatce, totiž může také znamenat, že držíte v ruce časopis, který je celý věnován plzeňské zoologické a botanické zahradě.

Detail

21.06.2017

Galerie autobusová zastávka

Vernisáž v Galerii autobusová zastávka

V čekárně autobusové zastávky na křižovatce silnic vedoucích do Mlázov, Lukoviště a na Hradiště proběhla netradiční akce.

Detail

21.06.2017

3. zasedání řídícího výboru ORP Klatovy

3. zasedání řídícího výboru MAP v ORP Klatovy

19.6.2017 se v Centru sociální integrace a celoživotního vzdělávání v Klatovech uskutečnilo třetí zasedání řídícího výboru MAP v ORP Klatovy.

Detail

21.06.2017

Členové řídicího výboru

Řídicí výbor MAP opět zasedal v Sušici

Třetí zasedání Řídicího výboru odsouhlasilo důležité dokumenty a vizi dalšího pokračování projektu.

Detail

19.06.2017

Porada vedení destinací v Českých Budějovicích

Porada vedení turistických destinací Jihočeského kraje

V pondělí 19.6.2017 se v sídle Jihočeské centrály cestovního ruchu uskutečnila porada vedení turistických destinací působících v Jihočeském kraji.

Detail

16.06.2017

Řídící výbor 14. 6. 2017

3. jednání Řídícího výboru v Horažďovicích

Dne 14. 6. 2017 proběhlo v pořadí již třetí setkání členů Řídícího výboru v zasedací místnosti Městského úřadu v Horažďovicích.

Detail

15.06.2017

Výzva č. 1 - Program rozvoje venkova - SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI

V kanceláři Místní akční skupiny Pošumaví, z.s. bylo k 9. 6. 2017 přijato celkem 35 Žádostí o dotaci. Nyní MAS provede základní administrativní kontrolu, kontrolu přijatelnosti a hodnocení projektů.

Detail

12.06.2017

Rozvoj škol v Pošumaví – NEZAHOĎME ŠANCI - MAPy a Šablony

Blíží se termín 30. 6. 2017, což je poslední den na podání žádostí o podporu na projekty zjednodušeného financování tzv. šablony pro MŠ a ZŠ. Na dva roky si tak školy mohou zajistit financování personální podpory, potřebných školení pro pedagogické pracovníky či podpůrné aktivity pro žáky ohrožené školním neúspěchem. Více se dočtete v následujícím článku.

Detail

12.06.2017

Pozvánka na pasování dětských čtenářů

Pasování dětských čtenářů na "Rytíře Řádu čtenářského"

Dne 8. června 2017 jsme byli pozváni na akci Městské knihovny Horažďovice na pasování dětských čtenářů na „Rytíře Řádu čtenářského“, které se uskutečnilo v sále městského muzea.

Detail

12.06.2017

Pracovní skupina pro inkluzivní vzdělávání

Pracovní skupina pro inkluzivní vzdělávání

7. června 2017 proběhla na škole ZŠ Blatenská 310 pracovní skupina na podporu inkluze.

Detail

Fotogalerie

23.06.2017

Zasedání hodnotitelské komise k projektům podaným do OP Zaměstnanost

21.6.2017 proběhlo v sídle MAS Pošumaví z.s. zasedání hodnotitelské komise k projednání projektů podaných do OP Zaměstnanost prostřednictvím MAS.

Detail

21.06.2017

Administrativní kontrola žadateli podaných projektů do PRV

Fotografie z administrativní kontroly projektů podaných žadateli do PRV v 1. výzvě.

Detail

18.05.2017

Slavnostní ukončení semestru VU3V

V reprezentačních prostorách Měšťanské besedy v Plzni se uskutečnilo slavnostní zasedání k ukončení letního semestru akademického roku 20116/17 virtuální univerzity třetího věku, kterou pořádá Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze v konzultačních střediscích po celé republice.

Detail

26.04.2017

Valná hromada MAS Pošumaví z.s. 26.4.2017

Valná hromada se konala v sídle spolku v bývalém dominikánském klášteře.

Detail

26.04.2017

Výkonná rada MAS Pošumaví z.s. 26.4.2017

Výkonná rada se konala v sídle spolku v bývalém dominikánském klášteře.

Detail