Navigace

Obsah

logorop

Základní informace

Místní akční skupina Pošumaví, zájmové sdružení právnických osob (zkráceně: MAS Pošumaví) bylo založeno jako právnický subjekt dne 18.3.2004. Bližší informace o historii MAS Pošumaví z.s. najdete zde

Aktuality

16.04.2018

Setkání Pracovní skupiny kariérového poradenství

Setkání Pracovní skupiny kariérového poradenství

Ve středu, dne 11. dubna 2018, proběhla na ZŠ Blatenská v Horažďovicích od 15 h pracovní skupina kariérového poradenství. V úvodu koordinátorka Radka Schusterová představila současnou práci a zmínila se o doposud vytvořených výstupech projektu – tj. o analýze problémů a potřeb, Strategickém rámci priorit MAP včetně seznamu plánovaných investičních akcí a připravovaném ročním akčním plánu. Výchovné poradkyně na setkání zároveň představily svoji činnost na konkrétních školách a vzájemně se všichni zúčastnění domlouvali na společné budoucí spolupráci s p. ředitelkou OHK Klatovy Ing. Alenou Kolářovou. Dále pak výchovná poradkyně se ZŠ Blatenská, p. Zeithamlová, informovala o spolupráci se vzdělávacím střediskem Infokariéra v Plzni. V závěru setkání p. Kaufnerová, metodička MAP, připomněla současné možnosti financování určitých aktivit škol spojených s kariérovým poradenstvím a jejich napojení na firmy z projektů OP VVV. Celé setkání proběhlo v přátelské atmosféře.

Detail

09.04.2018

PRV - Výzva č. 2 - Program rozvoje venkova na období 2014 - 2020 - SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI 1

PRV - Výzva č. 2 - Program rozvoje venkova na období 2014 - 2020 - SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Přes Portál farmáře bylo na Místní akční skupinu Pošumaví, z.s. k 3. 4. 2018 podáno celkem 82 Žádostí o dotaci. Nyní MAS provede základní administrativní kontrolu, kontrolu přijatelnosti a hodnocení projektů.

Detail

05.04.2018

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Sušice

PŘIPOMÍNKOVÁNÍ MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU

MAS Pošumaví, zpracovatel projektu Mstní akční plány rozvoje vzdělávání, vyzývá veřejnost k připomínkování pracovní verze Místního akčního plánu pro Sušicko

Detail

05.04.2018

foto

Návrh MAP rozvoje vzdělávání - připomínkování, doplnění

Návrh Ročního plánu aktivit "Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání" pro období září 2018 - prosinec 2019 je připraven k připomínkování pro veřejnost do 16. dubna 2018.

Detail

04.04.2018

PRV - VÝZVA č. 2 - Program rozvoje venkova na období 2014 – 2020 - AKTUALIZACE PRAVIDEL 19.2.1.

Pro žádosti podané od 1.4.2018 platí nová Pravidla 19.2.1. a Příručka pro zadávání veřejných zakázek

Detail

03.04.2018

IROP - 8.výzva - Mobilita sociálních služeb

MAS Pošumaví vyhlašuje 8. výzvu v rámci programového rámce pro IROP na podporu mobility sociálních služeb.

Detail

29.03.2018

Veselé Velikonoce

Veselé Velikonoce

Klidné prožití velikonočních svátků přeje všem nejen v jihozápadních Čechách kolektiv MAS Pošumaví

Detail

28.03.2018

Zápis z jednání Výběrové komise 22.3.2018

Zápis z jednání č. 13 naleznete v příloze.

Detail

28.03.2018

IROP - Interní postupy MAS Pošumaví II.

Výkonná rada 27.3.2018 schválila Interní předpisy pro programový rámec IROP, dokument naleznete v přiloženém souboru.

Detail

22.03.2018

Zápis z jednání Výkonné rady 21.2.2018

Zápis z jednání naleznete v příloze.

Detail

Fotogalerie

28.03.2018

Výkonná rada MAS Pošumaví, z.s.

Výkonná rada MAS Pošumaví, z.s.

27.3.2018 zasedala v sídle MAS Pošumaví, z.s. výkonná rada spolku.

Detail

22.02.2018

Workshop k marketingové strategii Prácheňsko a Pošumaví z.s.

Workshop k marketingové strategii Prácheňsko a Pošumaví z.s.

V Klatovech se dne 21.2.2018 konal workshop ke zpracovávané strategii turistické destinace Prácheňsko a Pošumaví z.s.

Detail

22.02.2018

Výkonná rada MAS Pošumaví z.s.

Výkonná rada MAS Pošumaví z.s.

21.2.2018 zasedala v sídle MAS Pošumaví z.s. výkonná rada spolku.

Detail

20.02.2018

Seminář pro žadatele k výzvám z OP Zaměstanost

Seminář pro žadatele k výzvám z OP Zaměstanost

V Klatovech se 19.2. 2018 konal seminář pro potenciální předkladatele projektů do operačního programu Zaměstnanost.

Detail

20.02.2018

Konference Horní Falc a Plzeňský kraj v evropském kontextu

Konference Horní Falc a Plzeňský kraj v evropském kontextu

Ve Weidenu in der Oberpfalz nedaleko českých hranic se 19.2.2018 uskutečnila konference na závěr projektu, který si dal za cíl najít možnosti dalšího rozvoje regionu. Konference na nejvyšší regionální úrovni seznámila účastníky s výsledky projektu a zároveň ukázala na dobrou praxi v dalších velkých evropských regionech. Své zastoupení na konferenci měla i MAS Pošumaví z.s.

Detail