Navigace

Obsah

logorop

Základní informace

Místní akční skupina Pošumaví, zájmové sdružení právnických osob (zkráceně: MAS Pošumaví) bylo založeno jako právnický subjekt dne 18.3.2004. Bližší informace o historii MAS Pošumaví z.s. najdete zde

Aktuality

28.05.2018

Seminář Otevřená hodina vedená Hejného metodou

Seminář "Otevřená hodina vedená Hejného metodou"

Dne 23.5.2018 proběhl v Základní škole na Čachrově seminář Otevřená hodina vedená Hejného metodou. Účastníci v zastoupení pedagogů škol z ORP Horažďovice a ORP Sušice shlédli ukázkovou hodinu, poté následoval její rozbor a po zaslouženém obědě proběhla dílna k Hejného metodě. Seminář vedla zkušená pedagožka Mgr. Lenka Rybová.

Detail

27.05.2018

Festival regionálních potravin 2018

Sedmý ročník Festivalu regionálních potravin se vydařil

Na nádvoří Plzeňského Prazdroje se v pátek 25.5.2018 uskutečnil další ročník tradiční akce pořádané Plzeňským krajem Festival regionálních potravin. Partnery tohoto festivalu jsou mimo jiné Místní akční skupina Pošumaví z.s., Úhlava o.p.s., sdružení Envic za podpory Krajské agrární komory Plzeň.

Detail

18.05.2018

Účastníci slavnostního akademického shromáždění

15. let univerzitních Klatov

Na podzim roku 2002 se v sále Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech uskutečnilo slavnostní zahájení výuky v Konzultačním středisku Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze v oboru Veřejná správa a regionální rozvoj. Jednalo se o tříleté kombinované bakalářské studium, takže v roce 2005 mohlo být otevřeno navazující, rovněž kombinované, magisterské studium stejného předmětu. Letním semestrem bude tedy v letošním roce ukončen již 15. akademický rok fungování konzultačního střediska v Klatovech.

Detail

16.05.2018

MAS Pošumaví podporuje Sociální podnikání a služby 1

MAS Pošumaví podporuje Sociální podnikání a služby

MAS Pošumaví v těchto dnech připravuje výzvy k předkládání žádostí o dotaci na podporu zakládání a rozšiřování sociálních podniků a na rozvoj sociálních služeb.

Detail

15.05.2018

Zápis z jednání Výkonné rady 19.4.2018

Zápis z jednání naleznete v příloze.

Detail

15.05.2018

Zápis z jednání Valné hromady 19.4.2018

Zápis z jednání naleznete v přiloženém souboru.

Detail

10.05.2018

Hodnocení výrobků v soutěži Regionální potravina Plzeňského kraje 2018

Zasedaly hodnotitelské komise soutěže Regionální potravina v Plzeňském kraji

Ve čtvrtek 10.5.2018 zasedly v sídle Úhlavy o.p.s. a MAS Pošumaví z.s. hodnotitelské komise soutěže Regionální potravina Plzeňského kraje 2018. Vzhledem k tomu, že v roce 2018 překročil počet přihlášených výrobků stovku, byly ustanoveny Ministerstvem zemědělství České republiky oproti předchozím letům dvě komise.

Detail

09.05.2018

Zápis z jednání Výkonné rady 27.3.2018

Zápis z jednání naleznete v příloze.

Detail

04.05.2018

Odborná exkurze na ČZU v Praze

Odborná exkurze na Provozně ekonomickou fakultu České zemědělské univerzity v Praze

V pátek 4.5.2018 se management MAS Pošumaví z.s. zúčastnil na pozvání děkana PEF ČZU v Praze Ing. Martina Pelikána, Ph.D. odborné exkurze do areálu České zemědělské univerzity v Praze na Suchdole.

Detail

03.05.2018

Exkurze do Techmánie

Mateřské školy v Techmánii

Ve čtvrtek 26. dubna 2018 jsme zorganizovali pro děti mateřských škol z ORP Horažďovice exkurzi do Techmánie v Plzni. Této akce se zúčastnily předškolní děti z MŠ v Hradešicích a z MŠ Na Paloučku v Horažďovicích. V Techmánii měly zajištěný vstup do expozic Vodní svět a Malá věda. Zároveň děti z MŠ v Hradešicích shlédly film v Planetáriu. Dopravu na tuto akci zajistila firma Ktbus Hradešice. Celá akce proběhla ve velmi příjemné atmosféře a děti se vracely domů s úsměvem.

Detail

Fotogalerie

20.04.2018

Valná hromada 19.4.2018

Valná hromada 19.4.2018

Valná hromada Místní akční skupiny Pošumaví z.s. se konala v sídle spolku v Klatovech 19.dubna 2018.

Detail

18.04.2018

Slavnostní tabule ve SŠZP Klatovy

Slavnostní tabule ve SŠZP Klatovy

18.4.2018 se v sále Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech uskutečnila každoroční přehlídka prací žáků posledních ročníků potravinářských a hotelových oborů.

Detail

08.04.2018

Konference Neziskový sektor a jeho role v EU

Konference Neziskový sektor a jeho role v EU

Platforma NNO, jejímž členem je i MAS Pošumaví z.s. se podílela na organizaci konference Neziskový sektor a jeho role v EU, která se konala 6.4.2018 v Evropském domě v Praze. Na konferenci navazovalo zasedání platformy, na kterém byly předneseny novinky v legislativě týkající se NNO.

Detail

28.03.2018

Výkonná rada MAS Pošumaví, z.s.

Výkonná rada MAS Pošumaví, z.s.

27.3.2018 zasedala v sídle MAS Pošumaví, z.s. výkonná rada spolku.

Detail

22.02.2018

Workshop k marketingové strategii Prácheňsko a Pošumaví z.s.

Workshop k marketingové strategii Prácheňsko a Pošumaví z.s.

V Klatovech se dne 21.2.2018 konal workshop ke zpracovávané strategii turistické destinace Prácheňsko a Pošumaví z.s.

Detail