Navigace

Obsah

logorop

Základní informace

Místní akční skupina Pošumaví, zájmové sdružení právnických osob (zkráceně: MAS Pošumaví) bylo založeno jako právnický subjekt dne 18.3.2004. Hlavním počátečním motivem vzniku MAS bylo otevření programů na podporu rozvoje venkova LEADER ČR a následně LEADER+, prostřednictvím kterých bylo možné získat dotace pro rozvoj daného venkovského regionu. 

Dnes MAS Pošumaví představuje jednu z desítek zavedených akčních skkupin působících na území České republiky, které svojí účastí ve výše uvedených programech a zejména realizací konkrétních projektů prokázaly, že filosofie LEADERu představuje více než plnohodnotnou alternativu systému centrálního přerozdělování prostředků státního rozpočtu nebo prostředků Evropské unie.

V roce 2008 byla Místní akční skupina Pošumaví vybrána v prvním kole jako jedna ze 48 skupin, které byly podpořeny z osy 4 progranu rozvoje venkova.

Koncem roku 2014 se sdružení transformovalo na zapsaný spolek a v roce 2015 získalo certifikát kvality služeb ministerstva pro místní rozvoj. 

V roce 2015 proběhla úspěšně standardizace spolku ministerstvem zemědělství a tím se otevřela MAS Pošumaví cesta ke zpracování strategie CLLD (komunitního rozvoje) a jejímu předložení k hodnocení na ministerstvo pro místní rozvoj. Úspěšné hodnocení strategie ministerstvem je předpokladem, aby se MAS mohla i v období 2014 -2020 podílet na rozdělování alokovaných  finančních prostředků v regionu své působnosti. Hodnocení strategie bylo úspěšně ukončeno na konci roku 2016. 

Na základě obdržených akceptačních dopisů může MAS Pošumaví od roku 2017 vyhlašovat výzvy z Programu rozvoje venkova, Integrovaného regionálního operačního programu a Operačního programu Zaměstnanost.

Informaci o většině aktivit Místní akční skupiny Pošumaví z.s. je zachycena na videozáznamu, který najdte na https://youtu.be/n0krxK56EWU

Aktuality

27.06.2017

Výsledek výběrů žádostí do Grantové schéma MAS Pošumaví, z.s. 2017

V pondělí na jednání výkonná rada MAS Pošumaví, z.s. vybrala a schválila žádosti do grantového schéma na rok 2017.

Detail

27.06.2017

Dětská vědecká konference Klatovy

Dětská vědecká konference v Klatovech

V sobotu 24.6.2017 se v kulturním domě v Klatovech uskutečnila Dětská vědecká konference.

Detail

22.06.2017

Setkání spolupracovníků časopisu IRIS v ZOO a BZ Plzeň

Znáte IRIS ?

IRIS, kromě toho, že je latinským pojmenováním kosatce, totiž může také znamenat, že držíte v ruce časopis, který je celý věnován plzeňské zoologické a botanické zahradě.

Detail

21.06.2017

Galerie autobusová zastávka

Vernisáž v Galerii autobusová zastávka

V čekárně autobusové zastávky na křižovatce silnic vedoucích do Mlázov, Lukoviště a na Hradiště proběhla netradiční akce.

Detail

21.06.2017

3. zasedání řídícího výboru ORP Klatovy

3. zasedání řídícího výboru MAP v ORP Klatovy

19.6.2017 se v Centru sociální integrace a celoživotního vzdělávání v Klatovech uskutečnilo třetí zasedání řídícího výboru MAP v ORP Klatovy.

Detail

21.06.2017

Členové řídicího výboru

Řídicí výbor MAP opět zasedal v Sušici

Třetí zasedání Řídicího výboru odsouhlasilo důležité dokumenty a vizi dalšího pokračování projektu.

Detail

19.06.2017

Porada vedení destinací v Českých Budějovicích

Porada vedení turistických destinací Jihočeského kraje

V pondělí 19.6.2017 se v sídle Jihočeské centrály cestovního ruchu uskutečnila porada vedení turistických destinací působících v Jihočeském kraji.

Detail

16.06.2017

Řídící výbor 14. 6. 2017

3. jednání Řídícího výboru v Horažďovicích

Dne 14. 6. 2017 proběhlo v pořadí již třetí setkání členů Řídícího výboru v zasedací místnosti Městského úřadu v Horažďovicích.

Detail

15.06.2017

Výzva č. 1 - Program rozvoje venkova - SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI

V kanceláři Místní akční skupiny Pošumaví, z.s. bylo k 9. 6. 2017 přijato celkem 35 Žádostí o dotaci. Nyní MAS provede základní administrativní kontrolu, kontrolu přijatelnosti a hodnocení projektů.

Detail

12.06.2017

Rozvoj škol v Pošumaví – NEZAHOĎME ŠANCI - MAPy a Šablony

Blíží se termín 30. 6. 2017, což je poslední den na podání žádostí o podporu na projekty zjednodušeného financování tzv. šablony pro MŠ a ZŠ. Na dva roky si tak školy mohou zajistit financování personální podpory, potřebných školení pro pedagogické pracovníky či podpůrné aktivity pro žáky ohrožené školním neúspěchem. Více se dočtete v následujícím článku.

Detail

Fotogalerie

23.06.2017

Zasedání hodnotitelské komise k projektům podaným do OP Zaměstnanost

21.6.2017 proběhlo v sídle MAS Pošumaví z.s. zasedání hodnotitelské komise k projednání projektů podaných do OP Zaměstnanost prostřednictvím MAS.

Detail

21.06.2017

Administrativní kontrola žadateli podaných projektů do PRV

Fotografie z administrativní kontroly projektů podaných žadateli do PRV v 1. výzvě.

Detail

18.05.2017

Slavnostní ukončení semestru VU3V

V reprezentačních prostorách Měšťanské besedy v Plzni se uskutečnilo slavnostní zasedání k ukončení letního semestru akademického roku 20116/17 virtuální univerzity třetího věku, kterou pořádá Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze v konzultačních střediscích po celé republice.

Detail

26.04.2017

Valná hromada MAS Pošumaví z.s. 26.4.2017

Valná hromada se konala v sídle spolku v bývalém dominikánském klášteře.

Detail

26.04.2017

Výkonná rada MAS Pošumaví z.s. 26.4.2017

Výkonná rada se konala v sídle spolku v bývalém dominikánském klášteře.

Detail