Navigace

Obsah

Komunitní projednávání v Klatovech

Typ: ostatní
Město Klatovy v rámci komunitního projednávání svého dalšího rozvoje pořádá hlasování o jednotlivých dosavadních výstupech. Tyto informace jsou důležité i pro další směrování aktivit MAS Pošumaví především v období 2014 - 2020, na které je zpracovávána studie regionálního rozvoje území. Bližší informace k hlasování najdete v dalším textu od komunitní koordninátorky města Klatovy Ing. Schmidové.

Vážené dámy a  pánové,
chtěla bych Vám nejdříve poděkovat za Vaši účast a podporu během Fora s občany, které se konalo dne 26.11.2012. 

Ve veřejné anketě bychom rádi ověřili, které náměty, naformulované na Foru Zdravého města jsou z hlediska všech občanů města ty nejzávažnější. Z tohoto důvodu bych Vás chtěla požádat o vyplnění  Anketního lístku s přehledem témat, která vyplynula z veřejné diskuze vedení Města Klatovy s občany na tomto setkání . Anketní lístek najdete na webové stránce Města Klatovy(www.klatovy.cz) nebo v papírové formě v Klatovském zpravodaji. 

Témata nejsou řazena podle důležitosti a prosím Vás, abyste označili maximálně 2 témata, která považujete za nejdůležitější a jejichž řešení by podle Vašeho názoru mělo být upřednostněno.

Termín ukončení hlasování je 23.12.2012.


Po vyhodnocení bude soubor deseti prioritních námětů předložen k projednání vedení města, Radě města a následně Zastupitelstvu, které rozhodne o řešení vyhodnocených námětů.

O průběhu, realizaci a způsobu řešení budou občané informováni na Foru Zdravého města v Klatovech v roce 2013 a zároveň souběžně budou dostávat informaci i v médiích.

Klidný a pohodový adventní čas Vám přeje

Ing.Věra Schmidová
Městský úřad Klatovy
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Koordinátorka komunitního plánování a projektu zdravé město
Tel.   : 376347581
Mobil : 734203504
e-mail: vschmidova@mukt.cz 


Vytvořeno: 8. 4. 2016
Poslední aktualizace: 5. 9. 2016 08:48
Autor: admin prevod