Navigace

Obsah

logorop

Základní informace

Místní akční skupina Pošumaví, zájmové sdružení právnických osob (zkráceně: MAS Pošumaví) bylo založeno jako právnický subjekt dne 18.3.2004. Hlavním počátečním motivem vzniku MAS bylo otevření programů na podporu rozvoje venkova LEADER ČR a následně LEADER+, prostřednictvím kterých bylo možné získat dotace pro rozvoj daného venkovského regionu. 

Dnes MAS Pošumaví představuje jednu z desítek zavedených akčních skkupin působících na území České republiky, které svojí účastí ve výše uvedených programech a zejména realizací konkrétních projektů prokázaly, že filosofie LEADERu představuje více než plnohodnotnou alternativu systému centrálního přerozdělování prostředků státního rozpočtu nebo prostředků Evropské unie.

V roce 2008 byla Místní akční skupina Pošumaví vybrána v prvním kole jako jedna ze 48 skupin, které byly podpořeny z osy 4 progranu rozvoje venkova.

Koncem roku 2014 se sdružení transformovalo na zapsaný spolek a v roce 2015 získalo certifikát kvality služeb ministerstva pro místní rozvoj. 

V roce 2015 proběhla úspěšně standardizace spolku ministerstvem zemědělství a tím se otevřela MAS Pošumaví cesta ke zpracování strategie CLLD (komunitního rozvoje) a jejímu předložení k hodnocení na ministerstvo pro místní rozvoj. Úspěšné hodnocení strategie ministerstvem je předpokladem, aby se MAS mohla i v období 2014 -2020 podílet na rozdělování alokovaných  finančních prostředků v regionu své působnosti. Hodnocení strategie bylo úspěšně ukončeno na konci roku 2016. 

Na základě obdržených akceptačních dopisů může MAS Pošumaví od roku 2017 vyhlašovat výzvy z Programu rozvoje venkova, Integrovaného regionálního operačního programu a Operačního programu Zaměstnanost.

Informaci o většině aktivit Místní akční skupiny Pošumaví z.s. je zachycena na videozáznamu, který najdte na https://youtu.be/n0krxK56EWU

Aktuality

19.09.2017

IROP - 5. výzva - Mateřské školy

MAS Pošumaví vyhlašuje 5. výzvu v rámci programového rámce pro IROP na podporu mateřských škol.

Detail

18.09.2017

PRV - Výzva č. 1 - Program rozvoje venkova na období 2014 - 2020 - KONEČNÝ SEZNAM VYBRANÝCH A NEVYBRANÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Výzva MAS č. 1 - č. 15/000/00000/232/000110/V001 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 Vyhodnocení žádostí dle Interních předpisů a transparentních postupů MAS Pošumaví, z.s. pro administraci a výběr projektů pro Programový rámec PRV a Pravidel Operace 19.2.1

Detail

15.09.2017

Festival Regionálních potravin 2017

Festival Regionálních potravin 2017

V pátek 15.9.2017 se na nádvoří Plzeňského Prazdroje uskutečnil již sedmý ročník Festivalu regionálních potravin pořádaného Plzeňským krajem za podpory Úhlavy o.p.s., Místní akční skupiny Pošumaví z.s. a spolku Envic, o.s.

Detail

12.09.2017

Zápis z Výběrové komise v rámci 1. výzvy z Programu rozvoje venkova

Zápis z jednání Výběrové komise MAS Pošumaví, z. s., které se uskutečnilo v pondělí 14.8.2017 v 8:00 hodin v bývalém Dominikánském klášteře v Klatovech.

Detail

31.08.2017

PRV - Výzva č. 1 - Program rozvoje venkova na období 2014 - 2020 - SEZNAM VYBRANÝCH A NEVYBRANÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Vyhodnocení Žádostí o dotaci PRV Výzva MAS č. 1 - č. 15/000/00000/232/000110/V001 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Detail

28.08.2017

14. setkání na Bartoloměji

14. setkání na Bartoloměji

V neděli 27.8.2017 se u zříceniny kostela sv. Bartoloměje u Běšin konalo již 14. setkání.

Detail

26.08.2017

Země Živitelka 2017

Regionální potravina Plzeňského kraje na výstavě Země Živitelka 2017

I v letošním roce měla Místní akční skupina Pošumaví své zastoupení na veletrhu Země Živitelka v Českých Budějovicích. Stejně jako v minulých letech zde společně se svým členem s Úhlavou o.p.s. zde představila vítězné produkty soutěže Regionální potravina Plzeňského kraje 2017.

Detail

20.08.2017

Výzva OP VVV - BUDOVÁNÍ KAPACIT PRO ROZVOJ ŠKOL - hledáte partnery????- schůzka 22.8.2017

 Pokusili jsme se vybrat důležité informace k výzvě Budování kapacit pro rozvoj škol II. Pod názvem výzvy se ukrývá možnost podávat do konce září projekty zaměřené na vzdělávání dětí a žáků do 15 let.Jedná se o zavádění formativní hodnocení, vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků, propojování formálního a neformálního vzdělávání a zvyšování kompetencí žáků pro rozvoj demokratické kultury. Bližší informace o výzvě najdete v textu níže

Detail

19.08.2017

Krajské dožínky a Farmářské trhy v Sušici

Dožínky Plzeňského kraje a Farmářské trhy v Sušici

V sobotu 19.8.2017 v Sušici proběhly Dožínky Plzeňského kraje, které v letošním roce byly spojeny s tamními známými farmářskými trhy.

Detail

13.08.2017

Synagoga Podmokly

Židovské památky v Česku se otevřely veřejnosti

Židovské obce v Praze, Brně i dalších městech na den otevřely více než pět desítek židovských památek – synagog či hřbitovů. Den židovských památek se sice konal i dříve, letos šlo ale o první oficiální celostátní ročník. Lidé při něm mohli nahlédnout i na místa, která nejsou obvykle přístupná nebo prošla v posledních letech nákladnou rekonstrukcí.

Detail

Fotogalerie

20.07.2017

Zasedání hodnotitelské komise k rozlosování projektů podaných do 1. výzvy PRV

19.7.2017 se v sídle MAS Pošumaví z.s. sešli hodnotitelská komise, aby si její členové rozdělili losem projekty, které prošly administrativní kontrolou MAS.

Detail

27.06.2017

Promoce absolventů Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity

V reprezentativních prostorách Jízdárny státního zámku v Českém Krumlově tradičně pořádá Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity promoce svých absolventů bakalářského i magisterského studia.

Detail

23.06.2017

Zasedání hodnotitelské komise k projektům podaným do OP Zaměstnanost

21.6.2017 proběhlo v sídle MAS Pošumaví z.s. zasedání hodnotitelské komise k projednání projektů podaných do OP Zaměstnanost prostřednictvím MAS.

Detail

21.06.2017

Administrativní kontrola žadateli podaných projektů do PRV

Fotografie z administrativní kontroly projektů podaných žadateli do PRV v 1. výzvě.

Detail

18.05.2017

Slavnostní ukončení semestru VU3V

V reprezentačních prostorách Měšťanské besedy v Plzni se uskutečnilo slavnostní zasedání k ukončení letního semestru akademického roku 20116/17 virtuální univerzity třetího věku, kterou pořádá Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze v konzultačních střediscích po celé republice.

Detail