Obsah

 

Odkazy na informace o výzvách PRV:

Informace k výzvě č. 1 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020  v územní působnosti Místní akční skupiny Pošumaví, z.s., naleznete na následujících odkazech:

Výzva č. 1 PRV

Výzva č. 1 PRV - Seminář pro žadatele

Výzva č. 1 PRV - Seznam přijatých žádostí o dotaci

Výzva č. 1 PRV - změna termínu Registrace žádostí na RO SZIF ČB

Výzva č. 1 PRV - Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci

Výzva č. 1 PRV - KONEČNÝ SEZNAM VYBRANÝCH A NEVYBRANÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Zprávy

Seminář Klatovy

Semináře pro potenciální žadatele o podporu z PRV

Ve čtvrtek 11.5. a v pátek 12.5. se podle harmonogramu 1. výzvy uskutečnily semináře pro potenciální zájemce o podání projektu do PRV prostřednictvím MAS Pošumaví z.s. celý text

ostatní | 13. 5. 2017 | Autor: Ing. Ivo Šašek

Zprávy z Ministerstva zemědělství 1/2017

V minulých dnech vyšlo další číslo bulletinu Zprávy z Ministerstva zemědělství. celý text

ostatní | 30. 1. 2017 | Autor: Ing. Ivo Šašek

3.kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014-2020

Vážení zemědělci, zpracovatelé, vlastníci lesů, vážení potencionální žadatelé,
rádi bychom vám připomněli, že od 11.10.2016 přijímáme žádosti 3. kola příjmu projektových opatření pro následující operace:
celý text

ostatní | 24. 10. 2016 | Autor: Ing. Ivo Šašek

Návrh Fichí ve strategii CLLD MAS Pošumaví

Místní akční skupina Pošumaví na základě schváleného Programu rozvoje venkova a komunitního projednání v regionu Pošumaví navrhla do své strategie CLLD následující Fiche. Jejich definitivní verze bude známa až po schválení strategie MMR a následně vlastních fichí MZe. celý text

ostatní | 24. 7. 2016 | Autor: Ing. Ivo Šašek

Základní informace o Programu rozvoje venkova

V programovém období 2014 – 2020 je Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, ze kterého je spolufinancován Program rozvoje venkova (PRV), součástí nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních ohledně Evropských strukturálních a investičních fondů ("nařízení k ESIF"). celý text

ostatní | 8. 7. 2016 | Autor: Ing. Ivo Šašek
Alokace PRV na léta 2014 - 2020

Základní programové dokumenty

Základními programovými dokumenty jsou Společný strategický rámec (SSR), Dohoda o partnerství a Program rozvoje venkova na období 2014 - 2020.

Společný strategický rámec je dokument, který převádí cíle a záměry strategie Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění do podoby klíčových akcí pro Evropské strukturální a investiční fondy (ESI fondy), zřizuje pro každý tematický cíl klíčová opatření, která mají být podporována z jednotlivých ESI fondů, a mechanismy pro zajištění soudržnosti a souladu programování ESI fondů s hospodářskými politikami a politikami zaměstnanosti členských států a EU.

Evropskými strukturálními a investičními fondy jsou Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), Evropský sociální fond (ESF), Fond soudržnosti (KF), Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) a Evropský námořní a rybářský fond (ENRF).

celý text

ostatní | 8. 7. 2016 | Autor: Ing. Ivo Šašek