Navigace

Obsah

logorop

Základní informace

Místní akční skupina Pošumaví, zájmové sdružení právnických osob (zkráceně: MAS Pošumaví) bylo založeno jako právnický subjekt dne 18.3.2004. Hlavním počátečním motivem vzniku MAS bylo otevření programů na podporu rozvoje venkova LEADER ČR a následně LEADER+, prostřednictvím kterých bylo možné získat dotace pro rozvoj daného venkovského regionu. 

Dnes MAS Pošumaví představuje jednu z desítek zavedených akčních skkupin působících na území České republiky, které svojí účastí ve výše uvedených programech a zejména realizací konkrétních projektů prokázaly, že filosofie LEADERu představuje více než plnohodnotnou alternativu systému centrálního přerozdělování prostředků státního rozpočtu nebo prostředků Evropské unie.

V roce 2008 byla Místní akční skupina Pošumaví vybrána v prvním kole jako jedna ze 48 skupin, které byly podpořeny z osy 4 progranu rozvoje venkova.

Koncem roku 2014 se sdružení transformovalo na zapsaný spolek a v roce 2015 získalo certifikát kvality služeb ministerstva pro místní rozvoj. 

V roce 2015 proběhla úspěšně standardizace spolku ministerstvem zemědělství a tím se otevřela MAS Pošumaví cesta ke zpracování strategie CLLD (komunitního rozvoje) a jejímu předložení k hodnocení na ministerstvo pro místní rozvoj. Úspěšné hodnocení strategie ministerstvem je předpokladem, aby se MAS mohla i v období 2014 -2020 podílet na rozdělování alokovaných  finančních prostředků v regionu své působnosti. Hodnocení strategie bylo úspěšně ukončeno na konci roku 2016. 

Na základě obdržených akceptačních dopisů může MAS Pošumaví od roku 2017 vyhlašovat výzvy z Programu rozvoje venkova, Integrovaného regionálního operačního programu a Operačního programu Zaměstnanost.

Informaci o většině aktivit Místní akční skupiny Pošumaví z.s. je zachycena na videozáznamu, který najdte na https://youtu.be/n0krxK56EWU

Aktuality

16.01.2018

Příprava memoranda v Klatovech

Memorandum o spolupráci s Odborem pro sociální začleňování Úřadu vlády České republiky

Místopředsedkyně MAS Pošumaví z.s. a zároveň předsedkyně řídícího výboru projektu MAP v ORP Horažďovice Ing. Hana Kalná podepsala s Ing. Radkou Soukupovou pověřenou řízením odboru pro sociální začleňování memorandum o spolupráci mezi oběma subjekty.

Detail

16.01.2018

Příprava memoranda v Klatovech

Memorandum o spolupráci s Odborem pro sociální začleňování Úřadu vlády České republiky

Předseda MAS Pošumaví z.s. a zároveň předseda řídícího výboru projektu MAP v ORP Klatovy Ing. Martin Kříž podepsal s Ing. Radkou Soukupovou pověřenou řízením odboru pro sociální začleňování memorandum o spolupráci mezi oběma subjekty.

Detail

12.01.2018

Jednání k MAP II v Sušici

Jednání s představiteli ORP o projektu MAP II na území MAS Pošumaví z.s.

Ve středu 10.1.2018 se na Městském úřadě v Sušici uskutečnilo jednání managementu MAS Pošumaví z.s. s představiteli ORP Horažďovice, Klatovy a Sušice zaměřené na přípravu MAP II na území působnosti MAS Pošumaví

Detail

05.01.2018

Jednání o MAP II v Městské knihovně Horažďovice

Pracovní schůzky v Horažďovicích k MAP II

Ve čtvrtek 4.1.2018 se v Městské knihovně v Horažďovicích a v Městském muzeu v Horažďovicích uskutečnilo další kolo jednání k přípravě místních akčních plánů II.

Detail

20.12.2017

PF 2018

PF 2018

Klidné vánoce a hodně zdraví a štěstí v novém roce 2018 Vám přejí všichni z MAS Pošumaví.

Detail

17.12.2017

Vánoční moštování 2017

Vánoční moštování

V sobotu 16.12.2017 uspořádala Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Klatovy - střed ve své moštárně za podpory MAS Pošumaví z.s. již 5. ročník Vánočního moštování.

Detail

17.12.2017

Setkání MAS Plzeňského kraje v Moving Station v Plzni

V pondělí 11.12. 2017 se sešli představitelé všech MAS působících v Plzeňském kraji, aby se vzájemně informovali o úspěších, ale i problémech, které je v roce 2017 provázely při naplňování strategie komunitního rozvoje (CLLD) a projektů MAP (místních akčních plánů).

Detail

08.12.2017

Pracovní setkání vedení MŠ a pracovnic KÚPK

Pomáháme školkám

Uspořádali jsme pracovní setkání pro vedení mateřských škol v našem regionu.

Detail

08.12.2017

Pracovní setkání vedení škol

Ve svém nabitém programu si ředitelé škol ze Sušicka a Horažďovicka našli čas, aby získali nové praktické informace a konzultovali s kolegy.

Detail

08.12.2017

Pracovní skupina ke čtenářské gramotnosti v ZŠ

Rozvíjíme gramotnosti, tentokrát čtenářskou

Pracovní setkání pedagogů základní a mateřské školy hostila Městská knihovna v Sušici.

Detail

Fotogalerie

17.12.2017

Valná hromada 14.12.2017

Ve čtvrtek 14.12.2017 se sešla valná hromada MAS Pošumaví z.s.

Detail

01.12.2017

Výkonná rada MAS Pošumaví 30.11.2017

Ve čtvrtek 30.11.2017 se sešla výkonná rada MAS Pošumaví z.s. Ke svému jednání, především o rozpočtu, přizvala i členy dozorčí rady.

Detail

30.11.2017

Zasedání výběrové komise MAS Pošumaví

Ve středu 29.11.2017 se sešla ke svému jednání výběrová komise MAS Pošumaví z.s., aby posoudila další projekty předložené do IROP prostřednictvím MAS.

Detail

10.11.2017

Výkonná rada MAS Pošumaví z.s. 9.11.2017

Foto z výkonné rady konané v sídle spolku.

Detail

01.09.2017

Valná hromada MAS Pošumaví z.s. 30.8.2017

Druhá valná hromada MAS Pošumaví z.s. v roce 2017 se sešla 30.8.2017, aby posoudila žádosti předložené místní akční skupině v rámci výzev do PRV a OP Zaměstnanost

Detail