Obsah

Iniciativa LEADER

Typ: ostatní
LEADER je jedna ze čtyř iniciativ Evropské unie. 14. dubna 2000 schválila Evropská komise zásady určené členským zemím EU pro iniciativu Evropského společenství LEADER+. Finanční příspěvek pro LEADER se poskytuje z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF – EAGGF), jeho orientační sekce. Zkratka „LEADER“ znamená „Liaison entre les actions economic rural – Propojování akcí hospodářského rozvoje venkova“.

Iniciativy Společenství mají jinou funkci než programy v rámci Cílů 1 a 2, jejichž účelem je napravovat nerovnosti. Hlavním smyslem všech iniciativ je vyzkoušet nové přístupy a nové metody na klíčových tématech, která jsou zajímavá pro všechny členské země Evropské unie, a na základě získaných zkušeností následně upravit či obohatit hlavní nástroje politiky. Iniciativy jsou pro Komisi možností, jak mobilizovat specifické prostředky na činnosti, které mají pro Společenství zvláštní význam. LEADER+ se zaměřuje na místní hospodářský rozvoj na venkově.


Vytvořeno: 13. 4. 2016
Poslední aktualizace: 30. 1. 2017 10:47
Autor: admin prevod