Navigace

Obsah

Zasedání valné hromady MAS Pošumaví

Typ: ostatní
25.6.2012 se v bývalém Dominikánském klášteře v Klatovech uskutečnilo zasedání výkonné rady a valné hromady MAS Pošumaví z.s.p.o.

Valná hromada mimo jiné schválila pořadí žádostí o příspěvek v 8. kole výzvy MAS Pošumaví. Přehled doporučených žádostí SZIF je v samostatném článku na těchto stránkách. Účastníci valné hromady dále se zájmem vyslechli krátkou přednášku Ing. Václava Chrousta o klatovských katakombách. Ing. Chroust zároveň představil občanské sdružení Klatovecké katakomby, které bylo následně jednomyslně přijato za dalšího člena MAS Pošumaví. Valná hromada vyslechla i zprávy o činnosti za uplynulé období, o probíhajících a připravovaných projektech, zprávu o hospodaření a zprávu dozorčí rady.  Jednomyslně byla přítomnými schválena i rámcová smlouva MAS Pošumaví s Fakultou regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně.


Vytvořeno: 13. 4. 2016
Poslední aktualizace: 30. 1. 2017 10:47
Autor: admin prevod