Navigace

Obsah

Tématické diskuse k SCLLD (strategii rozvoje)

Typ: ostatní
V rámci komunitního projednávání pokračují tématické diskuse k jednotlivým programům a tématům regionálního rozvoje a ke zpracovávané studii CLLDv rámci působnosti MAS Pošumaví

V současné době, přesto že nejsou definitivně schváleny jednotlivé operační programy, je již možno téměř s jistotou stanovit, jaké oblasti budou prioritně podporovány a jací budou oprávnění žadatelé. Zpracovatelé strategie průběžně pořádají diskuse k této problematice nejen pro členy, ale i další zájemce z regionu působnosti Místní akční skupiny Pošumaví, kteří mají zájem se jednotlivých jednání zúčastnit. Cílem všech jednání je, shromáždit argumenty, najít pokud možno soulad mezi potřebami regionu, který je deklarován vašimi návrhy projektů v projektových kartách a možnostmi jednotlivých OP.  Výstupy z těchto a případně dalších diskusí by měly být rozhodujícími podklady při dokončování Strategie CLLD tak, aby mohla být zpracována racionálně a realisticky pro potřeby čerpání finančních prostředků z jednotlivých OP. V minulých dnech proběhly v budově bývalého dominikánského kláštera v Klatovech následující diskuse:


27.1.2015 - problematika zemědělství a jeho diverzifikace. 

28.1.2015 - problematika lesního hospodářství (jedna z mála možností, kde mohou obce čerpat prostředky z PRV). 

28.1.2015 problematika týkající se IROPu.  

V přiložených souborech jsou prezentace jednotlivých programů a jejich oblastí nad kterými účastníci debatovali a společně hledali nejvhodnější formulace do zpracovávané Strategie, aby co nejvíce odpovídala potřebám regionu Pošumaví.   

Zároveň je přiložen i formulář, do kterého mohou i další zájemci vyplnit svoje představy o potřebných projektech a zaslat ho na adresu strategie@posumavi.jz.cz . Autoři zpracovávané Strategie budou i nadále k těmto požadavkům přihlížet a snažit se je zapracovat tak, aby bylo možno na jejich realizaci alespoň částečně čerpat finanční prostředky z operačních programů tam, kde to bude možné.
 


Přílohy

Vytvořeno: 8. 4. 2016
Poslední aktualizace: 5. 9. 2016 8:48
Autor: admin prevod