Navigace

Obsah

logorop

Základní informace

Místní akční skupina Pošumaví, zájmové sdružení právnických osob (zkráceně: MAS Pošumaví) bylo založeno jako právnický subjekt dne 18.3.2004. Hlavním počátečním motivem vzniku MAS bylo otevření programů na podporu rozvoje venkova LEADER ČR a následně LEADER+, prostřednictvím kterých bylo možné získat dotace pro rozvoj daného venkovského regionu. 

Dnes MAS Pošumaví představuje jednu z desítek zavedených akčních skkupin působících na území České republiky, které svojí účastí ve výše uvedených programech a zejména realizací konkrétních projektů prokázaly, že filosofie LEADERu představuje více než plnohodnotnou alternativu systému centrálního přerozdělování prostředků státního rozpočtu nebo prostředků Evropské unie.

V roce 2008 byla Místní akční skupina Pošumaví vybrána v prvním kole jako jedna ze 48 skupin, které byly podpořeny z osy 4 progranu rozvoje venkova.

Koncem roku 2014 se sdružení transformovalo na zapsaný spolek a v roce 2015 získalo certifikát kvality služeb ministerstva pro místní rozvoj. 

V roce 2015 proběhla úspěšně standardizace spolku ministerstvem zemědělství a tím se otevřela MAS Pošumaví cesta ke zpracování strategie CLLD (komunitního rozvoje) a jejímu předložení k hodnocení na ministerstvo pro místní rozvoj. Úspěšné hodnocení strategie ministerstvem je předpokladem, aby se MAS mohla i v období 2014 -2020 podílet na rozdělování alokovaných  finančních prostředků v regionu své působnosti. Hodnocení strategie bylo úspěšně ukončeno na konci roku 2016. Na základě obdržených akceptačních dopisů může MAS Pošumaví od roku 2017 vyhlašovat výzvy z Programu rozvoje venkova, Integrovaného regionálního operačního programu a Operačního programu Zaměstnanost.

Aktuality

17.03.2017

Platforma k pracovním skupinám 1

Platforma k pracovním skupinám

Ve středu 15. března 2017 proběhla v ZŠ Blatenská Horažďovice platforma.

Detail

16.03.2017

Seminář k inkluzi

Seminář k inkluzi

Přátelsky pojatý seminář k tématu inkluze se odehrál na ZŠ Sušice v Lerchově ulici.

Detail

16.03.2017

Pracovní skupina k inkluzi

Pracovní skupina k inkluzi

Na ZŠ TGM v Sušici se sešli zástupci pedagogů, ředitelů škol, odborníků na práci s dětmi a mládeží a zástupci rodičů, aby diskutovali nad současným stavem inkluze na Sušicku.

Detail

20.02.2017

Lektor Josef Kubeš a účastníci semináře k Bakalářům

Bakaláři - projekt MAP pomáhá školám

Koordinátoři Místních akčních plánů dělají vše pro to, aby podporovali rozvoj škol a poskytovali jim co nejlepší služby. Proto vyslyšeli jejich přání a zorganizovali skolení k administrativnímu systému Bakaláři.

Detail

16.02.2017

Proč odcházejí lidé z českého venkova?

Odkaz na rozhovor a reportáž, kterou natočil Seznam.cz, a která by šla natočit i v Pošumaví.

Detail

16.02.2017

Projekt pro mládež Přátelství bez hranic

Vážené dámy, vážení pánové, dovoluji si Vás informovat o novém česko-německém projektu Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem v Plzni a Krajského kruhu mládeže Horní Franky Přátelství bez hranic. Tento projekt navazuje na předchozí dlouholetou a úspěšnou spolupráci obou partnerů a opětovně cílí na mládež v Plzeňském kraji, Karlovarském kraji a Horních Francích.

Detail

14.02.2017

Řídicí výbor schvaloval Strategický rámec MAP 1

Řídicí výbor schvaloval Strategický rámec MAP

Řídicímu výboru byla představena dosavadní práce týmu MAP.

Detail

09.02.2017

Opatření 4.1.1 Školy

Bližší informace pro žadatele o opatření Podpora infrastruktury pro zvyšování kapacit a kvality předškolních zařízení, základního a středního vzdělávání.

Detail

09.02.2017

Opatření 3.5.1 Územní studie

Bližší informace pro žadatele o opatření Podpora pořízení regulačních opatření a územních studií pro rozhodování v území.

Detail

09.02.2017

Opatření 3.4.1 Kulturní dědictví

Bližší informace pro žadatele o opatření Podpora ochrany a využití potenciálu kulturního dědictví pro turismus v území MAS Pošumaví.

Detail

Fotogalerie

24.01.2017

Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost

Dne 23.1.2017 se v Zaháňském salonku v Senátu Parlamentu České republiky konalo slavnostní představení 5. ročníku odborné konference Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost s následujícím programem: 13:00 – 13:20 hod. ÚVOD senátor Jaromír Jermář, místopředseda Výboru Ivo Rašín, ředitel Konference 13:20 – 13:30 hod. ZAHÁJENÍ PŘEDSTAVENÍ ODBORNÉ KONFERENCE „VZDĚLÁVÁNÍ 3. VĚKU – PŘÍLEŽITOST PRO SPOLEČNOST“ Konceptualizace problematiky přípravy na stárnutí společnosti v kontextu veřejných politik PhDr. Michal Šerák, Ph.D., Katedra andragogiky a personálního řízení FF UK v Praze 13:30 – 14:45 hod. VYSTOUPENÍ JEDNOTLIVÝCH PŘEDNÁŠEJÍCÍCH NA KONFERENCI S KRÁTKÝM PŘEDSTAVENÍM JEJICH PŘÍSPĚVKU Knihovna přátelská seniorům Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. Knihovnický institut, Národní knihovna České republiky, Praha 1 Profesní seniorita, nové možnosti pro zaměstnavatele Mgr. Ilona Štorová, Age management, z. s., Brno Podpora programů v přístupu k aktivnímu stárnutí, age a mezigenerační dialog RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková, Ph.D., MBA, vysoká škola B.I.B.S., Brno Virtuální Univerzita třetího věku – významný faktor ve vzdělávání seniorů na venkově Ing. Ivo Šašek, CSc., manažer MAS Pošumaví, z. s., Klatovy Zaměstnanost starších osob, celoživotní učení a konkurenceschopnost ČR po roce 2020 Mgr. Jan Dobeš, FDV MPSV ČR Význam evropských projektů realizovaných v rámci univerzit třetího věku Mgr. David Kryštof, Ph.D., ACC, Eduscientas, s. r. o., Brno Zdravotní gramotnost jako determinanta zdraví Prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc. 14:45 – 15:00 hod. DOTAZY NOVINÁŘŮ A ÚČASTNÍKŮ 15:00 – 15:15 hod. KULTURNÍ VYSTOUPENÍ Vystoupení souboru 4TRIO, lidové písně v úpravě Milana Uherka 15:15 – 16:00 hod. SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ ÚČASTNÍKŮ MODERÁTOR: Luboš Dvořák – programový ředitel rádia Signál. MAS Pošumaví z.s. byl nejen prostřednictvím manažerů Ing. Markéty Baštařové Janotové a Ing. Ivo Šaška, CSc., ale i paní Hanky Hofmannové tutorky VU3V ve Staněticích u toho.

Detail

21.01.2017

Regiontour 2017

Na veletrhu Regiontour 2017 v Brně se prezentovala i turistická destinace Prácheňsko a Pošumaví z.s., kterou spoluzakládala Místní akční skupina Pošumaví z.s. O tom, že o Pošumaví je zájem, svědčí i přiložené fotografie.

Detail

18.01.2017

Vernisáž Miloslava Michalce

V úterý 10.1.2017 proběhla v Muzeu příhraničí ve Kdyni vernisáž obrazů Ing. Arch. Miloslava Michalce dlouholetého pracovníka Krajského úřadu Plzeňského kraje, vedoucího odboru regionálního rozvoje.

Detail

19.12.2016

Zasedání mikroregionu Střední Pošumaví

Dne 15.12.2016 se v Hartmanicích uskutečnila za přítomnosti zástupců MAS Pošumaví zasedání mikroregionu Střední Pošumaví.

Detail

19.12.2016

Zasedání mikroregionu Plánicko

8.12.2016 se za účasti zástupců MAS Pošumaví uskutečnilo zasedání mikroregionu Plánicko.

Detail