Navigace

Obsah

logorop

Základní informace

Místní akční skupina Pošumaví, zájmové sdružení právnických osob (zkráceně: MAS Pošumaví) bylo založeno jako právnický subjekt dne 18.3.2004. Hlavním počátečním motivem vzniku MAS bylo otevření programů na podporu rozvoje venkova LEADER ČR a následně LEADER+, prostřednictvím kterých bylo možné získat dotace pro rozvoj daného venkovského regionu. 

Dnes MAS Pošumaví představuje jednu z desítek zavedených akčních skkupin působících na území České republiky, které svojí účastí ve výše uvedených programech a zejména realizací konkrétních projektů prokázaly, že filosofie LEADERu představuje více než plnohodnotnou alternativu systému centrálního přerozdělování prostředků státního rozpočtu nebo prostředků Evropské unie.

V roce 2008 byla Místní akční skupina Pošumaví vybrána v prvním kole jako jedna ze 48 skupin, které byly podpořeny z osy 4 progranu rozvoje venkova.

Koncem roku 2014 se sdružení transformovalo na zapsaný spolek a v roce 2015 získalo certifikát kvality služeb ministerstva pro místní rozvoj. 

V roce 2015 proběhla úspěšně standardizace spolku ministerstvem zemědělství a tím se otevřela MAS Pošumaví cesta ke zpracování strategie CLLD (komunitního rozvoje) a jejímu předložení k hodnocení na ministerstvo pro místní rozvoj. Úspěšné hodnocení strategie ministerstvem je předpokladem, aby se MAS mohla i v období 2014 -2020 podílet na rozdělování alokovaných  finančních prostředků v regionu své působnosti. Hodnocení strategie bylo úspěšně ukončeno na konci roku 2016. 

Na základě obdržených akceptačních dopisů může MAS Pošumaví od roku 2017 vyhlašovat výzvy z Programu rozvoje venkova, Integrovaného regionálního operačního programu a Operačního programu Zaměstnanost.

Informaci o většině aktivit Místní akční skupiny Pošumaví z.s. je zachycena na videozáznamu, který najdte na https://youtu.be/n0krxK56EWU

Aktuality

23.01.2018

Jednání k projektu MAP II v Klatovech

Setkání ředitelů a zřizovatelů mateřských, základních a uměleckých škol ORP Klatovy, Horažďovice a Sušice

Setkání se týkalo klíčového rozhodnutí pro realizaci Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání II (MAP II), tedy možnosti získat poměrně vysokou finanční podporu na společné aktivity v regionálním vzdělávání.

Detail

16.01.2018

Příprava memoranda v Klatovech

Memorandum o spolupráci s Odborem pro sociální začleňování Úřadu vlády České republiky

Místopředsedkyně MAS Pošumaví z.s. a zároveň předsedkyně řídícího výboru projektu MAP v ORP Horažďovice Ing. Hana Kalná podepsala s Ing. Radkou Soukupovou pověřenou řízením odboru pro sociální začleňování memorandum o spolupráci mezi oběma subjekty.

Detail

16.01.2018

Příprava memoranda v Klatovech

Memorandum o spolupráci s Odborem pro sociální začleňování Úřadu vlády České republiky

Předseda MAS Pošumaví z.s. a zároveň předseda řídícího výboru projektu MAP v ORP Klatovy Ing. Martin Kříž podepsal s Ing. Radkou Soukupovou pověřenou řízením odboru pro sociální začleňování memorandum o spolupráci mezi oběma subjekty.

Detail

12.01.2018

Jednání k MAP II v Sušici

Jednání s představiteli ORP o projektu MAP II na území MAS Pošumaví z.s.

Ve středu 10.1.2018 se na Městském úřadě v Sušici uskutečnilo jednání managementu MAS Pošumaví z.s. s představiteli ORP Horažďovice, Klatovy a Sušice zaměřené na přípravu MAP II na území působnosti MAS Pošumaví

Detail

05.01.2018

Jednání o MAP II v Městské knihovně Horažďovice

Pracovní schůzky v Horažďovicích k MAP II

Ve čtvrtek 4.1.2018 se v Městské knihovně v Horažďovicích a v Městském muzeu v Horažďovicích uskutečnilo další kolo jednání k přípravě místních akčních plánů II.

Detail

03.01.2018

Stanovy MAS Pošumaví 14.12.2017

Valná hromada MAS Pošumaví schválila ve čtvrtek 14.12.2017 aktualizované stanovy.

Detail

22.12.2017

Zpravodaj MAS Pošumaví číslo 19

V prosinci vyšlo další číslo Zpravodaje MAS Pošumaví, ve kterém jsou především připomenuty akce a aktivity konané v roce 2017.

Detail

20.12.2017

PF 2018

PF 2018

Klidné vánoce a hodně zdraví a štěstí v novém roce 2018 Vám přejí všichni z MAS Pošumaví.

Detail

17.12.2017

Vánoční moštování 2017

Vánoční moštování

V sobotu 16.12.2017 uspořádala Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Klatovy - střed ve své moštárně za podpory MAS Pošumaví z.s. již 5. ročník Vánočního moštování.

Detail

Fotogalerie

22.02.2018

Workshop k marketingové strategii Prácheňsko a Pošumaví z.s.

V Klatovech se dne 21.2.2018 konal workshop ke zpracovávané strategii turistické destinace Prácheňsko a Pošumaví z.s.

Detail

22.02.2018

Výkonná rada MAS Pošumaví z.s.

1.2.2018 zasedala v sídle MAS Pošumaví z.s. výkonná rada spolku.

Detail

20.02.2018

Seminář pro žadatele k výzvám z OP Zaměstanost

V Klatovech se 19.2. 2018 konal seminář pro potenciální předkladatele projektů do operačního programu Zaměstnanost.

Detail

20.02.2018

Konference Horní Falc a Plzeňský kraj v evropském kontextu

Ve Weidenu in der Oberpfalz nedaleko českých hranic se 19.2.2018 uskutečnila konference na závěr projektu, který si dal za cíl najít možnosti dalšího rozvoje regionu. Konference na nejvyšší regionální úrovni seznámila účastníky s výsledky projektu a zároveň ukázala na dobrou praxi v dalších velkých evropských regionech. Své zastoupení na konferenci měla i MAS Pošumaví z.s.

Detail

20.02.2018

Představení konference Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost

V Senátu Parlamentu České republiky se 18.1.2018 uskutečnilo představení konference Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost, která se uskutečnila 15.2.2018 v Mladé Boleslavi. Konference se aktivně zúčastnil i zástupce MAS Pošumaví z.s.

Detail