Navigace

Obsah

Vzdělávací workshop pro členy MAS Pošumaví

Typ: ostatní
Místní akční skupina Pošumaví ve spolupráci s Informačním a poradenským centrem Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity uspořádala dvoudenní vzdělávací workshop pro vlastní členy a členy místních akčních skupin spolupracujících s ČZU. Workshop se konal ve dnech 4.12. - 5. 12. 2008 v Eurocampu Běšiny a v Centru sociální integrace a celoživotního vzdělávání v Klatovech.

Dvoudenní workshop byl zaměřen na především na výměnu zkušeností s realizací konkrétních projektů některých místních akčních skupin. Během prvního dne semináře představila větší část zúčastněných MASů svoje zkušenosti s úspěšnými projekty, které realizovali jejich členové. Zároveň přítomní měli možnost diskutovat nad některými problémy spojenými s administrací těchto projektů a s jejich spolufinancováním. Starosta obce Běšiny Ing. František Vlček seznámil první den posluchače s možnostmi financování projektů z operačních programů přeshraniční spolupráce a starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr hovořil druhý den workshopu o rekonstrukci objektu bývalého Dominikánského kláštera na Centrum sociální integrace a celoživotního vzdělávání.

V další části semináře vystoupili i další lektoři. Náměstek ministra pro místní rozvoj Ing. Jiří Vačkář seznámil účastníky s dalšími směry rozvoje cestovního ruchu v regionech. Vystoupení pana náměstka bylo vysoce ceněno pro jeho praktické rady a zkušenosti s venkovským cestovním ruchem. Ing. arch. Miloslav Michalec nastínil další možnosti regionálního rozvoje z pohledu Krajského úřadu Plzeňského kraje a Ing. Jiří Jarolímek Ph.D, z České zemědělské univerzity v Praze nabídl několik variant možností spolupráce s tímto odborným a vědeckým pracovištěm především v oblasti celoživotního vzdělávání.

Součástí akce byl i společenský večer v Eurocampu v Běšinech, kde měli účastníci možnost si neformálně diskuovat o současné problematice činnosti místních akčních skupin nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Seminář svým pojetím, ve kterém byl kladen důraz na praktické zkušenosti, byl přítomnými velmi dobře hodnocen. MAS Pošumaví a její členové získali celou řadu dobrých nápadů pro svoji další činnost. Z organizačního hlediska se kromě České zemědělské univerzity, manažerky MAS Ing. Radany Šaškové na úspěšném průběhu workshopu podílela společnost AgAkcent s.r.o. a Střední škola zemědělská a potravinářská Klatovy.

Fotogalerie


Vytvořeno: 13. 4. 2016
Poslední aktualizace: 30. 1. 2017 10:45
Autor: admin prevod