Navigace

Obsah

Standardizace MAS a zpracování Strategie komunitně vedeného rozvoje (CLLD) poslední možnost doplnění projektových záměrů

Typ: ostatní
Všechny místní akční skupiny v České republice procházejí v současné době procesem standardizace na Státním zemědělském a intervenčním fondu a zpracovávají strategii rozvoje území své působnosti, která musí být průběžně komunitně projednávána. Strategii následně schvaluje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Po úspěšném absolvování tohoto procesu může MAS Pošumaví z.s. vyhlašovat výzvy na finanční podpory z Programu rozvoje venkova, Integrovaného operačního programu a Operačního programu zaměstnanost.
MAS Pošumaví z.s. v současné době má ukončen proces standardizace na SZIF a může o tom získat osvědčení, které je nezbytné při podání strategie ke schválení na MMR. Z tohoto důvodu v současné době je hlavní prioritou MAS dokončení této strategie na základě aktuálních informací z řídicích orgánů jednotlivých operačních programů. Vzhledem k tomu, že požadaky obcí, podnikatelů a neziskového sektoru v regionu Pošumaví se ne vždy shodují s prioritami jednotlivých operačních programů, tak stále probíhá diskuse, jaké projekty do strategie zahrnout, aby alokované finanční prostředky byly smysluplně využity. 

Budeme rádi, když se do diskuse a návrhů projektů zapojíte i vy, a pokud máte zájem o podporu některého vašeho záměru, který se shoduje s prioritami uvedenými v přiloženém souboru, tak vás prosíme, o vyplnění přiložené karty projektu. Jedná se o záměr, který v případě, že se objeví ve strategii, může být finančně podpořeni, nikoliv o oboustranný závazek k realizaci projektu. Kartu nám zašlete do 2.11.2015 na adresu kanceláře MAS do Klatov nebo na adresu strategie@posumavi.jz.cz. Můžete se s námi samozřejmě spojit i telefonicky. Veškeré vaše informace poslouží k dalšímu zpřesnění dokončované strategie.

Mateřské a základní školy upozorňujeme na výzvu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR na zpracování místních akčních plánů (MAP). Zpracování těchto plánů je podmínkou pro čerpání finančních prostředků z IROPu. MAS Pošumaví z.s. se k tomu zúčastňuje setkání s představiteli škol a jejich zřizovateli pořádaných ORP Klatovy, Horažďovice a Sušice, aby projektové záměry škol se objevily jak v MAP, tak i ve strategii komunitně vedeného rozvoje. 

V přiložených souborech najdete další informace v podobě, kterou prezentujeme na komunitních projednáváních. Veškeré další dotazy nebo připomínky vám rádi zodpovíme. 

 


Přílohy

Vytvořeno: 8. 4. 2016
Poslední aktualizace: 5. 9. 2016 8:48
Autor: admin prevod