Navigace

Obsah

logorop

Základní informace

Místní akční skupina Pošumaví, zájmové sdružení právnických osob (zkráceně: MAS Pošumaví) bylo založeno jako právnický subjekt dne 18.3.2004. Bližší informace o historii MAS Pošumaví z.s. najdete zde

Aktuality

18.06.2018

Schválené žádosti do Grantového schéma MAS Pošumaví pro rok 2018 1

Schválené žádosti do Grantového schéma MAS Pošumaví pro rok 2018

V pondělí 18.6.2018 Výkonná rada MAS Pošumaví, z.s. vybrala a schválila žádosti do grantového schéma na rok 2018.

Detail

15.06.2018

Výzva Šablony II

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásil v únoru 2018 výzvu č.02_18_063 s názvem Šablony II. Jedná se o výzvu nesoutěžního typu určenou všem MŠ, ZŠ, ZUŠ, školním družinám, školním klubům a střediskům volného času. Podávat žádosti o projekty lze až do 28. 6.2019. Realizace je určena na 2 roky.

Detail

14.06.2018

INFORATORIUM PRO ČLENY ŠKOLSKÝCH RAD

Jste člene/členkou školské rady při základní škole a chcete se více dozvědět o školství a o činnosti ŠKOLSKÉ RADY? Právě pro vás organizujeme tuto sobotu 16. ČERVNA 2018 seminář s názvem INFORMATORIUM PRO ČLENY ŠKOLSKÝCH RAD ZÁKLADNÍCH ŠKOL. Seminář je zdarma a začíná v 9:00 hodin v dominikánském klášteře v Klatovech. Podrobný program je zde ke stažení.

Detail

06.06.2018

Seminář čtenářské pregramotnosti s Hankou Švejdovou

Seminář čtenářské pregramotnosti s Hankou Švejdovou

Dne 5. června 2018 proběhl s kulturním středisku Prostor v Sušici prakticko-metodický seminář čtenářské pregramotnosti s Hankou Švejdovou „Kudy, kudy, kudy cestička“ určený pro pedagogy mateřských škol v ORP Sušice a ORP Horažďovice. Lektorka připravila pro zúčastněné zajímavý program s praktickými ukázkami zaměřený na integrované prožitkové vzdělávání dětí v rámci společných činností a zážitků. Na konci semináře obdrželi zúčastnění pedagogové certifikát a mohli si zakoupit tištěný publikační materiál určený pro práci s dětmi. Celý den proběhl ve velice příjemné atmosféře.

Detail

06.06.2018

Zápis z jednání Výkonné rady per rollam 29.5.2018

Zápis z jednání naleznete v příloze.

Detail

05.06.2018

ZŠ Čapkova Klatovy

Návrh MAP rozvoje vzdělávání v ORP Klatovy - připomínkování, doplnění

Návrh Ročního plánu aktivit "Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání" pro období září 2018 - prosinec 2019 je připraven k připomínkování pro veřejnost do 12.6.2018

Detail

05.06.2018

Akční plán

Akční plán rozvoje vzdělávání na Sušicku

Představujeme veřejnosti akční plán rozvoje vzdělávání na Sušicku pro následující roky.

Detail

01.06.2018

Pozvánka od společnosti Semenec o.p.s. a Celostátní sítě pro venkov

Vážení partneři Celostátní sítě pro venkov, byla jsem oslovena p. Barborou Šímovou ze společnosti Semenec, o.p.s., zda by jsme pomohli s distribucí pozvánek. Chtěla bych Vás požádat, zda by jste přiložené pozvánky mohli rozeslat mezi své členy. Níže přeposílám text k pozvánkám. Předem děkuji a přeji příjemně prožitý víkend Kamila Havel Kupcová

Detail

29.05.2018

Zápis z jednání Dozorčí rady 10.4.2018

Zápis z jednání naleznete v příloze.

Detail

29.05.2018

Vyhlašujeme Grantové schéma na rok 2018 1

Vyhlašujeme Grantové schéma na rok 2018

MAS Pošumaví vyhlašuje "Grantový dotační program MAS Pošumaví z.s. z finanční dotace Plzeňského kraje na rok 2018"

Detail

Fotogalerie

20.04.2018

Valná hromada 19.4.2018

Valná hromada 19.4.2018

Valná hromada Místní akční skupiny Pošumaví z.s. se konala v sídle spolku v Klatovech 19.dubna 2018.

Detail

18.04.2018

Slavnostní tabule ve SŠZP Klatovy

Slavnostní tabule ve SŠZP Klatovy

18.4.2018 se v sále Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech uskutečnila každoroční přehlídka prací žáků posledních ročníků potravinářských a hotelových oborů.

Detail

08.04.2018

Konference Neziskový sektor a jeho role v EU

Konference Neziskový sektor a jeho role v EU

Platforma NNO, jejímž členem je i MAS Pošumaví z.s. se podílela na organizaci konference Neziskový sektor a jeho role v EU, která se konala 6.4.2018 v Evropském domě v Praze. Na konferenci navazovalo zasedání platformy, na kterém byly předneseny novinky v legislativě týkající se NNO.

Detail

28.03.2018

Výkonná rada MAS Pošumaví, z.s.

Výkonná rada MAS Pošumaví, z.s.

27.3.2018 zasedala v sídle MAS Pošumaví, z.s. výkonná rada spolku.

Detail

22.02.2018

Workshop k marketingové strategii Prácheňsko a Pošumaví z.s.

Workshop k marketingové strategii Prácheňsko a Pošumaví z.s.

V Klatovech se dne 21.2.2018 konal workshop ke zpracovávané strategii turistické destinace Prácheňsko a Pošumaví z.s.

Detail